1. bookVolume 115 (2018): Issue 12 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Eye tracking in research on perception of objects and spaces

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 12 (December 2018)
Page range: 5 - 22
Received: 09 Nov 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article is devoted to the visual perception of selected architectonic objects and urban space in the health resort in Rabka-Zdrój. Eye-tracking research was presented in its theoretical aspect, and then results of research carried out using a stationary eye-tracker were also presented. An analysis of experiment results allowed for determining the usefulness of eye-tracking research in learning the range and manner of perceiving architectonic objects and urban spaces by people looking at them. The usefulness of the discussed research in working out assumptions and activities related to protecting historic objects and spaces as well as educational activities was indicated.

Keywords

[1] Kuśnierz-Krupa D., Problematyka rewaloryzacji willi w miejscowościach uzdrowiskowych na przykładzie willi Primavera, Jaworzyna oraz Wawel w Rabce Zdrój, “Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”, Vol. 62 (2)/2015, 223-231.10.7862/rb.2015.56Search in Google Scholar

[2] Eye Tracking in User Experience Design, edit. J. Bergstrom, A. Schall, Elsevier Inc, Waltham 2014.Search in Google Scholar

[3] Garczarek-Bąk U., Użyteczność badań eye trackingowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców, “Ekonometria – Econometrics”, Vol. 3 (53)/2016, 54–71.Search in Google Scholar

[4] Szymusiak H., Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie, EUP, Poznań 2012.Search in Google Scholar

[5] Cholewa-Wójcik A., Świda J., A Study and Assessment of Selected Elements of the Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of the Eye-tracking Method, “Indian Journal of Marketing”, Vol. 45 (7)/2015, 7–18.10.17010/ijom/2015/v45/i7/79922Search in Google Scholar

[6] Kabaja B., Lisińska-Kuśnierz M., The Assessmentof the Food Packaging Labelling Systems with the Use of Eyetracking Method, [in:] Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych, edit. R. Salerno-Kochan, A. Wolak, PTT, Kraków 2017, 33–46.Search in Google Scholar

[7] Lisińska-Kuśnierz M., Jaracz E., The Effect of the Visual Aspect of Packaging on Consumer Perception of Energy Drinks, [in:] Food Products Marketing. Concepts and Research, edit. M.Gębarowski, T. Hermaniuk, University of Maribor, Celje 2015, 115–124.Search in Google Scholar

[8] Krupa M., Rabka-Zdrój. Aspekty urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwa kulturowego, DWE, Wrocław-Kraków 2018.Search in Google Scholar

[9] Richardson D., Eye-Tracking: Characteristics and Methods, Stanford University, 2004.Search in Google Scholar

[10] Duchowski A., Eye Tracking Methodology. Teory and Practice, Springer, London 2007.Search in Google Scholar

[11] Holmqvist K., Nystrom M., Andersson R., Dewhurst R., Jarodzka H., Weijer J., Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures, Oxford University Press, New York 2011.Search in Google Scholar

[12] Bojko A., Eye tracking the user experience. A practical guide for research, Rosenfeld, New York 2013.Search in Google Scholar

[13] Current Trends in Eye Tracking Research, edit. M.Horsley, M.Eliot, B.Knight, R.Reilly, Springer International Publishing, Switzerland 2013.Search in Google Scholar

[14] Wawer R., Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2014.Search in Google Scholar

[15] Wawer R., Pakuła M., Zastosowanie techniki eyetrackingowej do analizy postrzegania historycznej przestrzeni wystawienniczej przez osoby starsze i młodzież – teoretyczne i metodologiczne podstawy badań, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, Vol. 88/2012, Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe, Vol. 2, 698–707.Search in Google Scholar

[16] Kabaja B., Krupa M., Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdrój) – Część I – Uwagi wstępne, “Wiadomości konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, Vol. 52/2017, 74–85.Search in Google Scholar

[17] Lebrun Ch., Sussman A., Crolins W., Van der Linde G., Eye Tracking Architecture: A Pilot Study of Building in Boston, Institute for Human Centered Design&Ecole de Design Nantes Atlantique, Boston 2016.Search in Google Scholar

[18] Junker D., Nollen Ch., Mobile eye tracking in landscape architecture. Analysing behaviours an interactions in natural environments by use of innovative visualisations, [in:] Proceedings of the International Conference “Between Data and Senses. Architecture, Neuroscience and the Digital Worlds”, edit. A.Korandinon, UEL, London 2017, 16–18.Search in Google Scholar

[19] User Manual – Tobii Studio, Version 3.2. Rev A, Tobii Technology AB, Stockholm 2012.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo