1. bookVolume 116 (2019): Issue 10 (October 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Problems of Small Towns in Ukraine and Poland

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 10 (October 2019)
Page range: 73 - 88
Received: 03 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The development of particular towns is a factor that determines the economical, social and spatial development of the country. Therefore we turn our attention to it with a critical eye. On 20th October 2015 the government in Poland accepted a bill connected with the Country Town Policy 2023, that is addressed to towns. Its main point is to strengthen towns in their sustainable development, betterment of standards of living and workplace creation. The socio-economical transformation that occurred in Poland in 1989 has caused a lot of changes in the country. In Ukraine it happened in 1991 and it appears that due to various reasons, its transformation seems to be a much longer process and the process has not finished yet. This article focuses on the development of small towns in Ukraine and Poland, which, in currently difficult times, find themselves in a hard and unstable socio-economic situation. This article analyzes the economic, demographic and spatial aspects of small towns in Ukraine and Poland.

Keywords

[1] Borodych L.V., Shulyk V.V., Mistobudivni zasoby terytorialnogo brendynhu (na prykladi smt Novi Sanzhary), Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia 67/2018, 94–101.Search in Google Scholar

[2] Courtney P. et al., Small towns as “sub-poles” in English rural development: Investigating rural-urban linkages using sub-regional social accounting matrices, Geoforum 38(6)/2007, 1219–1232.10.1016/j.geoforum.2007.03.006Search in Google Scholar

[3] Hoblyk A.V., Pro protses samoorhanizatsii v mistobudivnii systemi ta yoho analiz metodom ahalohii, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia 58/2015, 115–124.Search in Google Scholar

[4] Hurenko A.V., Metodolohichni zasady sotsialno-ekonomichnoho rozvytku malykh mist, Ekonomika I suspilstvo 6/2016, 256–260.Search in Google Scholar

[5] Dmytrenko A.Yu., Stalyi rozvytok naselenykh mists: demohrafichnyi aspekt, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia 43/2016, 65–71.Search in Google Scholar

[6] Zhukova N.V., Zahrozy ta vyklyky zabezpechennia staloho rozvytku malykh mist v systemi rehionalnoi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Ekonomika 29/2015, 66–73.Search in Google Scholar

[7] Leshchenko N.A., Revaloryzatsiia yak skladova protsesu vidnovlennia ta staloho rozvytku istorychnoho staroho mista, Arkhitekturnyi visnyk KNUBA 13/2017, 49–53.Search in Google Scholar

[8] Liakh V.M., Sovremennyie probliemy I praktika razvitiia malykh gorodov v sistiemakh rassielienia (na primierie g. Fastov Kiievskoi oblasti), Arkhitekturnyi visnyk KNUBA 8–9/2016, 350–356.Search in Google Scholar

[9] Malinovska O.V., Problemy orhanizatsii terytorii ta vykorystannia zemel selyshch miskoho typu, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia 50/2013, 404–409.Search in Google Scholar

[10] Orlenko M., Ivashko Yu., A private estate as an important unit of the urban-planning structure of the late nineteenth century – the early twentieth century and the significance of historical and architectural site plans in the preservation of the historical urban environment, Środowisko Mieszkaniowe. Housing environment 26/2019, 38–44.10.4467/25438700SM.19.006.10794Search in Google Scholar

[11] Starodub I.V., Perspektyvy terytorialnoho rozvytku mist Ukraiiny v postindustrialnomu suspilstvi, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia 50/2013, 688–693.Search in Google Scholar

[12] Timokhin V.O., Harmoniinist evolutsii dynamiky samoorhanizatsii mistobudivnykh system, Kyiv 2004.Search in Google Scholar

[13] Transformatsia silskoho rozselennia v Ukraini, ed. T.V. Zaiats, Kyiv 2017.Search in Google Scholar

[14] Ustinova I.I., Etno- ta urbohenez u konteksti enerhetychnykh teorii fizyky, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia 29/2008, 418–422.Search in Google Scholar

[15] http://uccs.org.ua/detsentralizatsiia/statti/kreatyvna-ekonomika-shliakh-rozvytkumalykh-mist/ (access: 16.08.2018).Search in Google Scholar

[16] Planuvannia i zabudova terytorii: DBN B.2.2-12^2018, Kyiv 2018.Search in Google Scholar

[17] Chyselnist nayavnoho naselennya Ukrainy na 1 sichnia 2018 roku: statystychnyi zbirnyk, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, vidp. za vypusk M.B. Timonina, Kyiv 2018.Search in Google Scholar

[18] Chyselnist nayavnoho naselennya Ukrainy na 1 sichnia 2014 roku: statystychnyi zbirnyk, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy; vidp. za vypusk H.M. Tymoshenko, Kyiv 2014.Search in Google Scholar

[19] http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf (20.09.2018)Search in Google Scholar

[20] Adamczewska-Wejchert H., Elementy struktury przestrzennej małych i średnich miast w Polsce, [in:] Przeszłość a jutro miasta, praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1977.Search in Google Scholar

[21] Bagiński E., Małe miasta w strukturze sieci osiedleńczej Polski, Politechnika Wrocławska, Wrocłw 1988.Search in Google Scholar

[22] Bartkowicz B., Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki. Problemy małych miast Polski południowej i ich aktualność, [in:] Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki, ed. E. Cichy-Pazder, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.Search in Google Scholar

[23] Gzell S., Miasteczko w krajobrazie podgórskim, PWN, Warszawa–Łódź 1981.Search in Google Scholar

[24] Gzell S., Fenomen Małomiejskości, Politechnika Warszawska, Warszawa 1987.Search in Google Scholar

[25] Kobylarczyk J., Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie „transformacji” w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.Search in Google Scholar

[26] Nowa urbanistyka – nowa jakość życia. Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, conference proceedings, eds. E.M. Cichy-Pazder, T. Markowski, Biblioteka Urbanisty, vol. 14, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[27] Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.Search in Google Scholar

[28] Marketing terytorialny, ed. T. Markowski, vol. CXVI, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[29] Paprzyca K., Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[30] Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków 2011.Search in Google Scholar

[31] Rewitalizacja miast polskich, t. 10, ed. Z. Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009–2010.Search in Google Scholar

[32] Węcławowicz-Bilska E., Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.Search in Google Scholar

[33] Zaniewska H., Rozmieszczenie przestrzenne i cechy nowych małych miast z przełomu XX i XXI w., Problemy rozwoju miast 3/2014, 75–83.Search in Google Scholar

[34] Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w…, Województwo Małopolskie, [online] www.malopolskie.pl/Pliki/2008/Opracowanie.pdf (access: 16.07.2016).Search in Google Scholar

[35] http://bip.oswiecim.um.gov.pl/BIP.aspx?Sel=5938&ident=4767 (access: 16.07.2016)Search in Google Scholar

[36] Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Małe miasta w Polsce – zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [in:] Małe miasta a rozwój lokalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2005, 59–90.Search in Google Scholar

[37] Musiał-Malago M., Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce, Studia Miejskie 29/2018, [online] http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/S_Miejskie_29_2018-Musial.pdf (access: 16.07.2019).10.25167/sm2018.029.04Search in Google Scholar

[38] Noworól A., Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-99e34f3b-45fc-4527-9fbe-5ef2029aab56/c/14_A.Noworol__Zarzadzanie_rozwojem_w_kontekscie_nowej_polityki_regionalnej.pdf (access: 16.07.2019).Search in Google Scholar

[39] https://gazetakrakowska.pl/w-nowym-saczu-przybylo-milionerow-jest-ich-prawie-200-z-czego-sięutrzymuja/ar/13339148 (access: 16.07.2019).Search in Google Scholar

[40] https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-liczy-tylko-375-tys-ludzi/ar/12046192 (access: 16.07.2019).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo