1. bookVolumen 5 (2018): Heft 1 (September 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2354-0036
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Professional Competences. Reconstruction of the Opinions of Polish Female Directors

Online veröffentlicht: 25 Sep 2018
Volumen & Heft: Volumen 5 (2018) - Heft 1 (September 2018)
Seitenbereich: 72 - 83
Eingereicht: 18 May 2018
Akzeptiert: 05 Jun 2018
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2354-0036
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Denzin, N. K. (1990). Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej. In J. Włodarek, M. Ziołkowski (Eds.). Metoda biograficzna w socjologii. [Biographical Method in Sociology]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. [Managing Qulity in Qualitative Reserch]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. [Research Methods in the Social Sciences]. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-k.Search in Google Scholar

Gruber, H. E. (1989). The Evolving Systems Approach to Creative Work. In: H. E. Gruber, D. B. Wallace (Eds.), Creative People at Work, New York - Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Konecki, T. K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. [Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Kaufman, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. [Understanding Interview]. Warszawa: Oficyna Naukowa.Search in Google Scholar

Kvale, S. (2004). Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. [InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Białystok: Trans Humana.Search in Google Scholar

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. [Doing Interviews]. Warszawa: PWN .Search in Google Scholar

Lutyński, J. (2000). Metody badań społecznych. [Social Methods Research]. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.Search in Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M. (2013a). Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.Search in Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M. (2013b). Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku. [Everything about Ewa. Barbara Sass's films and women's cinema in the second half of the twentieth century]. Szczecin: US.Search in Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M. (2015). Wanda Jakubowska. Od nowa. [Wanda Jakubowska. A new]. Warszawa: Krytyka Polityczna.Search in Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M. (2016). Pilotażowy raport o pozycji kobiet w polskiej kinematografii. Fakty i liczby. Krytyka Polityczna, http://krytykapolityczna.pl/file/2016/06/RaportMonika_Talarczyk_Gubala.pdf, [access 11.2017]Search in Google Scholar

Tomasik, K. (2004). Polskie reżyserki filmowe 1919 - 2002. [Polish women film directors 1919 - 2002]. Kultura i Historia, 6, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/179, [access 12.2017].Search in Google Scholar

Sawyer, K. (2009). Writing as a Collaborative Act. In S. B. Kaufman, J.-C. Kaufman (Ed.). The Psychology of Creative Writing. New York: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Sawyer, K. (2010). Individual and Group Creativity. In J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (Eds). The Cambridge Handbook of Creativity. New York: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Wejbert-Wąsiewicz, E. (2015). Niepokorne reżyserki kina polskiego. In I. Desperak, I. Kuźmy (Eds.). Kobiety niepokorne. Reformatorki - Buntowniczki - Rewolucjonistki. [The undefiled women of the Polish cinema director. In Rebellious Women. Reformers - Rebels -Revolutionists]. Łódź: UŁ.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo