1. bookVolume 115 (2018): Issue 6 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Control of the Vibration Structure Induced during Works with the use of Explosives

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 6 (June 2018)
Page range: 113 - 125
Received: 12 Jun 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article presents the results of research on controlling the structure of vibrations induced during the firing of explosives with the use of non-electrical and electronic systems and the influence of the vibration structure during a transition from the ground to the building. The use of procedures associated with the selection of millisecond delay for firing explosive charges during blasting allows to get the excitation of favourable structure vibrations, thanks to a strong damping which is obtained at the transition from the ground to the structure. This means that optimally designed blasting works do not have to limit the mass of the explosives in the borehole as well as their number.

Keywords

[1] Baulovič J., Pandula B., Kondela J., Research on the millisecond delay blasting impact in order to minimize seismic effects in Kučín quarry surrounding, High-Energetic Materials 7/2015, p. 5-13.Search in Google Scholar

[2] Duvall W.I., Johnson C. F., Mayer A. V. C., Devine J. E., Vibrations From Instantaneous and Millisecond – Delayed Quarry Blast, U. S. Bureau of Mines RI 6151, 1963.Search in Google Scholar

[3] Kondela J., Pandula B., Timing of quarry blasts and its impact on seismic effects, Acta Geodyn. Geomater., Vol. 9, No. 2 (166)/2012, p. 155-163.Search in Google Scholar

[4] Kuźniar K., Chudyba Ł., Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania przekazywania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi z gruntu na budynek, Technical Transactions vol. 3-B/2010, p. 109-117.Search in Google Scholar

[5] Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R., Metodyka postępowania w ochronie otoczenia w przypadku robót strzałowych, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie – Miesięcznik WUG, 9/I/2007, p. 56-60.Search in Google Scholar

[6] Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R., Współdziałanie niskich budynków z podłożem w przypadku strzelań MW w kamieniołomach, Warsztaty Górnicze – PAN – IGSMiE, nr 69/2007, p. 297-308.Search in Google Scholar

[7] Nicholson H. R., Johnson C. F., Duvall W. I., Blasting Vibration and Their Effects on Structures, U. S. Bureau of Mines Bulletin 656, 1971.Search in Google Scholar

[8] PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.Search in Google Scholar

[9] Pyra J., Wpływ wielkości opóźnień milisekundowych na spektrum odpowiedzi drgań wzbudzanych detonacją ładunków materiałów wybuchowych, Wyd. AGH, Kraków 2017.Search in Google Scholar

[10] Pyra J., Sołtys A., Method for studying the structure of blast – induced vibrations in open – cast mines, Journal of Vibroengineering, Volume 18, Issue 6, September 2016, p. 3829-3840.10.21595/jve.2016.17052Search in Google Scholar

[11] Siskind D. E., Crum R. E., Otterness R. E., Kopp J. W., Comparative Study of Blasting Vibrations From Indiana Surface Coal Mines, U. S. Bureau of Mines RI 9226, 1989.Search in Google Scholar

[12] Siskind D. E., Stachura V. J., Nutting M. J., Low-Frequency Vibrations Produced by Surface Blasting Over Abandoned Underground Mines, U. S. Bureau of Mines RI 9078, 1987.Search in Google Scholar

[13] Siskind D. E., Stagg M. S., Kopp J. W., Dowding C. H., Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mining Blasting, U. S. Bureau of Mines RI 8507, 1989.Search in Google Scholar

[14] Siskind D. E., Vibrations from blasting, ISEE, Cleveland 2005.Search in Google Scholar

[15] Sołtys A., Gołąbek B., Żołądek T., The application of Austin Powder Company IT systems to optimize the firing of multiple-row patterns using E*Star electronic detonators, Inżynieria Mineralna, R. XVIII, Nr 2/2017, p. 225-235.Search in Google Scholar

[16] Sołtys A., Pyra J., Winzer J., Analysis of the blast-induced vibration structure in opencast mines, Journal of Vibroengineering, Volume 19, Issue 1, February 2017, p. 409-418.10.21595/jve.2016.17289Search in Google Scholar

[17] Sołtys A., Winzer J., Dworzak M., Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadku, Konferencja: Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie, Ustroń 2015, p. 225-236.Search in Google Scholar

[18] Sołtys A., Winzer J. Pyra J., Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków MW, Przegląd Górniczy, t. 71, nr 9/2015, 69-77.Search in Google Scholar

[19] Winzer J., Przyczynek do dyskusji o sposobach minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu, Materiały Konferencyjne: Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie, Ustroń 2013, ART.-TEKST, Kraków 2013, p. 347-361.Search in Google Scholar

[20] Winzer J, Sołtys A., Pyra J., Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo