1. bookVolumen 48 (2017): Heft 1 (December 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-945X
Erstveröffentlichung
17 May 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Thematic structure of research on crop weeds in Poland

Online veröffentlicht: 09 Sep 2019
Volumen & Heft: Volumen 48 (2017) - Heft 1 (December 2017)
Seitenbereich: 1 - 10
Eingereicht: 21 Oct 2017
Akzeptiert: 29 Dec 2017
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-945X
Erstveröffentlichung
17 May 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Faliński J. B. (ed.). 1968. Synantropizacja szaty roślinnej Polski. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski. Mater. Zakł. Fitos. Stosow. Uniw. Warsz., 25, 229 pp.Search in Google Scholar

Faliński J. B. (ed.). 1971. Synantropizacja szaty roślinnej Polski. II. Flora i roślinność miast w związku z ich warunkami przyrodniczymi, dziejami i funkcją. Mater. Zakł. Fitos. Stosow. Uniw. Warsz., 27, 317 pp.Search in Google Scholar

Faliński J. B. (ed.). 1972. Synantropizacja szaty roślinnej Polski. III. Teoretyczne i metodyczne podstawy badań nad synantropizacją szaty roślinnej. Phytocoenosis 1: 151-222.Search in Google Scholar

Faliński J. B. (ed.). 1976. Synantropizacja szaty roślinnej Polski. IV. Wymieranie składników flory polskiej i jego przyczyny. Phytocoenosis 5(3-4): 159-409.Search in Google Scholar

Jackowiak B. & Latowski K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works till 1995]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań]. 4: 1-112. Polish/English text.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 1996-2000]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań]. 11: 1-99. Polish/English text.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works 2001-2005]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań]. 16: 1-99. Polish/English text.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works 2006-2010]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań]. 18: 1-130. Polish/English text.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2016. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2011-2015. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works 2011-2015]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań]. 20: 1-134. Polish/English text.Search in Google Scholar

Kornaś J. 1950a. Niektóre interesujące rośliny synantropijne zebrane w okolicach Krakowa i Miechowa [List of Some Interesting Synanthropic Plants Collected in the Environs of Kraków and Miechów]. Acta Soc. Bot. Pol. 20(1): 119-125 (in Polish with English Summary).10.5586/asbp.1950.005DOI öffnenSearch in Google Scholar

Kornaś J. 1950b. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część I. Zespoły pól uprawnych [Plant Communities of Jura Krakowska. Part 1. Plant Communities of Arable Fields]. Acta Soc. Bot. Pol. 20(2): 361:438 (in Polish with French Summary).10.5586/asbp.1950.020Search in Google Scholar

Kornaś J. 1954. Z nowszych wyników badań fitosocjologicznych nad chwastami polnymi [The Newest Phytosociological Research Results on Field Weeds]. Post. Nauk. Roln. 5(29): 87-102 (in Polish).Search in Google Scholar

Kornaś J. 1959. Zespoły synantropijne (Synanthropic Associations]. In: W. Szafer (ed.). Szata Roślinna Polski, 1: 87-125. PWN Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

MRSP 2017. Mały Rocznik Statystyczny Polski [Concise Statistical Yearbook of Poland]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.Search in Google Scholar

Rehman A. 1870. O formacjach roślinnych Galicyi. a. Obwód Żółkiewski. [Plant Formations of Galizia. a. District Żółkiewski]. Spraw. Kom. Fizjogr. 5 (in Polish).Search in Google Scholar

Rehman A. 1871. O formacjach roślinnych Galicyi. b. Obwód Złoczowski. [Plant Formations of Galizia. a. District Złoczowski]. Spraw. Kom. Fizjogr. 5 (in Polish).Search in Google Scholar

Tyniecki W. 1952. Kanianka (Cuscuta) [Dodder (Cuscuta)]. Rolnik 17: 241-248. 305-311 (in Polish).Search in Google Scholar

Web of Science Core Collection database. 2017. Clarivate Analytics.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo