1. bookVolume 116 (2019): Issue 5 (May 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Cartography and Landscape Painting of the 17th and 18th Centuries as Iconographic Sources

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 5 (May 2019)
Page range: 23 - 32
Received: 24 Apr 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In the study of historical architecture, especially the one that was transformed or ruined, of key importance is iconography, i.e. views of and panoramas of cities or their parts or individual objects.

Keywords

[1] Banach J., Zygmunta Vogla “Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych” z roku 1806, Romantyzm, Sesja Naukowa SHS, Kraków 1963.Search in Google Scholar

[2] Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

[3] Białkiewicz A., Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich, monografia 315, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.Search in Google Scholar

[4] Buczek K., Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, vol. 1–3, Kraków 2006.Search in Google Scholar

[5] Drachmann A.G., A Detail of Heron’s Dioptra, Centaurus, vol. XIII, no. 3–4, 1969.10.1111/j.1600-0498.1969.tb00120.xSearch in Google Scholar

[6] Fregolent A., Canaletto i wedutyści, Hański Publishing Services, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[7] Pawlicki M.B., Związki geometryczne XVII wiecznych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem, [in:] Teka Komisji Urbanistyki I Architektury PAN, vol. VII, 1973.Search in Google Scholar

[8] Robson E., Mathematics in the Ancient Iraq. A Social History, Princeton University Press, Princeton 2008.10.1515/9780691201405Search in Google Scholar

[9] Schiefsky J.M., Theory and practice in Heron’s Mechanics. In Mechanics and Natural Philosophy before the Scientific Revolution, ed. W.R. Laird and S. Roux, Boston Studies in the Philosophy of Science 254, Springer, New York 2007.10.1007/978-1-4020-5967-4_1Search in Google Scholar

[10] Sroczyńska K., Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1969.Search in Google Scholar

[11] Szaniawska L., Próba porównania zawartości map drzeworytowych i miedziorytowych publikowanych w Europie do początku XIX wieku, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 46, no. 3, 2014.Search in Google Scholar

[12] Tołwiński T., Urbanistyka, vol. I–II, 1934–1937; vol. III, 1963.Search in Google Scholar

[13] Wróbel T., Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo