Uneingeschränkter Zugang

Warden Oom, Regionalist: Authorial Ethos, Generic Functions

   | 24. Juni 2016
Werkwinkel's Cover Image
Werkwinkel
Special issue title: Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies

Zitieren

Amossy, Ruth. 2009. “La double nature de l’image d’auteur.” Argumentation et Analyse du Discours 3: 1-13.10.4000/aad.662Search in Google Scholar

_____. 2010. La présentation de soi. Ethos et identité verbale. Paris: Presses Universitaires de France.Search in Google Scholar

Bel, Jacqueline. 2015. Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Brems, Elke. 2014. “Deugdelijk uurtje of historisch moment? Het oeuvre van Jozef Simons.” De stekelige jaren. Literatuur en politiek in Vlaanderen 1929-1944. Eds Jan Lensen, Ludo Stynen, en Yves T’Sjoen. Gent: Academia Press. 145-168.Search in Google Scholar

Callewaert, Laurentius Julius. 1913. “Edward Vermeulen.” Ons Volk Ontwaakt 22 februari 1913: z.p.Search in Google Scholar

Crick, Jef. 1930. “Bij de verschijning van het twintigste boek van Warden Oom.” Morgenpost 29 juli 1930: z. pag.Search in Google Scholar

Crow, Charles L., ed. 2003. A Companion to the Regional Literatures of America. Malden/Oxford/Melbourne/Berlin: Blackwell Publishing.10.1111/b.9780631226314.2003.00001.xSearch in Google Scholar

Delormas, Pascale. 2014. “Espace d’étayage. La scène et la coulisse.” De auteur. Eds Matthieu Sergier, Hans Vandevoorde, en Marc van Zoggel. Cahier voor Literatuurwetenschap 6. Gent: Academia Press. 59-70.Search in Google Scholar

Demedts, André. 1937. “Edward Vermeulen, schrijver en boer.” Volksboek 274. z.p.: Davidsfonds. Dera, Jeroen. 2012. “De potscherf in het woestijnzand. Hans Faverey: Beeld en beeldvorming.” Spiegel der Letteren 54(4): 459-489.Search in Google Scholar

Diaz, José-Luis. 2007. L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique. Romantisme et modernité 110. Paris: Champion.Search in Google Scholar

Dorleijn, Gillis. 2007. “De muzikale verwijzing als positioneringsmiddel.” Nederlandse letterkunde 12(4): 241-256.Search in Google Scholar

Draper, Ronald P., ed. 1989. The Literature of Region and Nation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.10.1007/978-1-349-19721-7Search in Google Scholar

Durnez, Gaston. 1998. “Vermeulen, Edward.” Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. R-Z. Eds Reginald de Schryver, Bruno de Wever, Gaston Durnez, Lieve Gevers, Pieter van Hees, en Machteld de Metsenaere. Tielt: Lannoo. 3263.Search in Google Scholar

Foote, Stephanie. 2001. Regional Fictions. Culture and Identity in Nineteenth-Century American Literature. Wisconsin/London: The University of Wisconsin Press.Search in Google Scholar

_____. 2003. “The Cultural Work of American Regionalism.” A Companion to the Regional Literatures of America. Ed Charles L. Crow. Malden/Oxford/Melbourne/Berlin: Blackwell Publishing. 25-41.Search in Google Scholar

Geest, Dirk de, en Eveline Vanfraussen. 2005. “Van polderland tot poldervolk. Aspecten van de streekliteratuur in Vlaanderen.” Spiegel der Letteren 47(2): 147-203.10.2143/SDL.47.2.2004949Search in Google Scholar

Geest, Dirk de, Wiel Kusters, Tom Sintobin, en Eveline Vanfraussen. 2005. “Streekliteratuur in Vlaanderen en Nederland: Een probleemstelling.” Spiegel der Letteren 47(2): 89-98.10.2143/SDL.47.2.2004947Search in Google Scholar

_____. 2008. “The Case of Regional Literature as a Provocation for Literary Studies.” Sources of Regionalism in the Nineteenth Century. Architecture, Art and Literature. Eds Linda van Santvoort, Jan de Maeyer en, Tom Verschaffel. Kadoc Artes 9. Leuven: Universitaire Pers Leuven. 90-99.Search in Google Scholar

Geest, Dirk de. 2014. “‘Populaire’ literatuur, een uitdaging voor de literatuurgeschiedenis? Het geval Ernest Claes.” Praagse Perspectieven 9. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2013. Eds Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Jan Pekelder, en Albert Gielen. Praag: Universitaire pers. 123-140.Search in Google Scholar

Goris, Jan-Albert. 1951. “De literatuur in Zuid-Nederland na 1830.” Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Ed. W.L.M.E. van Leeuwen. Utrecht: Uitgeversmaatschappij W. de Haan nv. 284-356.Search in Google Scholar

Ham, Laurens. 2015. Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur. Hilversum: Literatoren.Search in Google Scholar

Keith, W.J. 1988. Regions of the Imagination. The Development of British Rural Fiction. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.Search in Google Scholar

Kemperink, Mary. 2014. “Modellen en de self-fashioning van de auteur. Enkele overwegingen en het geval Mina Kruseman.” Nederlandse letterkunde 19(3): 277-299.10.5117/NEDLET2014.3.KEMPSearch in Google Scholar

Korthals Altes, Liesbeth, en Manet van Montfrans, eds. 2002. The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel. Amsterdam: Rodopi.10.1163/9789004334137Search in Google Scholar

Lambrecht, Bram. 2015. “‘Wie is onze grootste romanschrijver? Edward Vermeulen’. Warden Oom tussen traditie en moderniteit.” Zacht Lawijd 14(3): 4-30.Search in Google Scholar

Maegt, Johan de. 1931. “Een Bezoek bij Warden Oom.” Het Laatste Nieuws 8 oktober 1931: z. pag. Search in Google Scholar

_____. 1934. “Bij het Overlijden van Warden Oom.” Het Laatste Nieuws 12 juli 1934: z. pag.Search in Google Scholar

Maingueneau, Dominique. 2004. Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation. Paris: Armand-Colin.Search in Google Scholar

Meizoz, Jérôme. 2011. La fabrique des singularités. Postures littéraires II. Genève: Slatkine Érudition.Search in Google Scholar

Missinne, Lut. 1994. Kunst en leven, een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek: prozaopvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum. Leuven: Acco.Search in Google Scholar

Rossbacher, Karlheinz. 1975. Heimatkunstbewegung und Heimatroman. Zu einer Literatursoziologie der Jahrhundertwende. Stuttgart: Klett.Search in Google Scholar

Rovers, Daniël. 2012. De figuur in het tapijt: Op zoek naar zes auteurs. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Search in Google Scholar

Sintobin, Tom. 2002. ‘Wie schaft er op de woorden?’ Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels (Boek 1). Diss. Katholieke Universiteit Leuven. Online beschikbaar op <http://www.dbnl.org/tekst/sint004wies01_01/>.Search in Google Scholar

_____. 2006. “‘Schamel stuk mens’? Handicap in regionale literatuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw.” Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 122(4): 309-327.Search in Google Scholar

_____. 2009. “Wie will’n vot. Utopia in de streekliteratuur.” Paradijzen van papier. Utopie in de Nederlandse literatuur. Eds Anne Decelle, An Faems, en Tom Sintobin. Leuven: Peeters. 69-104.Search in Google Scholar

_____. 2010. “‘De tijd loopt terug en dan moeten we allemaal mee.’ De representatie van de crisis in Nederlandse boerenromans uit de jaren dertig.” Literatuur en crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig. Eds Koen Rymenants, Kris Humbeeck, Jan Robert en Jan Stuyck. AMVC-publicaties 12. Antwerpen: AMVC-Letterenhuis. 150-164.Search in Google Scholar

Sintobin, Tom en Wiel Kusters. 2005. “‘Als een steen in oprimpelend water.’ Regionaliteit en Jef Lasts Zuiderzee (1934).” Spiegel der Letteren 47(2): 99-146.10.2143/SDL.47.2.2004948Search in Google Scholar

Thiesse, Anne-Marie. 1991. Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération. Paris: Presses Universitaires de France.Search in Google Scholar

Vermeulen, Edward. 1911. Herwording. Roeselare: Gallet.Search in Google Scholar

_____. 1926. Korte levensschets van Warden Oom. Leuven: S.V. Vlaamsche boekenhalle.Search in Google Scholar

_____. 1930. De reis door het leven. Volledige werken 20. Tielt: Lannoo.Search in Google Scholar

_____. 1931. Herwording. De derde uitgave. Tielt: Lannoo.Search in Google Scholar

Vervliet, Raymond. 1988. “In de schaduw van Van Nu en Straks.” Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Eds Matthieu Rutten, en Jean Weisgerber. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. 176-194.Search in Google Scholar

Wouters, Nico. 1998. “Werk der Vlamingen.” Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Eds Reginald de Schryver, Bruno de Wever, Gaston Durnez, Lieve Gevers, Pieter van Hees en Machteld de Metsenaere. Tielt: Lannoo. 3680-3681.Search in Google Scholar

z.n. 1934. “Edward Vermeulen.” Boekengids 12(7): 244. Search in Google Scholar

eISSN:
1896-3307
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
2 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Linguistik und Semiotik, Germanische Sprachen, andere, Literaturwissenschaft, Literaturen anderer Länder und Spachen, Weitere Länder und Sprachen