1. bookVolume 115 (2018): Issue 11 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The range of load variability of rectifier units with a concentrated disposition of tram substations as exemplified by a real tram line

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 11 (November 2018)
Page range: 133 - 147
Received: 29 Oct 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The first part of this paper presents a comparison of the measured and simulated results of the load variability of rectifier units of a tram traction substation. The subject of the tests was a power supply substation for the contact line of a tramway, the profile and traffic of which was known. After a positive appraisal of the applied simulation method, an assessment of the range of load variability for the rectifier units took place for a hypothetical situation involving the concentrated disposition (layout) of the traction substations (so-called micro-substations). The results acquired under the described circumstances are presented in the second part of this paper.

Keywords

[1] Drapik S., Markowski P., Prusak J., Woszczyna B., Analiza obciążeń zespołów prostownikowych przed i po wystąpieniu przeciążenia na przykładzie wybranej tramwajowej podstacji trakcyjnej, TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015, 427–434.Search in Google Scholar

[2] Drapik S., Dudzik M., Kuzniecow W., Prusak J., Efektywność wykorzystania sztucznych sieci neuronowych, typu feedforward o jednej warstwie ukrytej siedmio-neuronowej, do analizy przeciążeń wybranej tramwajowej podstacji trakcyjnej. Materiały drukowane XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2016, Zakopane, październik 2016, 145–158.Search in Google Scholar

[3] Drapik S., Kuzniecow W., Markowski P., Prusak J., Woszczyna B., Badanie skali zmienności obciążeń wybranej tramwajowej podstacji trakcyjnej na podstawie rzeczywistych wyników pomiarowych dla spójnego okresu czasowego obejmującego szesnaście tygodni, Logistyka 6/2015, 1026–1035.Search in Google Scholar

[4] Drapik S., Kaczmarczyk A., Kobielski A., Prusak J., Charakter zmienności obciążeń tramwajowych podstacji trakcyjnych zasilających linie o różnej specyfice ruchu pojazdów, TTS Technika Transportu Szynowego 6/2015, 43–48.Search in Google Scholar

[5] Dokumentacja podstacji tramwajowej nr 35 „Witosa”, ZIKiT Kraków.Search in Google Scholar

[6] Cholewicki T., Elektrotechnika teoretyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.Search in Google Scholar

[7] Materiały udostępnione przez ZIKiT w Krakowie.Search in Google Scholar

[8] Dudzik M., Prusak J., Ocena możliwości miniaturyzacji podstacji trakcyjnych tramwajowych, Politechnika Śląska, Katedra Transportu Szynowego, Konferencja „Advectus 2012” Katowice–Ogrodzieniec, 20–21 kwietnia 2012, 63–70.Search in Google Scholar

[9] Norma PN- IEC 146-1-1+AC Przekształtniki półprzewodnikowe - wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej.Search in Google Scholar

[10] Chrabąszcz I., Prusak J., Stecyk M., Rozkład obciążeń zasilaczy sieci trakcyjnej tramwajowej przy zmienionej konfiguracji zasilania, TTS Technika Transportu Szynowego 9/2015, 45–48.Search in Google Scholar

[11] Tuliński K. Rozwój systemu zasilania w Tramwajach Warszawskich oraz doświadczenia z wykorzystaniem zasobników energii i rekuperacji na podstacjach, Niepublikowany mate-riał przedstawiony na posiedzeniu Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, w dniu 10.12.2015.Search in Google Scholar

[12] Jagiełło A.St., Chrabąszcz I., Drapik S., Dudzik M., Kobielski A., Prusak J., System do aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej. Sposób aktywnej regulacji obciążenia zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej, Rozwiązanie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Politechniki Krakow-skiej pod numerem P.511511, objęte ochroną prawną od dnia 10.03.2015.Search in Google Scholar

[13] Mierzejewski L., Szeląg A., Gałuszewski M., System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.Search in Google Scholar

[14] Chrabąszcz I., Prusak J., Drapik S., Trakcja elektryczna prądu stałego. Układy zasilania, Podręcznik INPE dla elektryków, Zeszyt nr 27, Kraków–Bełchatów 2009.Search in Google Scholar

[15] Drapik S., Markowski P., Prusak J., Woszczyna B., Tramwajowe podstacje trakcyjne – wybrane problemy bezpieczeństwa ekologicznego w świetle oceny ich obciążeń, Logistyka 4/2015, 3017–3027.Search in Google Scholar

[16] Kałuża E., Bartodziej G., Ginalski Z., Układy zasilania i podstacje trakcyjne, Skrypty uczelniane Politechniki Śląskiej nr 1220, Gliwice 1985.Search in Google Scholar

[17] Chrabąszcz I., Dudzik M., Prusak J., Stec W. Wstępna analiza możliwości zastąpienia obiektu wybranej podstacji tramwajowej kilkoma o mniejszych gabarytach, Budownictwo Innowacyjne. Międzynarodowa Konferencja InBuild, Kraków, 15–17.10.2013.Search in Google Scholar

[18] Wyniki pomiarów prądów obciążeń trakcyjnych kabli zasilających podstacji tramwajowej nr „35” („Witosa”), materiały udostępnione przez ZIKiT w Krakowie, 2015.Search in Google Scholar

[19] http://kmkrakow.atlaskolejowy.plSearch in Google Scholar

[20] http://www.mpk.krakow.plSearch in Google Scholar

[21] Oćwieja D., Markowski P., Prusak J., Woszczyna B., Specyfika obciążeń zespołów prostownikowych tramwajowej podstacji trakcyjnej dla kilku wariantów pracy na przykładzie rzeczywistej linii tramwajowej. Materiały drukowane XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2016, Zakopane, październik 2016, 215–224.Search in Google Scholar

[22] Dudzik M., Drapik S., Prusak J., Approximation of overloads for a selected tram traction substation using artificial neural networks, Technical Transactions, 3-E/2016, 39–50.Search in Google Scholar

[23] Kuznetsov V.G., Elaboration of methodology for calculation of traction power-supply system with the help of renewal stream theory [Текст], V.G. Kuznetsov, G. Vaiciunas, Transbaltica 2009; Proceedings of the 6-th international scientific conference, Vilnus Gediminas Technical University, 123–128.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo