1. bookVolumen 21 (2015): Heft 2 (June 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Climate evolution during the Pleniglacial and Late Glacial as recorded in quartz grain morphoscopy of fluvial to aeolian successions of the European Sand Belt

Online veröffentlicht: 29 Jul 2015
Volumen & Heft: Volumen 21 (2015) - Heft 2 (June 2015)
Seitenbereich: 89 - 103
Eingereicht: 07 Jan 2015
Akzeptiert: 15 May 2015
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Cailleux, A., 1942. Les actions éoliennes périglaciaires en Europe. Mémoires de la Société Géologique de France 41, 1-176.Search in Google Scholar

Dylik J., 1969. L’action du vent pendant le dernier âge froid sur le territoire de la Pologne Centrale. Biuletyn Peryglacjalny 20, 29-44.Search in Google Scholar

Dzierżek, J. & Stańczuk, D., 2006. Record and palaeogeographical implications of Pleistocene periglacial processes in the Drohiczyn Plateau, Podlasie Lowland (Eastern Poland). Geological Quarterly 50, 219-228.Search in Google Scholar

Fedorowicz, S., 2006. Methodological aspects of luminescence dating of Central Europe’s Neopleistocene deposits. Gdańsk University Press, Gdańsk, 156 pp.Search in Google Scholar

Good, T.R. & Bryant, I.D., 1985. Fluvio-aeolian sedimentation - an example from Banks Island, N.W.T., Canada. Geografiska Annaler 67A, 33-46.10.1080/04353676.1985.11880128Search in Google Scholar

Goździk, J., 1980. Zastosowanie morfoskopii i graniformametrii do badań osadów w kopalni węgla brunatnego ‘Bełchatów’ [Application of morphoscopy and graniformometry for investigations of deposits in the ‘Bełchatów’ brown coal mine]. Studia Regionalne 4, 101-114.Search in Google Scholar

Goździk, J., 1995. Wybrane metody analizy kształtu ziarn piasku dla celów paleogeograficznych i stratygraficznych [Selected methods of the analysis of the sand grain shapes for paleogeographic and stratigraphic purposes]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski, (Eds): Metody badań osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników [Investigations of Quaternary sediments. Some methods and interpretation of the results]. Warsaw University, Warszawa, 115-132.Search in Google Scholar

Goździk, J., 2007. The Vistulian aeolian succession in central Poland. Sedimentary Geology 193, 211-220.10.1016/j.sedgeo.2005.11.026Search in Google Scholar

Huijzer, B. & Vandenberghe, J., 1998. Climatic reconstruction of the Weichselian Pleniglacial in northwestern and central Europe. Journal Quaternary Science 13, 391-417.10.1002/(SICI)1099-1417(1998090)13:5<391::AID-JQS397>3.0.CO;2-6Search in Google Scholar

Isarin, R.F.B., Renssen, H. & Koster, E.A., 1997. Surface wind climate during the Younger Dryas in Europe as inferred from aeolian records and model simulations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 134, 127-148.10.1016/S0031-0182(96)00155-1Search in Google Scholar

Kalińska, E., 2010. Rozwój piaszczystych osadów form stożkopodobnych na Nizinie Mazowieckiej w młodszym plejstocenie [The development of sandy sediments from cone forms in Younger Pleistocene in the Mazowsze Lowland]. Materiały Młodych Badaczy, Silesia 2010, 1-8.Search in Google Scholar

Kasse, C., 1997. Cold-Climate Aeolian Sand-Sheet Formation in North-Western Europe (c. 14-12.4 ka); a response to Permafrost Degradation and Increased Aridity. Permafrost and Periglacial Processes 8, 295-311.10.1002/(SICI)1099-1530(199709)8:3<295::AID-PPP256>3.0.CO;2-0Search in Google Scholar

Kasse, C., 2002. Sandy aeolian deposits and their relation to climate during the Last Glacial Maximum and Lateglacial in northwest and central Europe. Progress in Physical Geography 26, 507-532.10.1191/0309133302pp350raSearch in Google Scholar

Kasse, C. & Vandenberghe, J., 1998. Topographic and Drainage Control on Weichselian Ice-Wedge and Sand-Wedge Formation, Vennebruegge, German- Dutch Border. Permafrost and Periglacial Processes 9, 95-106.10.1002/(SICI)1099-1530(199804/06)9:2<95::AID-PPP282>3.0.CO;2-DSearch in Google Scholar

Kasse, C., Vandenberghe, J., van Huissteden, J., Bohncke, S.J.P. & Bos, J.A.A., 2003. Sensitivity of Weichselian fluvial systems to climate change (Nochten mine, eastern Germany). Quaternary Science Review 22, 2141-2156.10.1016/S0277-3791(03)00146-XSearch in Google Scholar

Kasse, C., Vanderberghe, D., De Corte, F. & van den Haute, P., 2007. Late Weichselian fluvio-aeolian sands and coversands of the type locality Grubbenvorst (souther Netherlands): sedimentary environments, climate record and age. Journal of Quaternary Science 22, 695-708.10.1002/jqs.1087Search in Google Scholar

Klatkowa, H., 1996. Uwagi o relacji między seriami eolicznymi a ich podłożem w środkowej Polsce [Remarks about the relationship between aeolian series and their bedrocks in Central Poland]. [In:] Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne, wybrane zagadnienia [The modern and fossil aeolian phenomena and forms, selected issues]. Sosnowiec, 65-75 (in Polish).Search in Google Scholar

Kolstrup, E., 1980. Climate and stratigraphy in Northwestern Europe between 30,000 B.P. and 20,000 B.P., with special reference to The Netherlands. Mededelingen van de Rijks Geologische Dienst 32-15, 181-253.Search in Google Scholar

Koster, E.A., 1988. Ancient and modern cold-climate aeolian sand deposition: a review. Journal of Quaternary Science 3, 69-83.10.1002/jqs.3390030109Search in Google Scholar

Koster, E.A., 1995. Progress in cold-climate aeolian research. Quaestiones Geographicae Special Issue 4, 155-163.Search in Google Scholar

Koster, E.A., 2009. The history of Late Holocene drift sands in the Netherlands: origin and reactivation. [In:] R. Dulias, J. Pełka-Gościniak & O. Rahmonova (Eds): Ekosystemy piaszczyste i człowiek. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego 58, 111-134.Search in Google Scholar

Kozarski, S. & Nowaczyk, B., 1991. Lithofacies variation and chronostratigraphy of Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in northwestern Poland.Search in Google Scholar

Zeitschrift für Geomorphologie N.F., Supplementband 90, 107-122.Search in Google Scholar

Krumbein, W.C., 1941. Measurement and geological significance of shape and roundness of sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology 11, 64-72.10.1306/D42690F3-2B26-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Kurkowski, S., 1997. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Józefów [Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Józefów]. PIG, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Marks, L., 2002. Last Glacial Maximum in Poland. Quaternary Science Reviews 21, 103-110.10.1016/S0277-3791(01)00086-5Search in Google Scholar

Marks, L., Gałązka, D., Krzymińska, J., Nita, M., Stachowicz- Rybka, R., Witkowski, A., Woronko, B. & Dobosz, S., 2014. Sea transgressions during Eemian in northern Poland; a high resolution proxy record from the type section at Cierpięta. Quaternary International 328-329, 45-59.10.1016/j.quaint.2013.12.007Search in Google Scholar

Mądry, S., 1994. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Cmolas [Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Cmolas]. PIG, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

McKenna-Neuman, C., 1990. Role of sublimation in particle supply for aeolian transport in cold environments. Geografiska Annaler 72A, 329-335.10.1080/04353676.1990.11880327Search in Google Scholar

McKenna-Neuman, C., 1993. A review of aeolian transport processes in cold environments. Progress in Physical Geography 17, 137-155.10.1177/030913339301700203Search in Google Scholar

McKenna-Neuman, C., 2004. Effects of temperature and humidity upon the transport of sedimentary particles by wind. Sedimentology, 51, 1-17.10.1046/j.1365-3091.2003.00604.xSearch in Google Scholar

Mol, J., Vandenberghe, J. & Kasse, C., 2000. River response to variations of periglacial climate in mid-latitude Europe. Geomorphology 33, 131-148.10.1016/S0169-555X(99)00126-9Search in Google Scholar

Molodkow, A. & Bitinas, A., 2006. Sedimentary record and luminescence chronology of Lateglacial and Holocene Aeolian sediments in Lithuania. Boreas 35: 244-254.10.1080/03009480600584915Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E., 1993. Estimates of Late Glacial and Holocene aeolian activity in Belgium, Poland and Sweden. Boreas 22, 165-170.10.1111/j.1502-3885.1993.tb00177.xSearch in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E., 2001. Wpływ warunków klimatycznych na cechy strukturalne i tekstualne osadów mineralnych [Influence of climatic condition on the structural and textural features of mineral deposits]. [In:] A. Karczewski & Z. Zwoliński (Eds): Funkcjonowanie geosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych - monitoring, ochrona, edukacja [The functioning of geosystems under different morphoclimatic conditions - monitoring, protection, education]. Poznań, 377-394.Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 1998. Analiza obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna [Rounding and frosting analysis of the sand quartz grains surface and its interpretative value]. Przegląd Geologiczny 46, 1275-1281.Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 2004. The degree of aeolization of Quaternary deposits in Poland as a tool for stratigraphic interpretation. Sedimentary Geology 168, 149-163.10.1016/j.sedgeo.2003.12.006Search in Google Scholar

Pye, K. & Tsoar, H., 1990. Aeolian Sand and Sand Dunes. Unwin Hyman, London, 396 pp.10.1007/978-94-011-5986-9Search in Google Scholar

Ruegg, G.H.J., 1983. Periglacial eolian evenly laminated sandy deposits in the Late Pleistocene of NW Europe, a facies unrecorded in modern sedimentological handbooks. [In:] M.E. Brookfield & T.S. Ahlbrandt (Eds): Eolian sediments and processes. Developments in Sedimentology 38, 455-482.10.1016/S0070-4571(08)70809-4Search in Google Scholar

Schokker, J., Cleveringa, P., Murray, A., Wallinga, J. & Westerhoff, W.E., 2005. An OSL dated Middle and Late Quaternary sedimentary record in the Roer Valley Graben (southeastern Netherlands). Quaternary Science Reviews 24, 2243-2264.10.1016/j.quascirev.2005.01.010Search in Google Scholar

Sidorchuk, A., Borisova, O. & Panin, A., 2001. Fluvial response to the Late Valdai/Holocene environmental change on the East European Plain. Global and Planetary Change 28(1-4), 303-318.10.1016/S0921-8181(00)00081-3Search in Google Scholar

Tsoar, H., 1982. Internal structure and surface geometry of longitudinal (seif) dunes. Journal of Sedimentary Petrology 52, 0823-0831.10.1306/212F8062-2B24-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Turkowska, K., 1994. La morphogenèse périglaciaire dans les vallées fluviales du Plateau de Łódź et sa différenciation dans le temps et dans l’espace. Biuletyn Peryglacjalny 33, 153-164Search in Google Scholar

Vandenberghe, J., 1988. Cryoturbations. [In:] M.J. Clark (Ed.): Advances in Periglacial Geomorphology. Wiley, 179-200. van Huissteden, J. & Kasse, C., 2001. Detection of rapid climate change in Last Glacial fluvial successions in The Netherlands. Global and Planetary Change 28, 319-339. 10.1016/S0921-8181(00)00082-5Search in Google Scholar

van Huissteden, J. & Pollard, D., 2003. Oxygen isotope stage 3 fluvial and eolian successions in Europe compared with climate model results. Quaternary Research 59, 223-233. 10.1016/S0033-5894(03)00002-4Search in Google Scholar

van Huissteden, J., Vandenberghe, J., van der Hammen, T. & Laan, W., 2000. Fluvial and aeolian interaction under permafrost condition: Weichselian Late Pleniglacial, Twente, eastern Netherlandes. Catena 40, 307-321.10.1016/S0341-8162(00)00085-0Search in Google Scholar

Winnicka G., 2007. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Czeszów [Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Czeszów]. PIG, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Winnicka G., 2008. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Czeszów [Explanations for Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Czeszów]. PIG, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Woronko, B., 2001. Znaczenie analizy obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcu frakcji piaszczystej w interpretacji genetycznej osadów czwartorzędowych [The importance of the analysis of roundness and surface matt of sand quartz grains in the interpretation of the origin of Quaternary deposits]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (Ed.), Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [The aeolisation of sediments as an indicator of the Quaternary stratigraphy].Search in Google Scholar

Warszawa, 33-38 (in Polish).Search in Google Scholar

Woronko, B., 2012. Zapis procesów eolicznych w osadach piaszczystych na wybranych obszarach Polski środkowej i północno-wschodniej. [Records of aeolian processes in the Pleistocene sandy sediments in selected areas of central and north-eastern Poland]. Warsaw University Press, Warszawa, 134 pp.Search in Google Scholar

Woronko, B., Rychel, J., Karasiewicz, M.T., Ber, A., Krzywicki, T., Marks, L. & Pochocka-Szwarc, K., 2013. Heavy and light minerals as a tool for reconstructing depositional environments: an example from the Jałówka site (northern Podlasie region, NE Poland).Geologos 19, 1-2, 47-66.10.2478/logos-2013-0004Search in Google Scholar

Zeeberg, J.J., 1998. The European sand belt in eastern Europe - and comparison of Late Glacial dune orientation with GCM simulation results. Boreas 27, 127-139.10.1111/j.1502-3885.1998.tb00873.xSearch in Google Scholar

Zieliński, P., Fedorowicz, S. & Zaleski, I., 2009. Sedimentary succession in Berezno in the Volhynia Polesie (Ukraine) as an example of depositional environment changes in the periglacial zone at the turn of the Vistulian and the Holocene. Geologija 51, 97-108.10.2478/v10056-009-0011-3Search in Google Scholar

Zieliński, P., Sokołowski, R.J., Fedorowicz, S. & Jankowski, M., 2011. Stratigraphic position of fluvial and aeolian deposits in the Żabinko site (W Poland) based on TL dating. Geochronometria 38, 64-71.10.2478/s13386-011-0005-xSearch in Google Scholar

Zieliński, P., Sokołowski, R.J., Fedorowicz, S. & Zaleski, I., 2014a. Periglacial structures within fluvio-aeolian successions of the end of the Last Glaciation - examples from SE Poland and NW Ukraine. Boreas, 43, 712-721.10.1111/bor.12052Search in Google Scholar

Zieliński, P., Sokołowski, R.J., Woronko, B., Jankowski, M., Fedorowicz, S., Zaleski, I., Molodkov, A. & Weckwerth, P., 2014b. The depositional conditions of the fluvio-aeolian succession during the last climate minimum based on the examples from Poland and NW Ukraine. Quaternary International (http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.013).Search in Google Scholar

Zieliński, T., 2007. The Pleistocene climate-controlled fluvial sedimentary record in the Bełchatów mine (central Poland). Sedimentary Geology 193, 203-209.10.1016/j.sedgeo.2005.06.016Search in Google Scholar

Zieliński, T. & Pisarska-Jamroży, M., 2012. Jakie cechy litologiczne osadów warto kodować, a jakie nie? [Which features of deposits should be included in a code and which not?]. Przegląd Geologiczny 60, 387-397. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo