1. bookVolumen 66 (2017): Heft 3 (December 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

An updated distribution of Solidago × niederederi (Asteraceae) in Poland

Online veröffentlicht: 06 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 66 (2017) - Heft 3 (December 2017)
Seitenbereich: 253 - 258
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Blackburn T.M., Essl F., Evans T., Hulme P.E., Jeschke J.M., Kühn I., Kumschick S., Marková Z., Mrugała A., Nentwig W., Pergl J., Pyšek P., Rabitsch W., Ricciar di A., Richardson D.M., Sendek A., Vilà M., Wilson J.R.U., Winter M., Genovesi P., Bacher S. (2014): Aunified classification of alien species based on the magnitude of their environmental impacts. - PLo S Biol. 12(5): e1001850.Search in Google Scholar

Burton R. (1980): Solidago×niederederi Khek in Britain. - Watsonia 13: 123-124.Search in Google Scholar

Gudžinskas Z. & Petrulaitis L. (2016): New alien plant species recorded in the southern regions of Latvia. - Bot. Lith. 22: 153-160.Search in Google Scholar

Gudžinskas Z. & Žalneravičius E. (2016): Solidago×snarskisii nothosp. nov. (Asteraceae) from Lithuania and its position in the infrageneric classification of the genus. - Phytotaxa 253: 147-155.10.11646/phytotaxa.253.2.4Search in Google Scholar

Jaźwa M., Jędrzejczak E., Klichowska E. & Pliszko A. (2018): Predicting the potential distribution area of Solidago×niederederi (Asteraceae). - Turk. J. Bot. 42(1): 51-56.10.3906/bot-1703-17Search in Google Scholar

Karpavičienė B. & Radušienė J. (2016): Morphological and anatomical characterization of Solidago ×niederederi and other sympatric Solidago species. - Weed Sci. 64: 61-70.10.1614/WS-D-15-00066.1DOI öffnenSearch in Google Scholar

Khek E. (1905): Floristisches aus Ober-Oesterreich. - Allg. Bot. Z. Syst. 11: 22-23.Search in Google Scholar

Komsta Ł. (2016): Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL - propozycja algorytmów konwersji współrzędnych. - Annales UMCS, Sectio E Agricultura 71(1): 31-37.Search in Google Scholar

Mayorov S.R., Bochkin V.D., Nasimovich Yu. A. & Shcherbakov A.V. (2012): Adventivnaya flora Moskvy i Moskovskoi oblastii. Moscow, Russia: KMK.Search in Google Scholar

Migdałek G., Kolczyk J., Pliszko A., Kościńska -Pająk M. & Słomka A. (2014): Reduced pollen viability and achene development in Solidago×niederederi Khek from Poland. - Acta Soc. Bot. Pol. 83(3): 251-255.10.5586/asbp.2014.025DOI öffnenSearch in Google Scholar

Nilsson A. (1976): Spontana gullrishybrider (Solidago canadensis×virgaurea)i Sverige och Danmark. - Sven. Bot. Tidskr. 70: 7-16.Search in Google Scholar

Pagitz K. (2016): Solidago×niederederi (S. canadensis× S. virgaurea ssp. virgaurea) in the Eastern Alps. pp. 194. In: Ries C. & Kr ippel Y. (eds): Biological invasions: interactions with environmental change. Book of abstracts. NEOBIOTA 2016 - 9th International Conference on Biological Invasions. Vianden, Luxembourg 14-16 September 2016, Fondation faune-flore, Vianden, Luxembourg, 255 pp.Search in Google Scholar

Pliszko A. (2013): Anew locality of Solidago×niederederi Khek (Asteraceae) in Poland. - Biodiv. Res. Conserv. 29: 57-62.Search in Google Scholar

- (2015a): Neotypification of Solidago×niederederi (Asteraceae). - Phytotaxa 230(3): 297-298.10.11646/phytotaxa.230.3.10Search in Google Scholar

- (2015b): Zdolnośćdo hybrydyzacjizrodzimymi gatunkami roślin jako przejaw inwazyjności obcych gatunków we florze Polski. pp. 93-102. In: Kr zyszt ofiak L. & Kr zyszt ofiak A. (eds): Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Stowarzyszenie„Człowieki Przyroda”, Krzywe, 240 pp.Search in Google Scholar

Pliszko A. & Kostr akiewicz -Gier ałt K. (2017): Resolving the naturalization strategy of Solidago ×niederederi (Asteraceae) by the production of sexual ramets and seedlings. - Plant Ecol. 218: 1243-1253.10.1007/s11258-017-0762-6Search in Google Scholar

Pliszko A. & Zając M. (2016): Current and potential distribution of Solidago×niederederi (Asteraceae) in Poland. pp. 163. In: Ries C. & Kr ippel Y. (eds): Biological invasions: interactions with environmental change. Book of abstracts. NEOBIOTA 2016 - 9th International Conference on Biological Invasions. Vianden, Luxembourg, 14-16 September 2016, Fondation faune-flore, Vianden, Luxembourg, 255 pp.Search in Google Scholar

Pliszko A. & Zalewska -Gałosz J. (2016): Molecular evidence for hybridization between invasive Solidago canadensis and native S. virgaurea. - Biol. Invasions 18: 3103-3108.10.1007/s10530-016-1213-3DOI öffnenSearch in Google Scholar

Preston C.D. & Pearman D.A. (2015): Plant hybrids in the wild: evidence from biological recording. - Biol. J. Linn. Soc. 115: 555-572.Search in Google Scholar

Pyšek P., Rich ar dson D.M., Rejmán ek M., Webster G.L., Williamson M. & Kir schn er J. (2004): Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. - Taxon 53(1): 131-143.10.2307/4135498Search in Google Scholar

Rostański K. (1971): Solidago L. pp. 116-121. In: Pawłowski B. & Jasiewicz A. (eds): Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polskiiziem ościennych, vol. 12, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Kraków, 416 pp.Search in Google Scholar

Rutkowski L. (2017): Pięknaizagrożona jest nasza flora ojczysta cz. 5. - Eko Przyjaciel 01/17(11): 8-10.Search in Google Scholar

Stace C. A., Preston C. D. & Pear man D. A. (2015): Hybrid flora of the British Isles. Botanical Society of Britain and Ireland, Bristol, UK, 501 pp.Search in Google Scholar

Sunding P. (1989): Naturaliserte Solidago-(gullris-) arteri Norge. - Blyttia 47: 23-27.Search in Google Scholar

Zając A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). - Taxon 27(5-6): 481-484.10.2307/1219899DOI öffnenSearch in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds) (2001): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowychw Polsce. Nakładem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 714 pp.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo