1. bookVolumen 21 (2015): Heft 4 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Stability conditions of the Vistula Valley attained by a multivariate approach – a case study from the Warsaw Southern Ring Road

Online veröffentlicht: 22 Jan 2016
Volumen & Heft: Volumen 21 (2015) - Heft 4 (December 2015)
Seitenbereich: 249 - 260
Eingereicht: 22 Jul 2015
Akzeptiert: 02 Nov 2015
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Abramson, L.W., Lee, T.S., Sharma, S. & Boyce, G.M., 2001. Slope Stability and Stabilisation Methods, 2nd edition, John Wiley & Sons, 736 pp.Search in Google Scholar

Dobak, P. & Pinińska, J., 1987. Zmienność parametrów geotechnicznych w wrunkach budowy metra w Warszawie [Variability of geotechnical parameters in the course of construction of the Warsaw underground]. Przegląd Geologiczny 2, 73–79 (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Duncan, J. M. & Wright, S. G., 2005. Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, 312 pp.Search in Google Scholar

Frankowski, Z., Bażyński, J., Lewkowicz, M., Wysokiński, L., Majer, E. & Łukasik, S., 2000. Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy w skali 1 : 10 000 [Geological-engineering atlas of Warsaw, scale 1:10,000]. Polish Geological Institute, Warszawa. 83 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Grzelewski, E., Pabich, M. & Socha, T., 2009. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia tunelu pod dzielnicą Ursynów, na trasie projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy, na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” [Engineering geological report for the tunel under Ursynów area, Warsaw Southern Ring Road]. Arcadis, Warszawa, 53 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Kaczmarek, Ł., 2014. Geomorphological and geophysical analysis of the Warsaw slope stability conditions in the Ursynów district. Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences 23, 215–226.Search in Google Scholar

Kaczyński, R., Bąkowska, A. & Kiełbasiński, K., 2010. Zachowanie się glin lodowcowych z warszawskiego Ursynowa podczas obciążeń statycznych i dynamicznych. [Stress-strain behaviour of glacial till from the Ursynów suburb of Warsaw under static and dynamic loading]. Przegląd Geologiczny 58, 873–878 (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Kaczyński, R., 2011. Engineering-geological characteristics of typical soils in Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 446, 329–340 (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Koda, E. & Rabarijoely, S., 2013. Numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi Skarpy Warszawskiej [Numerical assessment of stability and foundation conditions of a church located on the edge of “skarpa warszawska”]. Budownictwo i Inżynieria 4, 27–35 (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Tucholka, P., Kiełbasiński, K. & Mieszkowski, R., 2008. Tracing seismic surface waves induced by road traffic in Urban environment: example of St.Catherine’s Chuch Hill in Warsaw. Geologija 50, S79–S84.Search in Google Scholar

Pinińska, J., Dobak, P. & Łukaszewski, P., 1993. Ocena stateczności zboczy drogi międzyregionalnej w warunkach fliszu karpackiego [Slope stability evaluation of interregional road in the conditions of Carpathian flysch]. Konferencja Mechanika Gruntów i Fundamentowanie, Warszawa, 299–306 (in Polish).Search in Google Scholar

Wysokiński, L., 1999. Warszawska skarpa śródmiejska [Vistula Valley Slope in Warsaw downtown]. Drukarnia Piotra Włodarskiego, Warszawa, 145 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo