1. bookVolume 116 (2019): Issue 2 (February 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Influence of Horizontal Land Cover Structure Changes Over the Valley Odra River Landscape in the Wrocław Area

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 2 (February 2019)
Page range: 71 - 83
Received: 04 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article concerns the subject of landscape changes based on dynamic changes in horizontal land cover over 20 years (1995–2015). The research area is the Odra valley in Wrocław and its surroundings, which is divided into architectural-landscape units and land structure changes using photointerpretative retrospective analysis. Based on this analysis, a characteristic changeability index was specified, which shows the percentage value of changes in each unit. These changes have direct influences on the visual perception of each landscape.

Keywords

[1] Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, 53-56, 60-63.Search in Google Scholar

[2] Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z., Architektura krajobrazu, Wyd. PWN, Warszawa-Kraków, 1981, 51-57, 166-167.Search in Google Scholar

[3] Böhm A., „Wnętrze” w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań pojęcia, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, 42-43Search in Google Scholar

[4] Chmielewski T.J., Systemy krajobrazowe. Struktura–funkcjonowanie–planowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.Search in Google Scholar

[5] Chmielewski T.J., Chmielewski S., Procesy zanikania ekosystemów jeziornych i torfowiskowych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego od II połowy XX w. oraz perspektywy ich ochrony, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXVI, 2010, 121-134Search in Google Scholar

[6] Chmielewski T.J., Kułak A., Michalik-Śnieżek M., Lorens B., Physiognomic structure of agro-forestry landscapes: method of evaluation and guidelines for design, on the example of the West Polesie Biosphere Reserve, International Agrophysics, 2016, 415-429.10.1515/intag-2016-0014Search in Google Scholar

[7] Krajewski P., Raszka B., Polityka przestrzenna jako zagrożenie dla krajobrazu obszarów podmiejskich, Infrastruktura i Ekologia obszarów wiejskich, PAN, Kraków 2011, 85-95.Search in Google Scholar

[8] Sowińska B., Chmielewski T.J., Metoda delimitacji i analiza typologicznego zróżnicowania jednostek przyrodniczo – krajobrazowych Roztocza i Równiny Biłgorajskiej [in:] Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Chmielewski T.J. ed., Problemy Ekologii Krajobrazu, Lublin 2008, 161-175.Search in Google Scholar

[9] Patoczka P., Monitoring ochrony i kształtowania krajobrazu w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie, Roczniki Bieszczadzkie 18, 2010, 389-402.Search in Google Scholar

[10] Patoczka P., 2012, Pojęcia stosowane w architekturze krajobrazu, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o. PAN w Krakowie, VIII/1, 2012, 116-123.10.35784/teka.2498Search in Google Scholar

[11] Balon J., Krąż P., Ocena jakości krajobrazu – dobór prawidłowych jednostek krajobrazowych [in:] Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, Warszawa 2013, 62-67.Search in Google Scholar

[12] Chmielewski Sz., Chmielewski T.J., The past, the present and the future of hydrogenic landscapes of the West Polesie Biosphere Reserve [in:] Chmielewski T. J., Piasecki D. eds., The Future of Hydrogenic Landscapes in European Biosphere Reserves. University of Life Sciences in Lublin, Polesie National Park, Polish Academy of Sciences – Branch in Lublin; National UNESCOMaB Committee of Poland, Lublin 2010, 247-278.Search in Google Scholar

[13] Chmielewski T.J., Chmielewski Sz., Kułak A., Michalik-Śnieżek M., Maślanko W., Changes in land use structure and landscape diversity in the area of the ‘West Polesie’ Biosphere Reserve over a last half century, [in:] Landscape of the West Polesie regional identity and its transformation over last half century, Poleski Park Narodowy, Lublin–Urszulin, 2015, 43-77.Search in Google Scholar

[14] Chmielewski T. J. Olenderek H., Sielewicz B., Fotointerpretacyjna analiza retrospektywna zmian struktury ekologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnim 40-leciu [in:] Kistowski M. ed., Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, Uniwersytet Gdański, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Gdańsk 1996, 125-129.Search in Google Scholar

[15] Klimczak H., Studia rozmieszczenia obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych na przykładzie obszarów leśnych i terenów zadrzewionych, [in:] Klimczak H. ed., Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie, Akademia Rolnicza, Wrocław 2001, 23-46.Search in Google Scholar

[16] Praca zb. pod red. Rast G., Obrdlik P., Nieznański P., 2012, Atlas obszarów zalewowych Odry, WWF Deutschland, 2012, 30-33.Search in Google Scholar

[17] Szopińska E., Zygmunt-Rubaszek J., Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Wrocław 2010, 6-9.Search in Google Scholar

[18] GUGiK, 2008, Wytyczne techniczne. Baza danych topograficznych (BDT), Warszawa.Search in Google Scholar

[19] GUGiK, 2014, Podręcznik dla uczestników szkolenia z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych, Warszawa, 27-28.Search in Google Scholar

[20] European Landscape Convention, 2000, Florencja.Search in Google Scholar

[21] Rada Miejska Wrocław, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015-2019, Wrocław.Search in Google Scholar

[22] Prawo ochrony środowiska, 24 kwietnia 2001, Dziennik Ustaw RP, Warszawa.Search in Google Scholar

[23] www.geoportal.kzgw.gov.pl (access: 01.02.2018).Search in Google Scholar

[24] www.odra-wroclaw.pl (access: 01.02.2018).10.5965/2525530401012016002Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo