1. bookVolumen 64 (2015): Heft 3 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Grasshoppers, crickets (Orthoptera) and earwigs (Dermaptera) of Tovačov gravel pit (central Moravia, Czech Republic): New locality for several thermophilous species in anthropogenic secondary habitat

Online veröffentlicht: 22 Jan 2016
Volumen & Heft: Volumen 64 (2015) - Heft 3 (December 2015)
Seitenbereich: 199 - 205
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Gröning J., Krause S. & Hochkirch A. (2007): Habitat preferences of an endangered insect species, Cepero’s ground-hopper (Tetrix ceperoi). – Ecological Research 22: 767-773.10.1007/s11284-006-0315-2Search in Google Scholar

Hickling R., Roy D.B., Hill J.K., Fox R. & Thomas C.D. (2006): The distributions of a wide range of taxonomic groups are expanding polewards. – Global Change Biology 12: 450-455.10.1111/j.1365-2486.2006.01116.xSearch in Google Scholar

Holuša J. (2014): Record of Xya pfaendleri Harz, 1970 (Orthoptera: Tridactylidae) in the Czech Republic: evidence that the species is spreading north. – Annales de la Société entomologique de France 50: 177-182.10.1080/00379271.2014.937105Search in Google Scholar

Holuša J. & Farkač J. (2010): Occurrence of Labidura riparia (Dermaptera) in the Czech Republic. – Acta Mus. Beskid 2: 193.Search in Google Scholar

Holuša J. & Holuša O. (2003): First record of Tetrix ceperoi ceperoi (Bolivar, 1887) in Moravia (Czech Republic). – Entomological Problems 33: 54.Search in Google Scholar

Holuša J. & Kočárek P. (2005): Orthoptera (rovnokřídlí). Pp. 133-134. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.Search in Google Scholar

Holuša J., Kočárek P. & Konvička O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96: 71-104.Search in Google Scholar

Holuša J., Kočárek P. & Marhoul P. (2007a): First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tettigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic. – Articulata 22: 47-51.Search in Google Scholar

Holuša J., Kočárek P. & Marhoul P. (2007b): Recent expansion of Euchorthippus declivus (Orthoptera, Acrididae) in the Czech Republic. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 56: 59-62.Search in Google Scholar

Holuša J., Kočárek P., Vlk R. & Marhoul P. (2013): Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. – Zootaxa 3616: 437-460.10.11646/zootaxa.3616.5.224758821Search in Google Scholar

Holuša J & Vlk R. (2003): Orthopteroidní hmyz pískovny „Na Mušlově” u Sedlce (Mikulovský bioregion, Česká republika). [Orthopteroid insects in the sand pit of “Na Mušlově” at the village of Sedlec (Mikulovský biogegraohical region, Czech Republic)]. – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. vědy). 13:214.Search in Google Scholar

Kočárek P. (2011): Rovnokřídlý hmyz. Pp. 64-73. In: Tropek R. & Řehounek J. (eds.): Bezobratlí post-industriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Entomologický ústav BC AV ČR a Calla, České Budějovice. 152 pp.Search in Google Scholar

Kočárek P. & Holuša J. (2005): Dermaptera (škvoři). Pp. 135. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.Search in Google Scholar

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín, 348 pp.Search in Google Scholar

Kočárek P., Holuša J., Vlk R. & Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha, 283 pp.Search in Google Scholar

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. & Zuna-Kratky T. (2008): Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata 23: 67-75.Search in Google Scholar

Mařan J. (1960): Dva nové druhy Orthopter pro českou faunu z jihočeských přírodních reservací. – Čas. Nár. Mus., Odd. Přírodověd. 129: 101-102.Search in Google Scholar

Münsch T., Fartmann T., Machalett B. & Poniatowski D. (2013): The pygmy mole cricket Xya variegata as an indicator for dynamic river systems. – Journal of Insect Conservation 17: 521.10.1007/s10841-012-9536-6Search in Google Scholar

Parmesan C. & Yohe G. (2003): A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. – Nature 421: 37-42.10.1038/nature0128612511946Search in Google Scholar

Root T.L., Price J.T., Hall K.R., Schneider S.H., Rosenzweig C. & Pounds J.A. (2003): Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature 421: 57–59.10.1038/nature0133312511952Search in Google Scholar

Tropek R. & Řehounek J. [eds] (2011): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Entomologický ústav BC AV ČR a Calla, České Budějovice. 152 pp.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo