1. bookVolume 115 (2018): Issue 8 (August 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The integration of an automatic reserve switching controller into a railway traffic control system power supply through the use of a Petri net and a graphical programming language

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 8 (August 2018)
Page range: 155 - 166
Received: 15 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The requirement for high reliability and safety in the operation of measuring and control systems is particularly relevant in critical applications in which system failure can lead to large material losses and can constitute threat to health and even to life. railway traffic control systems are one such application. There is a requirement for the use of powerful tools and methods of modelling the function and operation of this system. The purpose of this publication is to present the use of a Petri net in modelling automatic reserve switching device controllers of railway traffic control system power. The publication also shows the practical implementation of such a controller. It was implemented using the hardware platform of the NI CompactRIO family of controllers and an application made in the national labview graphical programming environment.

Keywords

[1] David R., Alla H., Continuous and Hybrid Petri Nets, Discrete, Springer 2005.Search in Google Scholar

[2] Dąbrowa-Bajon M., Podstawy sterowania ruchem kolejowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[3] Hruz B., Zhou M.C., Modeling and Control of Discrete-Event Dynamic Systems with Petri Nets and other tool, Springer, 2007.Search in Google Scholar

[4] Lewiński A., Perzyński T., Nowe rozwiązania komputerów sterujących w systemach sterowania ruchem kolejowym na przykładzie SSP, Materiały konferencyjne „Transport w XXI wieku”, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

[5] Mielnik R., Petri Net as a tool for modelling a microprocessor measurement-control system using in critical applications, Proceedings of the IMEKO-TC7 Symposium, Cracow 2002.Search in Google Scholar

[6] Mielnik R., Synteza sterownika układu SZR urządzeń zasilania ruchem kolejowym z wykorzystaniem sieci Petriego oraz środowiska Labview, Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Trakcja Elektryczna, SEMTRAK, Zakopane 2016.Search in Google Scholar

[7] Mielnik R., Synthesis of controller for railway – level crossing devices using Petri Nets and state machine, Technical Transactions 1-E (2)/2016.Search in Google Scholar

[8] Mielnik R., Sułowicz M., Ludwinek K., Jaśkiewicz M., The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer 2018, Vol. 452, pp. 377 – 393.10.1007/978-3-319-63949-9_25Search in Google Scholar

[9] Starke Peter H., Żurek J., Sieci Petriego: podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa 1987.Search in Google Scholar

[10] Szmuc T., Szpyrka M., Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego, WNT, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[11] Szpyrka M., Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

[12] Winiecki W., Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[13] Kornaszewski M., Systemy zasilania rezerwowego urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Logistyka 10/2013.Search in Google Scholar

[14] System zasilania urządzeń sterowania typu SZUS – Album urządzeń zasilajacych, KZA Kraków, 1995.Search in Google Scholar

[15] System zasilania urządzeń stacyjnych type ELZAS, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, KZA Kraków, 2005.Search in Google Scholar

[16] Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Ie-4 (WTBE10), PKP Polskie Linie KolejoweS.A. Warszawa 2014.Search in Google Scholar

[17] National Instruments website, www.ni.com (access: 03.07.2017).Search in Google Scholar

[18] National Instruments website www.ni.com/tutorial/7425/en/LabVIEW Statechart Module Tutorial (access: 03.07.2017).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo