1. bookVolume 115 (2018): Issue 10 (October 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

New forms in a historical context. Contemporary architectural interventions in the landscape of the Oder river’s riverfronts in Wrocław’s city centre

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 10 (October 2018)
Page range: 45 - 54
Received: 07 Sep 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The author analyses selected examples of contemporary built residential development projects in locations close to the historical city centre of Wrocław that create a new architectural frame around the waterfronts of the Oder River. The ambitious works of architecture, constituting a contemporary interpretation of the atmosphere and tradition of the place, introduce new values into the unique space of the waterfronts, remaining in accord with the new philosophy of cultural heritage.

Keywords

[1] Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, E. Święcka (ed.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[2] Januchta-Szostak A., Rola architektury w kształtowaniu tożsamości miejskich frontów wodnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, Poznań 2009, iss. 19, 119–127.Search in Google Scholar

[3] Horn P., Fenomen relacji miasto – rzeka w nowych formach przestrzeni publicznej we Wrocławiu / Phenomenon of relationship City – River in new forms of public space in Wroclaw, „Czasopismo Techniczne” 1-A/1/2012, 269–280.Search in Google Scholar

[4] Netczuk Ł.K., Zmiany w krajobrazie nadrzecznym centrum Wrocławia – zagrożenia i szanse na rozwój, [in:] Miasto w Kulturze, E. Trocka-Leszczyńska, E.Przesmycka (eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 237–253.Search in Google Scholar

[5] https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/odra-tower,b378 (access: 22.08.2018).Search in Google Scholar

[6] http://www.apsz.com.pl/pl-projekt-atal-towers.html (access: 22.08.2018).Search in Google Scholar

[7] https://investmap.pl/artykul/artykuly,wroclaw-wroclawian-nie-stac-na-mieszkaniena-wyspie-piasek,62263 (access: 25.08.2018).Search in Google Scholar

[8] https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/marina-iii,b8420 (access: 27.07.2018).Search in Google Scholar

[9] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_św._Elżbiety_we_Wrocławiu (access: 24.07.2018).Search in Google Scholar

[10] http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,5987786,Czy_powstanie_Odra_Tower_.html (access: 24.07.2018).Search in Google Scholar

[11] http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=IV/48/07 (access: 2.08.2018).Search in Google Scholar

[12] https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/atal-towers-we-wroclawiu-juzgotowy,w16325 (access: 24.07.2018).Search in Google Scholar

[13] https://architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/atal_towers_we_wroclawiu (access: 22.08.2018).Search in Google Scholar

[14] http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,18330507,rezydencja-piasek-we-wroclawiu.html (access: 22.08.2018).Search in Google Scholar

[15] http://sztuka-architektury.pl/article/3198/nowy-apartamentowiec-od-major-architekci (access: 27.07.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo