1. bookVolume 115 (2018): Issue 7 (July 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Zakopane – in Defence of Cultural Landscape – Clerks’ Parcels

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 7 (July 2018)
Page range: 51 - 59
Received: 28 Jun 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article addresses the issue of cultural values regarding the need to protect one of the housing estates in Zakopane – known as the Clerks’ Parcels. From the north-west the area is enclosed by Sabały St., from the west by Piłsudskiego St., from the south by Czecha St., and on the east side it borders on the Faluszowy Brook. It was designed and shaped during the 1920s according to the project of the renowned architect, Karol Stryjeński. The Clerks’ Parcels area is not merely a defined, consciously shaped urban layout, but also culturally significant objects listed in the heritage register and entered in the district monument records. In the opinion of the authors of this article, the area deserves to be under a statutory form of protection, namely listed in the immovable monument register of the Lesser Poland Voivodeship, which would safeguard that space against degradation and cultural annihilation.

Keywords

[1] Immovable monuments register of the Lesser Poland Voivodeship, http://www.wuoz.malopolska.pl/images/file/2018/Rejestr_malopolski_alfabet2018.pdf (access: 03.04.2018).Search in Google Scholar

[2] Krupa M., Rabka Zdrój. Aspekty urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwa kulturowego, Publ. DWE, Kraków–Wrocław 2018.Search in Google Scholar

[3] Kuśnierz-Krupa D. Problematyka rewaloryzacji zabytkowych willi w miejscowościach uzdrowiskowych na przykładzie willi: Primavera, Jaworzyna oraz Wawel w Rabce Zdrój, “Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA”, Vol. 62, No. 3/I/2015, 265–273.10.7862/rb.2015.56Search in Google Scholar

[4] Moździerz Z., Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–2013, Publ. Tow. Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2013, 336–345.Search in Google Scholar

[5] Moździerz Z., Marcinek R., Rys historyczny rozwoju przestrzennego i architektury obszaru parku kulturowego Krupówki w Zakopanym, typescript, Zakopane–Kraków 2016.Search in Google Scholar

[6] Bielawa J., Zarys działalności Chrześcijańsko-Spółdzielczego Stowarzyszenia Urzędników Państwowych w Zakopanem, [in:] Władysław Zamoyski 1854–1924, S. Sierpowski (ed.), Kórnik–Zakopane 2003, 223–228.Search in Google Scholar

[7] Moździerz Z., Opis miejsc i obiektów, [in:] Z. Moździerz, J. Roszkowski, Szlak Zamoyskiego, Zakopane 2013.Search in Google Scholar

[8] Kuśnierz K., Kuśnierz-Krupa D., Opinia konserwatorska dotycząca zasadności wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego wraz z zespołem zabudowy i otoczeniem obszaru Parcele Urzędnicze w granicach ulic Sabały, Piłsudskiego, Foluszowy Potok i ul. Czecha w Zakopanem, typescript, 2018.Search in Google Scholar

[9] Decision on inscribing cultural heritage in the heritage register concerning the “Koszysta” villa, No. A-423/139, from 10.09.1974, [in:] Archive of WUOZ in Krakow.Search in Google Scholar

[10] Heritage Card for “Irmik” villa, Prep. ODZ in Warszawa, [in:] Archive of WUOZ in Krakow.Search in Google Scholar

[11] www.zakopane.pl (access: 05.04.2018).Search in Google Scholar

[12] NID Archive, www.zabytek.pl (access: 04.04.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo