1. bookVolumen 23 (2015): Heft 3 (September 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2199-6202
Erstveröffentlichung
30 Jul 2013
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Changes in climate and changing climate regions in Slovakia

Online veröffentlicht: 29 Oct 2015
Volumen & Heft: Volumen 23 (2015) - Heft 3 (September 2015)
Seitenbereich: 71 - 82
Eingereicht: 27 Nov 2014
Akzeptiert: 23 Jun 2015
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2199-6202
Erstveröffentlichung
30 Jul 2013
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

BOCHNÍČEK, O., ŠVEC, M., FAŠKO, P., KAJABA, P., ŠŤASTNÝ, P. (2015): Year 2014 – the warmest year in the history of meteorological measurements in Slovakia. Presented at EGU General Assembly 2015, Vienna, 12th–17th April 2015.Search in Google Scholar

BRÁZDIL, R., BUDÍKOVÁ, M., FAŠKO, P., LAPIN, M. (1995): Fluctuation of maximum and minimum air temperatures in the Czech and the Slovak Republics. Atmospherical Research, 37: 53–65.10.1016/0169-8095(94)00068-OSearch in Google Scholar

BRÁZDIL, R., CHROMÁ, K., DOBROVOLNÝ, P., TOLASZ, R. (2009): Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961–2005. International Journal of Climatology, 29(2): 223–242.10.1002/joc.1718Search in Google Scholar

BRÁZDIL, R., ZAHRADNÍČEK, P., PIŠOFT, P., ŠTEPÁNEK, P., BĚLÍNOVÁ, M., DOBROVOLNÝ, P. (2012): Temperature and precipitation fluctuations in the Czech Republic during the period of instrumental measurements. Theoretical and Applied Climatology, 110(1–2): 17–34.10.1007/s00704-012-0604-3Search in Google Scholar

Climate Atlas of the Slovak Republic (2015). Bratislava, Slovak Hydrometeorological Institute.Search in Google Scholar

FALŤAN, V., JANSKÝ, L., POLČÁK, N., HAZLINGER, M., MADAJOVÁ, M., SLÁDEK, J., BURIAN, L. (2014): Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti. Bratislava, Univerzita Komenského.Search in Google Scholar

FAŠKO, P., PECHO, J., MIKULOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, P. (2006): Prípady vysokých denných, mesačných a sezónnych úhrnov atmosférických zrážok na východnom Slovensku na konci 20. a na začiatku 21. storočia v kontexte s historickými údajmi. Presented at International Conference “Ochrana pred povodňami”, Podbanské, Slovakia, 4th–7th December 2006.Search in Google Scholar

FAŠKO, P., LAPIN, M., MELO, M., PECHO, J. (2009): Changes in precipitation regime in Slovakia – past, present and future. Presented at 2nd International Conference on Bioclimatology 2009: A changing climate for biology and soil hydrology interactions, Bratislava, Slovakia, 21.–24. September 2009.Search in Google Scholar

FAŠKO, P. (2012): Trendy súčasnej klimatickej zmeny na Slovensku. In: Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní, III. Presented at Seminára pre učiteľov základných a stredných škôl, Stará Lesná, Slovakia, 13th–16th June 2012.Search in Google Scholar

FAŠKO, P., ŠVEC, M. (2013): The average monthly, seasonal and annual air temperature in Hurbanovo since 1871. Presented at International Scientific “Conference changes and adaptation strategies”, Skalica, Slovakia, 9th–11th September 2013.Search in Google Scholar

FAŠKO, P., ŠŤASTNÝ, P., ŠVEC, M., KAJABA, P., BOCHNÍČEK, O. (2013): Upward trends in time series of basic characteristics of air temperature at selected meteorological stations in Slovakia. Presented at 13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, United Kingdom, 09th–13th September 2013.Search in Google Scholar

HUNDECHA, Y., BÁRDOSSY, A. (2005): Trends in daily precipitation and temperature extremes across western Germany in the second half of the 20th century. International Journal of Climatology, 25(9): 1189–1202.10.1002/joc.1182Search in Google Scholar

CHEVAL, S., BIRSAN, M., DUMITRESCU, A. (2014): Climate variability in the Carpathian Mountains Region over 1961– 2010. Global and Planetary Change, 118: 85–96.10.1016/j.gloplacha.2014.04.005Search in Google Scholar

KONČEK, M. [ed.] (1974): Klíma Tatier. Bratislava, Veda SAV.Search in Google Scholar

KONČEK, M., PETROVIČ, Š. (1957): Klimatické oblasti Česko-Slovenska. Meteorologické Zprávy, 10(5): 113–119.Search in Google Scholar

Landscape Atlas of the Slovak Republic (2002). Bratislava, Ministry of Environment of the Slovak Republic; Banská Bystrica, Slovak Environmental Agency.Search in Google Scholar

LAPIN, M., NIEPLOVÁ, E., FAŠKO, P. (1995): Regionálne scenáre zmien teploty vzduchu a zrážok na Slovensku. Národný klimatický program, 3/95: 19–55.Search in Google Scholar

LAPIN, M., MELO, M. (1999): Climatic changes and climate change scenarios in Slovakia. Meteorologický časopis, 2(4): 5–15.Search in Google Scholar

LAPIN, M., GERA, M., HRVOĽ, J., MELO, M., TOMLAIN, J. (2009): Possible impacts of climate change on hydrologic cycle in Slovakia and results of observations in 1951– 2007. Biologia, 64(3): 454–459.10.2478/s11756-009-0097-4Search in Google Scholar

LAPIN, M., MELO, M. (2012): Modifikácia klimatických klasifikácií pre podmienky teplejšej klímy na Slovensku. Meteorologický časopis, 15: 67–74.Search in Google Scholar

LAPIN, M. (2015): Climate change & climate changes, climate change scenarios [online]. [cit. 16.03.2015] Department of Meteorology and Climatology, Comenius University website. Available at: http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/main9.htmlSearch in Google Scholar

MATEJOVIČ, P. (2011): Zima A.D. 1500–2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku. Bratislava, Veda SAV.Search in Google Scholar

MATEJOVIČ, P. (2011): Jeseň 2011. Fórum pre vedu a umenie, December 03, 2011 [online]. [cit. 15.03.2015]. Available at: http://www.nun.sk/jesen2011.htmSearch in Google Scholar

MATEJOVIČ, P., PECHO, J. (2013): Klimatologické zhodnotenie zimy 2012/2013. Fórum pre vedu a umenie, March 29, 2013 [online]. [cit. 15.03.2015]. Available at: http:// http://www.nun.sk/zima2013.htmSearch in Google Scholar

MELO, M., LAPIN, M. (2000): Teplotné scenáre pre Slovensko založené na výstupoch kanadských klimatických modelov. Geografický časopis, 52(2): 151–165.Search in Google Scholar

MELO, M., LAPIN, M., DAMBORSKÁ, I. (2007a): Končekov index zavlaženia ako možný indikátor aridizačných trendov v krajine. Acta Hydrologica Slovaca, 8(2): 224–230.Search in Google Scholar

MELO, M., LAPIN, M., DAMBORSKÁ, I. (2007b): Detection of climatic trends and variability at Hurbanovo. In: Střelcová, K., Škvarenina, J., Blaženec, M. [eds.] (2007): “Bioclimatology and natural hazards”. Presented at International Scientific Conference, Poľana nad Detvou, Slovakia, September 12.–20. 2007.Search in Google Scholar

MELO, M., KRUŽICOVÁ, A. (2011): Konček climate shifts in the Tatra Mts. between periods 1951–1980 and 1981-2010. In: Šiška, B., Hauptvogl, M., Eliašová, M. [eds.]: Bioclimate: Source and Limit of Social Development. Presented at International Scientific Conference, Topoľčianky, Slovakia, 6th–9th September 2011.Search in Google Scholar

NIEDZWIEDZ, T., TWARDOSZ, R., WALANUS, A. (2009): Long-term variability of precipitation series in east central Europe in relation to circulation patterns. Theoretical and Applied Climatology, 98(3–4): 337–350.10.1007/s00704-009-0122-0Search in Google Scholar

PECHO, J., FAŠKO, P., MIKULOVÁ, K., LAPIN, M., ŠŤASTNÝ, P. (2009): Long-term changes of snow cover regime in connection with observed solid, liquid and mixed precipitation ratio trends in Slovakia. Presented at 9th Annual Meeting of the European Meteorological Society, Nineth European Conference on Applied Meteorology (ECAM), Toulouse, France, 28th September–2nd October.Search in Google Scholar

PECHO, J., FAŠKO, P., LAPIN, M., KAJABA, P., MIKULOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, P. (2010): Extrémne atmosférické zrážky na jar a na začiatku leta 2010 na Slovensku. Meteorologický časopis, 13: 69–80.Search in Google Scholar

PECHO, J., FAŠKO, P., MELO, M. (2008): Precipitation deficit periods in the Danubian lowland in Slovakia. Presented at XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases for Water Management, Bled, Slovenia, 2nd–4th June 2008.Search in Google Scholar

PECHO, J., FAŠKO, P., MIKULOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, P., NEJEDLÍK, P., KOŠŤÁLOVÁ, J. (2010a): Comparative analysis of selected snow cover characteristics in Slovakia within the 1950/1951–1979/1980 and 1980/1981–2009/2010 winters. Presented at 7th EGU General Assembly, Vienna, 2nd–7th May 2010.Search in Google Scholar

PECHO, J., FAŠKO, P., MIKULOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, P., NEJEDLÍK, P., KOŠŤÁLOVÁ, J. (2010b): Comparative spatial and statistical analysis of selected snow cover climatological characteristics (SC duration) in Slovakia within the 1950/1951–1979/1980 and 1980/1981– 2009/2010 winters. Presented at 10th Annual Meeting of the European Meteorological Society, Eighth European Conference on Applied Climatology (ECAC), Zürich, Switzerland, 13th–17th September 2010.Search in Google Scholar

PETROVIČ, Š., ŠOLTÍS, J. (1984): Zborník prác SHMÚ č. 23. Bratislava, Slovak Hydrometeorological Institut.Search in Google Scholar

PIŠOFT, P., KALVOVÁ, J., BRÁZDIL, R. (2004): Cycles and trends in the Czech temperature series using wavelet transforms. International Journal of Climatology, 24(13): 1661–1670.10.1002/joc.1095Search in Google Scholar

SOBÍŠEK, B. [ed.] (1993): Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha, Academia.Search in Google Scholar

SPINONI. J., SZALAI, S., SZENTIMERY, T., LAKATOS, M., BIHARI, Z., NAGY, A., NÉMETH, A., KOVÁCS, T., MIHIC, D., DACIC, M., PETROVIC, P., KRIŽIČ, A., HIEBL, J., AUER, I., MILKOVIC, J., ŠTEPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., KILAR, P., LOMANOWKA, D., PYRC, R., CHEVAL, S., BIRSAN, M. V., DUMITRESCU, A., DEAK, G., MATEI, M., ANTOLOVIC, I., NEJEDLÍK, P., ŠŤASTNÝ, P., KAJABA, P., BOCHNÍČEK, O., GALO, D., MIKULOVÁ, K., NABYVANETS, Y., SKRYNYK, O., KRAKOVSKA, S., GNATIUK, N., TOLASZ, R., ANTOFIE, T., VOGT, J. (2014): Climate of Carpathian Region in the period 1961–2010: climatology and trends of 10 variables. International Journal of Climatology, 35(7): 1322–1341, DOI: 10.1002/joc.4059.10.1002/joc.4059Search in Google Scholar

SZENTIMREY, T. (2003): Homogenization software MASHv3.03 [online] [cit. 14.10.2014]. Hungarian Meteorological Service Available at:http://www.met.hu/en/omsz/palyazatok_projektek/carpatclim/Search in Google Scholar

ŠAMAJ, F., VALOVIČ, Š. (1982): Priestotové úhrny zrážok na Slovensku (1881–1980). Meteorologické zprávy, 4: 108–118.Search in Google Scholar

THORNTHWAITE, C. W. (1948): An approach toward a rational classification of climate. Geographical Review, 38: 55–94.10.2307/210739Search in Google Scholar

TWARDOSZ, R., LUPIKASZA, E., NIEDWIEDZ, T., WALANUS, A. (2012): Long-term variability of occurrence of precipitation forms in winter in Krakow, Poland. Climatic Change, 113(3–4): 623–638.10.1007/s10584-011-0352-xSearch in Google Scholar

VÝBERČI, D. (2012): Vlny horúčav na Slovensku v období 1951–2010 a ich dopady na úmrtnosť od roku 1996 (Master thesis). Bratislava, Univerzita Komenského.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo