1. bookVolume 115 (2018): Issue 7 (July 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Gorlice Cemetery- a Funeral Space in the Landscape

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 7 (July 2018)
Page range: 21 - 34
Received: 12 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In Poland nowadays new cemeteries are hardly ever designed. It usually comes down to designating an area and equipping with the necessary road system and fence. The design of burial fields, transport facilities, landscaping, and architectural cemetery facilities are not considered a necessity. When the city of Gorlice launched a cemetery project it announced an architectural competition, which was won by eM4 Pracownia Architektury Brataniec. Currently, the cemetery project has been submitted and is waiting for a building permit. This article presents the idea, concept, and design process of the cemetery – a contemporary sacred space that blends into the surrounding landscape.

Keywords

[1] Długozima A., Rej M., Współczesne tendencje w projektowaniu cmentarzy w Europie, Przestrzeń i Forma’21, 2014.Search in Google Scholar

[2] Duda O. Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914–1918, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

[3] Hodor K., Łakomy K., Grobowce rodzinne w XIX wiecznych założeniach pałacowoparkowych Śląska Opolskiego, Czasopismo Techniczne 2-A/2012, 228–241.Search in Google Scholar

[4] Łakomy K., Ogrody pamięci w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu, Czasopismo Techniczne 2-A/2012, 7–18.Search in Google Scholar

[5] Majdecka-Strzeżek A., Historyczne cmentarze ogrody pamięci jako wyróżniki krajobrazu kulturowego, Czasopismo Techniczne 2-A/2012, 71–78.Search in Google Scholar

[6] Na początku było drzewo, group work, Baobab, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

[7] Niemirski W., Kształtowanie terenów zieleni, Arkady, 1974.Search in Google Scholar

[8] Ptaszycka A., Przestrzenie zielone w miastach. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950Search in Google Scholar

[9] Stary cmentarz na Zabłociu w Tarnowie, http://www.starycmentarz.pl/historia.html (access: 11.05.2018).Search in Google Scholar

[10] Zachariasz A., O upamiętnianiu miejsc, wydarzeń osób i zwierząt w historycznych i współczesnych ogrodach i parkach, Czasopismo Techniczne 2-A/2012, 51–70.Search in Google Scholar

[11] Znaki Pamięci III. Śladami I wojny światowej, Conference materials, ed. M. Łopata, Gorlice 2010,Search in Google Scholar

[12] Myga-Piątek U., Pilit J., Aspekty krajobrazowe w różnych kręgach kulturowo-religijnych [in:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie, o sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu, the work of the Cultural Landscape Commission No. 22, Sosnowiec 2013.Search in Google Scholar

[13] www.starecmentarze.pl (access: 04.02.2018)10.4172/2572-9462.1000e112Search in Google Scholar

[14] Regulation of the Minister of Infrastructure of 7 March 2008 on the requirements for cemeteries, graveyards and other burial places.Search in Google Scholar

[15] http://www.mogily.pl/gorlice (access: 11.05.2018).Search in Google Scholar

[16] http://www.beskid-niski-pogorze.pl (access: 11.05.2018).Search in Google Scholar

[17] http://www.cmentarze.gorlice.net.pl (access: 11.05.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo