1. bookVolumen 39 (2017): Heft 2 (June 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Use of a Unipore Diffusion Model to Describe the Kinetics of Methane Release from Coal Spoil in the Longwall Environment

Online veröffentlicht: 01 Aug 2017
Volumen & Heft: Volumen 39 (2017) - Heft 2 (June 2017)
Seitenbereich: 81 - 89
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] CRANK J., The Mathematics of Diffusion, 2nd ed. Oxford University Press, London, 1975, 414.Search in Google Scholar

[2] DZIURZYŃSKI W., KRACH A., PAŁKA T., Prognozowanie rozkładu stężenia metanu w sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem systemu monitoringu, Prace IMG PAN, 2001, Vol. 3, Issue 2, 163-182.Search in Google Scholar

[3] DZIURZYŃSKI W., KRACH A., PAŁKA T., WASILEWSKI S., Walidacja procedur programu VentZroby z wykorzystaniem systemu monitoringu stanu atmosfery kopalni, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2009, Vol. 11, No. 1-4, 79-112.Search in Google Scholar

[4] GAWOR M., SKOCZYLAS N., Sorption Rate of Carbon Dioxide on Coal, Transport in Porous Media, 2014, Vol. 101, Issue 2, 269-279.10.1007/s11242-013-0244-9Search in Google Scholar

[5] GIG, Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego 2014, Katowice 2015.Search in Google Scholar

[6] KOPTOŃ H., Metoda prognozowania metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych drążonych kombajnami w kopalniach węgla kamiennego, Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 2009, Vol. 8, Issue 3.Search in Google Scholar

[7] KOPTOŃ H., Model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 2011, 4.Search in Google Scholar

[8] SKOCZYLAS N., WIERZBICKI M., Evaluation and Management of the Gas and Rock Outburst Hazard in the Light of International Legal Regulations, Archives of Mining Sciences, Dec. 2014, Vol. 59, Issue 4.Search in Google Scholar

[9] SKOCZYLAS N., Analyzing the parameters of the coal-gas system by means of a low-cost device based on a flow meter, Adsorption Science & Technology, Nov. 2015a, Issue 9.Search in Google Scholar

[10] SKOCZYLAS N., Estimating gas and rock outburst risk on the basis of knowledge and experience - the expert system based on fuzzy logic, Arch. Min. Scs., 2014, 59.10.2478/amsc-2014-0003Search in Google Scholar

[11] SKOCZYLAS N., WIERZBICKI M., Uwalnianie metanu z prób węglowych - fizyka zjawiska i metoda pomiarowa, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2015, Vol. 17, No. 1-2, 81-86.Search in Google Scholar

[12] TARASOV B.G., KOLMAKOV B.A., Gazovyi barrier ugolnykh shakht, Izdatelstvo “Nedra”, Moskva 1978.Search in Google Scholar

[13] WIERZBICKI M., Changes in the sorption/diffusion kinetics of a coal-methane system caused by different temperatures and pressures, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2913a, Vol. 29, Issue 4.10.2478/gospo-2013-0042Search in Google Scholar

[14] WIERZBICKI M., SKOCZYLAS N., Wybrane sposoby określania efektywnego współczynnika dyfuzji na podstawie przebiegów kinetyki nasycania/uwalniania gazu z próbki węglowej, Prace IMG PAN, 2010.Search in Google Scholar

[15] WIERZBICKI M., The effect of temperature on the sorption properties of coal from Upper Silesian coal basin, Poland, Arch. Min. Sci., 2013b, Vol. 58, No. 4, 1163-1176.10.2478/amsc-2013-0079Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD