1. bookVolumen 34 (2016): Heft 1 (December 2016)
    ECONOMIC CRIME
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Scoutmaster Jan Poplewski – An Example of Attributing Financial Crime to Opponents of the Communist Regime

Online veröffentlicht: 07 Feb 2017
Volumen & Heft: Volumen 34 (2016) - Heft 1 (December 2016) - ECONOMIC CRIME
Seitenbereich: 183 - 192
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

The Archive of the Institute of National remembrance in Poznań (AIPN Poznań) Search in Google Scholar

AIPN Poznań, Criminal case files of Jan Poplewski and others, Military District Court (WSR) Poznań, sign. Sr 389/50, file sign. IPN Po 75/3086. Search in Google Scholar

AIPN Poznań, Investigative case files sign. 9070/III of Jan Poplewski and others, file sign. IPN Po 04/1479. Search in Google Scholar

AIPN Poznań, report no. 132, “C” bureau of Regional Headquarters of Citizens’ Militia (KWMO) in Poznań, the “Bi-Pi” illegal youth organization. Buk, Nowy Tomyśl county, report of retired captain of Citizens’ Militia K. Nowacki, 1977, file sign: IPN Po 05/280. Search in Google Scholar

AIPN Poznań, Object investigation, The Polish Scouting and Guiding Association, Regional Security Office (WUBP) in Poznań, sign. 435/IV, files sign. IPN Po 003/428. Search in Google Scholar

AIPN Poznań, Investigative files of Dorszyk Florian, Melcer Eugeniusz, file sign. IPN Po 04/1473, vol. 1-2. Search in Google Scholar

Fludra Z. (2000), Harcmistrz Jan Poplewski w życiu prywatnym [Scoutmaster Jan Poplewski in private life], Poznań. Search in Google Scholar

Instrukcja (tymczasowa) [o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z dn. 13 lutego 1945 r. [Temporary instruction on acquisition, performance and registration of a network of informants and agents of February 13, 1945] [in:] Rudzikowski T. (2004) “Instrukcje operacyjne aparatu bezpieczeństwa (1945-1989): Materiały pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN” [Operational instructions of the security services 1945-1989: Supplementary materials of the Public Education Bureau of the Institute of National Remembrance”], Warsaw. Search in Google Scholar

Kuświk B. (2011), “Obozy pod specjalnym nadzorem...”. Ochrona operacyjna obozów harcerskich na przykładzie województwa poznańskiego w latach 1946-1949 [Camps under surveillance. Operational surveillance of scouting camps based on Poznań region in the years 1946-1949] [in:] Kościk E. “Społeczny wymiar turystyki” [Social dimension of tourism], Wrocław. Search in Google Scholar

Nowicki T. (1996), Znałem śp. Druha harcmistrza Jana Poplewskiego [I knew scoutmaster Jan Poplewski], Poznań. Search in Google Scholar

Pietrzykowski M. (1999), Wspomnienia o śp. Druhu harcmistrzu Janie Poplewskim „Jasiu” (z lat 1945-1950) [Memories of scoutmaster Jan Poplewski – “Jaś” (from the years 1945-1950)], Poznań. Search in Google Scholar

Rzepecki K. (1919), Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27. 12. 1918 [December uprising in Greater Poland, 27.12.1918], Poznań. Search in Google Scholar

Zaćmiński A. (2008), Przestępstwa polityczne w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1950-1954 [Political crimes in the jurisdiction of the Special Commission on Fighting with Fraud and Economic Abuse], “Pamięć i Sprawiedliwość”, 1(12), p. 321-343. Search in Google Scholar

The account of Józef Derda given in Poznań on September 16, 2010. Search in Google Scholar

The account of Henryk Golimowski given in Poznań, September 9, 2010. Search in Google Scholar

The account of Maria Andrysiak given in Poznań, March 27, 2006. Search in Google Scholar

The account of Karol Kalkowski given in Poznań, March 6, 2009. Search in Google Scholar

Blimel Helena, Blimel Henryk, Powojenna Konspiracja Harcerstwa Polskiego. 1945-1956, cz. I., wiązka IX – Konspiracyjny zastęp harcerski „Bi – Pi” w Buku. [Post-war Polish scouting conspiracy 1945-1956, part 1, beam 9 – conspiracy scouting team ‘Bi-Pi” in Buk]. The archive of the Greater Poland ZHP Local Council Historical Commission. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo