1. bookVolume 116 (2019): Issue 8 (August 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The problem of the architectural adaptations of synagogues in north-eastern Poland

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 8 (August 2019)
Page range: 83 - 94
Received: 20 Jul 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The intention of the subject is to analyse and evaluate examples of the adaptive reuse of synagogal architecture in the area of north-eastern Poland. Several dozen synagogues survived the period of wartime destruction and genocide in these areas, constituting a testimony to the presence of Jewish people there. Both the Holocaust and emigration led to a situation in which these buildings found themselves without owners after the war. During the post-war reconstruction, the problem of their adaptation to new functions arose.

Keywords

[1] Dolistowska M., Synagoga im. Rabina Samuela Mohilewera w Białymstoku. Uwarunkowania formy architektonicznej, [in:] Architektura Kultur Pogranicza. Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, ed. J. Uścinowicz, wyd. ZAUP, WAPB, Białystok 2006.Search in Google Scholar

[2] Grudziński J., Projekt wstępny odbudowy Wielkiej Synagogi w Krynkach na cele Domu Świetlicowego, PKZ Warszawa, 1958.Search in Google Scholar

[3] Kuryłowicz E., Granice zachowania godności w obrębie tożsamości architektury na przykładzie konwersji obiektów religijnych na funkcje świeckie, [in:] Przemiany funkcji budowli sakralnych w XX wieku, property materials, 22 lutego 2008, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.Search in Google Scholar

[4] Leszczak M., Synagoga w Siemiatyczach, Białostocczyzna 7/1987, 23–25.Search in Google Scholar

[5] Piechotka M., Piechotka K., Bóżnice Polskie XIX w., [in:] Kalendarz Żydowski 1986– 1987, Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

[6] Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944–1966 (wybór materiałów), Wyd. Nomos, Kraków 2006.Search in Google Scholar

[7] Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Atlas Sztuki korporacja ha!art, Łódź 2009.Search in Google Scholar

[8] Wszeborowski J., Przebudowa i remont budynku po synagodze, sign. 2578, in the collection of the Voivodeship Office of the Conservation of Historical Monuments in Białystok, Łomża branch.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo