1. bookVolumen 38 (2016): Heft 3 (September 2016)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-831X
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Numerical modeling of open pit (OP) to underground (UG) transition in coal mining

Online veröffentlicht: 08 Nov 2016
Volumen & Heft: Volumen 38 (2016) - Heft 3 (September 2016)
Seitenbereich: 35 - 48
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-831X
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] AHMED H.M., EBERHARDT E., DUNBAR W.S., Interaction between block caving and rock slope deformation kinematics as a function of cave position and orientation of discontinuities, Institute of Materials, Minerals and Mining and The Aus. IMM, 2014.10.1179/1743286313Y.0000000052Search in Google Scholar

[2] BAI M., KENDORSKI F., VAN ROOSENDAAL D., Chinese and North American high-extraction underground coal mining strata behavior and water protection experience and guidelines, Proceedings of the 14th International Conference on Ground Control in Mining, Morgantown 1995.Search in Google Scholar

[3] BRUMMER R., LI H., MOSS A., The Transition from Open Pit to Underground Mining: an Unusual Slope Failure Mechanism at Palabora, Proceedings Int. Symposium on Stability of Rock Slopes, Cape Town 2006.Search in Google Scholar

[4] BUDRYK W., Wyznaczanie wielkości poziomych odkształceń terenu, Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, 1953, t. 1, z. 1, Kraków.Search in Google Scholar

[5] CAMPBELL A.D., MU E., LILLEY C.R., Cave propagation and open pit interaction at the Ernest Henry mine, Seventh International Conference and Exhibition on Mass Mining, Sydney 2016.Search in Google Scholar

[6] DUPLANCIC P., BRADY B.H., Characterisation of caving mechanisms by analysis of seismicity and rock stress, Proc. 9th Congr. Int. Soc. Rock Mech., Paris 1999.Search in Google Scholar

[7] FLORKOWSKA L., Modelowanie numeryczne wpływu górniczych deformacji podłoża na grupę budynków w zwartej zabudowie miejskiej, Górnictwo i Geoinżynieria, 2009, Rok 33, Zeszyt 1.Search in Google Scholar

[8] GONOT J., Teoria kierunku pękania, Liege 1858.Search in Google Scholar

[9] Itasca, FLAC 2D version 7.0. (2011). Minneapolis, MN, Itasca Consulting Group Ltd. Available: http://www.itascacg.comSearch in Google Scholar

[10] KWAŚNIEWSKI M., WANG J., Analiza numeryczna deformacji górotworu wywołanych eksploatacją górniczą, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1996.Search in Google Scholar

[11] KNOTHE S., Wpływ podziemnej eksploatacji na powierzchnię z punktu widzenia zabezpieczenia położonych na niej obiektów, Praca doktorska AGH, Kraków 1951.Search in Google Scholar

[12] KNOTHE S., Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej, Wyd. Śląsk, Katowice 1984.Search in Google Scholar

[13] KOCHMAŃSKI T., Obliczanie ruchów punktu górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, Państwowe Wyd. Nauk., Warszawa 1956.Search in Google Scholar

[14] LISOWSKI A., Kierunek eksploatacji ścian zawałowych, Prace GiG, Katowice 1959.Search in Google Scholar

[15] MAZURKIEWICZ M., PIOTROWSKI Z., TAJDUŚ A., Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych, część II, Kraków 1997.Search in Google Scholar

[16] MOSS A., DIACHENKO S., TOWNSEND P., Interaction between the Block Caving and the pit slope at Palabora mine, The South African Institute of Mining and Metallurgy, International Symposium, Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations, 2006.Search in Google Scholar

[17] NAWROT W., Właściwości mechaniczne utworów skalnych o strukturze blokowo-warstwowej, Praca Doktorska, Kraków 1972.Search in Google Scholar

[18] NGIDI S., BOSHOFF P., Cave management and secondary breaking practices at Palabora mining company, The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 6th Southern African Base Metals Conference, 2011.Search in Google Scholar

[19] PENG S.S., CHIANG H.S., Longwall Mining, John Wiley & Sons, Inc., New York 1984.Search in Google Scholar

[20] PENG S.S., Coal mine Ground Control, John Wiley & Sons Inc, New York 1986.Search in Google Scholar

[21] PIWOWARSKI W., DŻEGNIUK B., NIEDOJADŁO Z., Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania, Wydawnictwo AGH, Kraków 1995.Search in Google Scholar

[22] ROPSKI S., Stan pełnego i wysokiego zawału oraz stref osiadania stropu za ścianą na podstawie pomiarów w kopalni „Wesoła” w pokładzie 329, Praca doktorska, Kraków 1964.Search in Google Scholar

[23] SAŁUSTOWICZ A., Zarys mechaniki górotworu, Katowice 1968.Search in Google Scholar

[24] SEVERIN J., EBERHARDT E., NGIDI S., STEWART A., Importance of understanding 3-D kinematic controls in the review of displacement monitoring of deep open pits above underground mass mining operations, Proceedings of the 3rd CANUS Rock Mechanics Symposium, Toronto 2009.Search in Google Scholar

[25] STAROŃ T., Eksploatacja pokładów węgla z zawałem stropu w sąsiedztwie pól pożarowych, Wyd. Śląsk, Katowice 1979.Search in Google Scholar

[26] TAJDUŚ K., Określanie wartości parametrów odkształceniowych górotworu uwarstwionego w rejonie wpływów eksploatacji górniczej, Doctoral Dissertation, Kraków 2008.Search in Google Scholar

[27] VISSER W.F., Optimization of the OP/UG Transition. Department of Applied Earth Sciences, Delft University of Technology, The Netherlands 2006.Search in Google Scholar

[28] VYAZMENSKY A., Numerical modeling of Surface subsidence associated with Block Caving Mining using a Finite Element/ Discrete Element Approach, PhD thesis, Simon Fraser University, 2008.10.1201/NOE0415444019-c58Search in Google Scholar

[29] WESOŁOWSKI M., BIAŁEK J., KOŁODZIEJCZYK P., PLEWA F., Modelowanie wpływów eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu modeli numerycznych, Gliwice 2010.Search in Google Scholar

[30] WESOŁOWSKI M., Zastosowanie liniowego ośrodka transwersalnie izotropowego do modelowania deformacji terenu górniczego, Gliwice 2013.Search in Google Scholar

[31] WOO K.S., EBERHARDT E., GHUMAN P., STEAD D., Integration of 3D numerical modelling and InSAR deformation monitoring to characterize Block Caving induced surface subsidence, Australian Centre for Geomechanics, Perth 2010.10.36487/ACG_rep/1002_12_WooSearch in Google Scholar

[32] YU X., Prognozowanie deformacji powierzchni na terenach górzystych pod wpływem eksploatacji górniczej, Praca doktorska przedłożona Radzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 1998.Search in Google Scholar

[33] ZNAŃSKI J., Przemieszczenie górotworu w otoczeniu przodka ścianowego, Przegląd Górniczy, 1958, Nr. 11.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo