1. bookVolume 116 (2019): Issue 10 (October 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Urban Sozology Assumption in the Planning of Housing Areas

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 10 (October 2019)
Page range: 21 - 34
Received: 28 Aug 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Sozology is a newly discovered direction in urban planning stem from the growing threats to the natural environment. A contemporary man pursues close and positive relations with the environment and focuses on the premises of human ecology that directly impact the process of planning and composing urban spaces. The article presents the influence of climatic conditions on the shaping of housing areas. The problem was presented on the basis of an analysis of a specific example. The assessment included the shading of the buildings by neighbouring buildings, the shading of the common spaces and the issue of ventilation. These phenomena connected with the structure of the buildings, their scale and intensity have a significant impact on the conditions of the residence. Other factors also affect the housing environment. Their rational use with the help of teams of experts from complementary fields can contribute to raising the standards of the housing environment even at the planning stage, and later to optimising land use by the community of its inhabitants.

Keywords

[1] Michajłow W., Sozologia i problemy środowiska życia człowieka, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.Search in Google Scholar

[2] Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Cudze chwalicie, swego nie znacie!, [online] https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/images/Files/Sylwetki_krakowskich_profesorow.pdf (access: 28.09.2018).Search in Google Scholar

[3] Goetel W., Die Rhätische Stufe und der unterste Lias der subtatrischen Zone in der Tatra, Bulletin d’Académie des Sciences de Cracovie 1917, 1–222.Search in Google Scholar

[4] Goetel W., Ochrona przyrody a technika, PWN, Kraków, 1969.Search in Google Scholar

[5] Kłos Z., Sozologiczność obiektów technicznych. Studium wartościowania wpływu maszyn i urządzeń na środowisko, Politechnika Poznańska, Poznań 1990.Search in Google Scholar

[6] Dołęga J., Zarys sozologii systemowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[7] Kobylarczyk J., Uwarunkowania środowiskowe w projektowaniu obszarów mieszkaniowych, Politechnika Krakowska, Kraków 2018.Search in Google Scholar

[8] Dobrowolski J.W., Application of laser biotechnology in environmental management, The World Congress on Biotechnology, Section VI Environmental Biotechnology, vol. 3, Soc. For Chemical Engineering and Biotechnology, Berlin 2000.Search in Google Scholar

[9] Dobrowolski J.W., Perspectives of application of laser biotechnology in management of the natural environment, Polish Journal of Environmental Studies 10/2001, sup. 1.Search in Google Scholar

[10] Dobrowolski J.W., Śliwka M., Mazur R., Laser biotechnology for more efficient bioremediation, protection of aquatic ecosystems and reclamation of contaminated areas, Journal of the Society of Chemical Industry 87/2012, 1354–1359.10.1002/jctb.3798Search in Google Scholar

[11] Dobrowolski J.W., Laser biotechnology for more efficient bioremediation and promotion Sustainable Development, Journal of Biotechnology 150/210, 264–265.10.1016/j.jbiotec.2010.09.165Search in Google Scholar

[12] Dobrowolski J.W., Guha A.S., Open University and modern distance learning for sustainable development in India and Poland, [in]: Geomatic and Environmental Engineering 5(1)/2011, 25–35.Search in Google Scholar

[13] Dobrowolski J.W., Kobylarczyk J., Wagner A., Mazur R., Involving Diverse Stakeholders for Sustainable Development. Some Learning Experiences From Across Poland, [in:] Optimizing Open and Distance Learning in Higher Education Institutions, eds. U.C. Pandey et al., IGI Global, 2017.10.4018/978-1-5225-2624-7.ch016Search in Google Scholar

[14] Więckowski A., Sozoekonomiczny model realizacji procesów cyklu obiektu budowlanego, Politechnika Krakowska, Kraków 1999.Search in Google Scholar

[15] Trzaska M., Trzaska Z., Nanomateriały w budownictwie i architekturze, PWN, Warszawa 2019.Search in Google Scholar

[16] Marchwiński J., Konflikty architektoniczno-energetyczne w projektowaniu miejskich budynków wielorodzinnych, Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja 45(1)/2014.Search in Google Scholar

[17] Dawson A., Extreme Cities. The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change, Weekly and Planetization, London–NY 2017.Search in Google Scholar

[18] Błażejczyk K. et al., Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

[19] Oke T.R., The Energetic Basis of the Urban Heat Island, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 108/1982, 1–24.10.1002/qj.49710845502Search in Google Scholar

[20] Zielonko-Jung K., Marchwiński J., Aspekty środowiskowe kształtowania zabudowy w przestrzeniach miejskich, [in:] Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Problemy naukowe budownictwa, ed. L. Czarnecki, 63. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZiTB, Krynica Zdrój 2017, 127–142.Search in Google Scholar

[21] Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie, PWN, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

[22] Marchwiński J., Zielonko-Jung K., Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych. Pasywne rozwiązania architektoniczno-materiałowe, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzą-dzania w Warszawie, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

[23] Kobylarczyk J., Ocena zacienienia elewacji budynku w warunkach zabudowy miejskiej, Przegląd Budowlany 7–8/2017, 82–85.Search in Google Scholar

[24] Fortini J., Wpływ rzeźby terenu i zabudowy mieszkaniowej na kształtowanie się klimatu lokalnego, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1985.Search in Google Scholar

[25] Zielonko-Jung K., Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura 9/2013.Search in Google Scholar

[26] Flaga A., Inżynieria wiatrowa: podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

[27] https://obserwatorium.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_halas_17.json (access: 10.10.2018)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo