1. bookVolume 115 (2018): Issue 9 (September 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The role of the Vistula river in the spatial development of riverine residential districts in Cracow

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 9 (September 2018)
Page range: 5 - 18
Received: 27 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

An important factor in the location of the first human settlements was access to a river. Connected with industrialization, the progressive process of turning the city away from rivers caused the degradation of watercourses and their surroundings. Degraded rivers have become a shameful problem and a barrier to intensively developing cities. In the 21st century, the advantages of well-developed boulevards were recognized. This article analyzes the role of the river in the urban spatial development and public spaces related to the river. In addition, opportunities for the improvement of riverside urban spaces are presented on the example of the area of Stare Dębniki and Salwator in Cracow. Detailed variants were developed as part of the Przepis na miasto workshops.

Keywords

[1] Czarnecka D., Relacja rzeka- miasto, Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology, 2010.Search in Google Scholar

[2] Drapella-Hermansdorfer A., Nadrzeczne bulwary, [in:] Rzeki, cywilizacja, historia, Katowice, 1998, 139–161.Search in Google Scholar

[3] Jażdżewska I., Rzeki jako bariery w kształtowaniu miejskiej sieci osadniczej Polski w świetle zastosowań systemów informacji geograficznej, 2011.Search in Google Scholar

[4] Muszyńska-Jeleszyńska D., Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji (PhD thesis), Adam Mickiewicz University in Poznan, 2012.Search in Google Scholar

[5] Mydel R., Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 1994.Search in Google Scholar

[6] Pancewicz A., Rzeka w krajobrazie miasta, Gliwice, 2004.Search in Google Scholar

[7] Chasseriau A., Peyon J.P., Le projet île de Nantes, ou comment la ville se réconcilie avec son fleuve, CESTAN, Université de Nantes, ESO – UMR 6590 CNRS, MSH ANGE GUÉPIN, Nantes, Nr 22, 2004, 41–50.Search in Google Scholar

[8] Pancewicz A., Rola rzek w rozwoju przestrzennym historycznych miast nadrzecznych, Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace Komisji Krajobraz Kulturowego, Vol. 2, 2003, 275–285.Search in Google Scholar

[9] Szwed J., Współczesna rola bulwarów w mieście, Przestrzeń i forma, Vol. 16, 2016.Search in Google Scholar

[10] Wolińska D., Sławiński K., Zmiany znaczenia rzeki dla kształtowania przestrzeni miejskiej na przykładzie strumienia Cheonggyecheon w Seulu, [in:] Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 467, 2017.Search in Google Scholar

[11] Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017–2030, https://dialogspoleczny.Cracow.pl/ (access: 16.04.2018).Search in Google Scholar

[12] Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, Urząd Miasta Cracowa, BIG, 2008.Search in Google Scholar

[13] Strategia Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”, https://www.bip.Cracow.pl/?id=47 (access: 13.04.2018).Search in Google Scholar

[14] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakow, https://www.bip.Cracow.pl/?bip_id=1&mmi=48 (access: 13.04.2018).Search in Google Scholar

[15] HafenCity Hamburg, http://www.hafencity.com (access: 16.04.2018).Search in Google Scholar

[16] Interview of Kamil Czepiela from Ośrodek Działań Ekologicznych with Joanna Chrostek, http://www.woda.edu.pl/artykuly/Cracow_w_wodzie/ (access: 11.04.2018).Search in Google Scholar

[17] Rudawa, http://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawa_(rzeka) (access: 10.04.2018).Search in Google Scholar

[18] https://www.cnu.org/publicsquare/2016/09/15/real-%E2%80%98bilbao-effect%E2%80%99 (access: 17.04.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo