1. bookVolumen 15 (2015): Heft 1 (March 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Assessments of Modal Split in Long-distance Passenger Transport

Online veröffentlicht: 18 Apr 2015
Volumen & Heft: Volumen 15 (2015) - Heft 1 (March 2015)
Seitenbereich: 49 - 69
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

AXHAUSEN, K. W., MADRE, J.-L., POLAK, J. W., TOINT, Ph. (eds.). (2003). Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, 342 p.Search in Google Scholar

BRUHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. a kol. (2008). Analýza každodenního dopravního chování dospelého mestského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy. Záverecná zpráva z projektu MD 24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ - Priorita 2 (2.4). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostredí, 281 p.Search in Google Scholar

BURGE, P., KIM, CH. W., ROHR, CH. (2011). Modelling Demand for Long-Distance Travel in Great Britain: Stated preference surveys to support the modelling of demand for high-speed rail. Prepared for the UK Department of Transport, RAND Europe, 65 p.Search in Google Scholar

CD TR 10 (2010). Czech Railways Tariff for domestic passengers and baggage transport, change no. 4 valid from 12.12.2010.Search in Google Scholar

CHARLTON, C., VOWLES, T. (2008). Inter-urban and regional transport. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 120−136.Search in Google Scholar

CHMELÍK, J., KVETON, V., MARADA, M. (2012). Možnosti hodnocení “modal splitu” hlavních dopravních módu v Cesku: príklad vybraných dálkových spojení v Cesku. In: Seminár Telc 2012: Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? (presentation), 12 p.Search in Google Scholar

CHMELÍK, J., MARADA, M. (2010). Konkurence dopravních módu na vybrané relaci v Cesku. In: Seminár Telc 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory (presentation), 15 p.Search in Google Scholar

CHMELÍK, J., MARADA, M. (2014): Assessment of the impact of a new motorway connection on the spatial distribution and intensity of traffic flows: A case study of the D47 motorway, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 4, pp. 14-24. DOI: 10.1515/mgr-2014-002010.1515/mgr-2014-0020Search in Google Scholar

CHMELÍK, J., KVETON, V., MARADA, M. (2010). Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodárský obzor / Review of Economic Perspectives, 10, No 1, Masarykova univerzita v Brne, Brno, pp. 5-20.10.2478/v10135-009-0006-3Search in Google Scholar

CSO (2003). Population and Housing Census 2001: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.Search in Google Scholar

CSO (2012). Average gross salary 2001, 2006, 2011: Regional Time Series. Czech Statistical Office. Retrieved April 17, 2012, from http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady CSO (2013). Population and Housing Census 2011: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.Search in Google Scholar

DFT (2013). National Travel Survey. Department for Transport. Retrieved October 15, 2013 from https://www.gov.uk/government/collections/national-travel-survey-statistics DRDLA, P. (2010). Posouzení využití metodiky dopravních odporu. Vol. V, No 1, Perner´s Contacts, pp. 47-56.Search in Google Scholar

FREI, A., KUHNIMHOF, AXHAUSEN, K. W. (2010). Long distance travel in Europe today: Experiences with a new survey, paper presented at the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D. C., January 2010. Retrieved October 15, 2013, from http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:715/eth-715-01.pdf FSO (2012): Mobilität in der Schweiz: Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Neuchatel, Federal Statistical Office, 115 p.Search in Google Scholar

GOETZ, A. R., VOWLES, T. M., TIERNEY, S. (2009). Bridging the Qualitative- Quantitative Divide in Transport Geography. Professional Geographer, 61, No 3, pp. 323−335.10.1080/00330120902931960Search in Google Scholar

HAMPL, M. (2005). Geografická organizace spolecnosti v Ceské republice: Transformacní procesy a jejich obecný kontext. PrF UK, Praha, 147 p. + map appendix.Search in Google Scholar

HORNÁK, M., PŠENKA, T. (2013): Verejná doprava jako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. Geografický casopis. Vol. 65, No. 2, pp. 119-140.Search in Google Scholar

HORNÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2013): The competitiveness of the longdistance public transportation system in Slovakia. Moravian Geographical Reports. Vol. 21, No. 4, pp. 64-75.10.2478/mgr-2013-0021Search in Google Scholar

HRABÁCEK, J. (2010). Dopravní odpor a možnosti jeho využití pri posouzení modal split (metoda RWTH Aachen). In: Seminár Telc 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory. Recenzovaný sborník príspevku.Search in Google Scholar

ESF MU v Brne, pp. 120−135.Search in Google Scholar

HUBERT, J. P., POTIER, F. (2003). What is known? In: Axhausen, K. W., Madre, J.- L., Polak, J. W., Toint, Ph. (eds.): Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, pp. 45-70.Search in Google Scholar

IDOS (2001): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Search in Google Scholar

IDOS (2006): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Search in Google Scholar

IDOS (2011): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Search in Google Scholar

IDOS (2012): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.Search in Google Scholar

JAIN, J., LYONS, G. (2008): The gift of travel time. Journal of Transport Geography, 16, 2, pp. 81-89. Journey planner (2012). Retrieved April 12, 2012, from www.mapy.cz Search in Google Scholar

KEELING, D. (2008). Transportation geography - new regional mobilities. Progress in Human Geography, 32, 2, pp. 275-283.10.1177/0309132507084400Search in Google Scholar

KRAFT, S., VANCURA, M. (2009a): Geographical organization of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, pp. 298−315. KRAFT, S., VANCURA, M. (2009b). Dopravní systém Ceské republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodárský obzor / Review of Economic Perspectives, 9, No. 1, Masarykova univerzita v Brne, Brno, pp. 21-33.10.37040/geografie2009114040298Search in Google Scholar

KVIZDA, M. (2011). Vymezování relevantního trhu v odvetví železnicní dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Regulace konkurencního prostredí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. Seminár Telc 2011 - sborník príspevku. Ekonomickosprávní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 49-64.Search in Google Scholar

KVIZDA, M., REDERER, V. (2012). Použití spotrebitelského šetrení k vymezování relevantního trhu v železnicní doprave - možnosti a problémy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? Seminár Telc 2012 - sborník príspevku. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 32-45.Search in Google Scholar

KVIZDA, M., SEIDENGLANZ, D. (2014): Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, 37, pp. 102-111. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014.10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014Search in Google Scholar

MARADA, M. (2006). Vertikální a horizontální dopravní poloha stredisek osídlení Ceska. In: Kraft, S., Micková, K., Rypl, J., Švec, P., Vancura, M.: Ceská geografie v evropském prostoru, elektronický sborník príspevku (CD-ROM) z XXI. sjezdu Ceské geografické spolecnosti, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, pp. 169-174.Search in Google Scholar

MARADA, M., KVETON, V., MATTERN, T., ŠTYCH, P., HUDECEK, T. (2014): Accessibility patterns: Czech Republic Case Study. EUROPA XXI, Vol. 24, 2013, pp. 61-76.Search in Google Scholar

MARADA, M., KVETON, V., VONDRÁCKOVÁ, P. (2010). Doprava a geografická organizace spolecnosti v Cesku. Edice Geographica, CGS, Praha, 165 p.Search in Google Scholar

MARADA, M., KVETON, V. (2010). Diferenciace nabídky dopravních príležitostí v ceských obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, 1, pp. 21-43.10.37040/geografie2010115010021Search in Google Scholar

MARCONI, D., SIMMA, A., GINDRAUX, M. (2004). The Swiss Microcensus 2005: An International Comparison on Travel Behaviour. Paper for 4rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2004. 19 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2004/Marconi_Simma_Gindraux_SwissMicrocensus2005_STRC_2004.pdf Search in Google Scholar

Ministry of Finance (2012). Prices of fuel and reimbursement of travel. Ministry of Finance of the Czech Republic. Retrieved April 19, 2012, from http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady Search in Google Scholar

Ministry of Transport (2013a). Transport Yearbook of The Czech Republic (1998-2012). Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 15, 2013 from https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm Search in Google Scholar

Ministry of Transport (2013b). Transport Policy of the Czech Republic for 2014-2020 With a Prospect Until 2050. Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 20, 2013 from http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-3EF7E6118704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf Search in Google Scholar

MULÍCEK, O., OSMAN, R., SEIDENGLANZ, D. (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický casopis / Czech Sociological Review, AV CR, Sociologický ústav, Vol. 49, No. 5, pp. 781-810.10.13060/00380288.2013.49.5.06Search in Google Scholar

ORTÚZAR, J. D., WILLUMSEN, L. (2001). Modelling Transport, Third Edition. John Wiley, Chichester, 499 p.Search in Google Scholar

PAS, E. I. (1995). The Urban Transportation Planning Process. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 53−77.Search in Google Scholar

PIPKIN, J. S. (1995). Disaggregate Models of Travel Behaviour. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 188−218.Search in Google Scholar

PRESTON, J., O´CONNOR, K. (2008). Revitalized transport geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 227−237.Search in Google Scholar

RIETVELD, P., BRUINSMA, F. (1998). Is Transport Infrastructure Effective? Transport Infrastructure and Accessibility: Impacts on the Space Economy. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 383 p.Search in Google Scholar

RILEY, P. et al. (2010). Lokálne overený rámec pro multimodální modelování poptávky po verejné doprave osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy. Záverecná zpráva z projektu VaV MD c. CG721-045-190. Jacobs Consultancy, 162 p.Search in Google Scholar

RODRIGUE, J.-P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006). The Geography of Transport Systems. Routledge, London, 284 p.Search in Google Scholar

SEIDENGLANZ, D. (2009). Konkurenceschopnost železnicní a letecké dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurenceschopnost a konkurence v železnicní doprave - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. Seminár Telc 2009 - recenzovaný sborník príspevku. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 72-86.Search in Google Scholar

SHAW, J., KNOWLES, R., DOCHERTY, I. (2008). Introducing Transport Geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 3−9.Search in Google Scholar

SHELLER, M., URRY, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, 38, Pion, pp. 207−226.10.1068/a37268Search in Google Scholar

SHEPPARD, E. (1995). Modelling and Predicting Aggregate Flows. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 100−128.Search in Google Scholar

SIMMA, A. (2003). History of the Swiss Travel Surveys, Swiss Federal Office for Spatial Development, paper for 3rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2003. 23 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2003/simma.pdf Search in Google Scholar

STRANDLING, S., ANABLE, J. (2008). Individual transport patterns. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 179−195.Search in Google Scholar

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVORÁKOVÁ, N. (2011). Každodenní život, denní mobilita a adaptacní strategie obyvatel v periferních lokalitách. Sociologický casopis / Czech Sociological Review, Vol. 47, No 4. pp. 831-858Search in Google Scholar

TSK (2013): Transport Yearbook - Prague (1988-2012). Technical Administration of Roadways of the Capital of Prague (TSK). Retrieved October 15, 2013 from http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/pro-odborniky/rocenky Search in Google Scholar

VACHTL, M. et al. (2013): Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (souhrnný dokument). Ministerstvo dopravy, Praha, 305 pp. Retrieved October 15, 2013 from http://www.dopravnistrategie.cz/.Search in Google Scholar

WIECKOWSKI, M., MICHNIAK, D., BEDNAREK-SZCEPANSKA, M., CHRENKA, B., IRA, V., KOMORNICKI, T., ROSIK, P., STEPNIAK, M., SZÉKELY, V., SLESZYNSKI, P., SWIATEK, D., WISNIEWSKI, R. (2012): Polsko-slovenské pohranicie z hladiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu. Varšava: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk; Bratislava : Geografický ústav Slovenskej akadémie vied. 283 p.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo