Uneingeschränkter Zugang

Is Dutch a Pluricentric Language with Two Centres of Standardization? An Overview of the Differences between Netherlandic and Belgian Dutch from a Flemish Perspective

Werkwinkel's Cover Image
Werkwinkel
Special issue title: Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies

Zitieren

Arfs, Mona. 2007. “Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen in Nederlandse bijzinnen,” Neerlandistiek in contrast. Handelingen Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam: Rozenberg: 223-245.Search in Google Scholar

Bezooijen, Renée van, and Rob van den Berg. 2004. “De Gooise R: Wie ziet er wat in en waarom?” Taal en Tongval 17: 86-108.Search in Google Scholar

Cornips, Leonie. 11 May 2012. “Talen in beweging.” (Speech given at the University of Maastricht, Maastricht).10.26481/spe.20120511lcSearch in Google Scholar

Debrabandere, Frans. 30 Nov. 2005. “Een cursus Nederlands voor Vlaamstaligen.” De Standaard. 28 Oct. 2015. <http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GUUKUVTO>.Search in Google Scholar

Debrabandere, Peter. 12 June 2005. “Verschillen tussen het Nederlandse en het Belgische Nederlands.” 28 Oct. 2015. <https://itidn.files.wordpress.com/2010/07/lezingantwerpen-lessius-12-06-2005.pdf>.Search in Google Scholar

De Caluwe, Johan. 2004. “Conflicting language conceptions within the Dutch speaking part of Belgium.” Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 15/2003: 53-58. < http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/caluwe15.htm>.Search in Google Scholar

_____. 2007. “Nederlands en Belgisch Nederlands zijn evenwaardig. Toch?” 28 Oct. 2015. <http://taalschrift.org/discussie/001516.html>.Search in Google Scholar

_____. 2013. “Nederland en Vlaanderen: (a)symmetrisch pluricentrisme in taal en cultuur.” Internationale Neerlandistiek 51(1): 45-59.10.5117/IVN2013.1.CALUSearch in Google Scholar

De Laet, Alexandra. 2012. “Ooit spraken de Nederlanders en Vlamingen dezelfde taal.” 28 Oct. 2015. < http://taalschrift.org/editie/89/ooit-spraken-nederlanders-en-vlamingen-dezelfde-taal>.Search in Google Scholar

De Sutter, Gert. 2005. “Rood, groen, corpus! Een taalgebruiksgebaseerde analyse van woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen.” Diss. Catholic University Leuven.Search in Google Scholar

De Valck, Katrien. 2007. “Het Belgische taalconflict in de rand rond Brussel: De taalattitudes van tweetalige jongeren.” Taal en tongval 59(1): 30-58. “Familienamen”. 2015. Netwerk Naamkunde. 28 Oct. 2015. <http://www.naamkunde.net/?page_id=164#spelling>.Search in Google Scholar

“Feitencijfers”. 2013. Facts and figures. 28 Oct. 2015. <http://taalunieversum.org/inhoud/feiten-en-cijfers#feitencijfers>.Search in Google Scholar

Geeraerts, Dirk. 2001. “Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, beleid, attitudes.” Ons Erfdeel 44: 337-344.Search in Google Scholar

_____. 2002. “De 19de eeuw als lexicale breuklijn.” Verslagen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde 112: 489-507.Search in Google Scholar

Geeraerts, Dirk, and Hans van de Velde. 2013. “Supra-regional charactersitics of colloquial Dutch.” Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch. Eds. Frans Hinskens and Johan Taeldemann. Berlin: De Gruyter Mouton. 532-556.10.1515/9783110261332.532Search in Google Scholar

Geerts, Guido, Walter Haeseryn, Jaap de Rooij, and M.C. van den Toorn. 1984. Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Wolters-Noordhoff. Goossens, Jan. 2000. “De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen.” Ons Erfdeel 43(1): 3-13.Search in Google Scholar

Grondelaers, Stefan H., Hilde Van Aken, Dirk Speelman, and Dirk Geeraerts. 2001. “Inhoudswoorden en preposities als standaardiseringsindicatoren: De diachrone en synchrone status van het Belgische Nederlands.” Nederlandse Taalkunde 6(3): 179-202.Search in Google Scholar

Grondelaers, Stefan H., Roeland van Hout, and Dirk Speelman. 2011. “A perceptual typology of standard language situations in the Low Countries.” Standard languages and language standards in a changing Europe. Eds. Tore Kristiansen and Nikolas Coupland. Oslo: Novus Press. 199-222.Search in Google Scholar

Hinskens, Frans, and Johan Taeldemann. 2013. “Introduction to the Volume.” Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch. Eds. Frans Hinskens and Johan Taeldemann. Berlin: De Gruyter Mouton. 1-12.Search in Google Scholar

Hout, Roeland van, Georges De Schutter, Erika De Crom, Wendy Huinck, Hanne Kloots, and Hans Van de Velde. 1999. “De uitspraak van het Standaard-Nederlands. Variatie en varianten in Vlaanderen en Nederland.” 28 Oct. 2015 <http://www.clips.ua.ac.be/bibliography/de-uitspraak-van-het-standaard-nederlands-variatie-en-variantenin-vlaanderen-en-nederl>.Search in Google Scholar

Istendael, Geert van. 1989. Het Belgisch labyrint: De schoonheid der wanstaltigheid. Amsterdam: Arbeiderspers.Search in Google Scholar

Janssens, Guy, and Ann Marynissen. 2008. Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco.Search in Google Scholar

Jaspers, Jürgen. 2001. “Het Vlaamse stigma: Over tussnentaal en normativiteit.” Taal en Tongval 53(2): 129-153.Search in Google Scholar

Nortier, Jacomine. 2009. Nederland meertalenland: Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid. Amsterdam: Aksant.Search in Google Scholar

Noske, Roland. 2006. “Een prosodisch contrast tussen Noord en Zuid: Een gevolg van een Frans-Vlaamse Sprachbund (en West-Germaanse typologie).” (Presentation given at the 16th Colloquium Neerlandicum, Gent, 20-26 August 2006).Search in Google Scholar

Prędota, Stanisław. 2003. Wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Schyns, Désirée. 2002. “Wie heeft schrik van Zuid-Nederlands? Pleidooi voor een tolerantere houding ten aanzien van Zuid-Nederlandse taalvarianten.” Filter 9(4): 37-46. Search in Google Scholar

“Slovakije”. 2015. Vlaams Woordenboek. 28 Oct. 2015. <http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/Slovakije>.Search in Google Scholar

“Spelling”. 2015. De officiële spelling van het Nederlands. 28 Oct. 2015. <http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/spelling>.Search in Google Scholar

“Taalunie”. 2013. Taalunie. 28 Oct. 2015. <http://taalunie.org/>.Search in Google Scholar

Taeldeman, Johan. 7 July 2007. “Het Vlaamse taallandschap verschraalt.” De Standaard 28 Oct. 2015. <http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=J41EGT8E>.Search in Google Scholar

Vandekerckhove, Reinhild. 2004. “Waar zijn je, jij en jou(w) gebleven? Pronominale aanspreekvormen in het gesproken Nederlands van Vlamingen.” Taeldeman, man van taal, schatbewaarder van de taal. Eds. Johan De Caluwe, Georges De Schutter, Magda Devos, and Jacques van Keymeulen. Gent: Academia Press. 981-993.Search in Google Scholar

_____. 2005. “Belgian Dutch versus Netherlandic Dutch: New patterns of divergence? On pronouns of address and diminutives.” Multilingua 24: 379-397.10.1515/mult.2005.24.4.379Search in Google Scholar

_____. 2007. “’Tussentaal’ as a source of change from below in Belgian Dutch: A case study of substandardization processes in the chat language of Flemish teenagers.” Germanic language histories ‘from below’ (1700-2000). Eds. Stephan Elspass, Nils Langer, Joachim Scharloth and Wim Vandenbussche. Berlin: De Gruyter. 189-203.Search in Google Scholar

Vandeputte, Omer. 1994. Nederlands: een verhaal van een taal. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw.Search in Google Scholar

Velde, Hans van de. 1996. Variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands (1935-1993). Nijmegen: Wrappers.Search in Google Scholar

“Verkleinwoorden.” 2013. Vlaamsetaal.be. 28 Oct. 2015. <http://www.vlaamsetaal.be/artikel/110/verkleinwoorden>.Search in Google Scholar

“Werkwoordsvolgorde”. 2013. Onze Taal. 28 October 2015. <https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/de-afstand-die-is-gelopen-gelopen-is>.Search in Google Scholar

Wiercińska, Katarzyna. 2009. “Frieten met plat water of patat met spa blauw op zijn Belgisch: Analyse van de fonetische, lexicale en grammaticale verschillen tussenhet Nederlands gesproken in België en Nederland en de Nederlands-Vlaamse taalkloof in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in de omgangstaal bekeken.” Unpublished MA-thesis, University of Wrocław.Search in Google Scholar

Willemyns, Roland. 2003. Het verhaal van het Vlaams: De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. 10.21825/wt.v62i4.12808Search in Google Scholar

eISSN:
1896-3307
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
2 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Linguistik und Semiotik, Germanische Sprachen, andere, Literaturwissenschaft, Literaturen anderer Länder und Spachen, Weitere Länder und Sprachen