1. bookVolume 115 (2018): Issue 4 (April 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Concepts of Transformations of Cities – Examples from the Silesian Agglomeration

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 4 (April 2018)
Page range: 5 - 22
Received: 06 Mar 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The problem of functional, compositional, and structural transformations, necessary to be introduced in contemporary inner cities, is complex and multithreaded. Sometimes cities get compared to palimpsests – re-used parchments from which old texts were removed in order to replace them with new ones. Undoubtedly, they are very particular palimpsests, as it is very difficult to clearly assess what should be protected and preserved, and what can be replaced or reconstructed. This paper discusses problems and concepts of transformations of selected city centres of the Silesian agglomeration, paying special attention to big comprehensive reconstructions of Katowice and Gliwice.

Keywords

[1] Bartkowicz B., Cele i zasady w planowaniu przestrzennym i urbanistyce a projekty unijne w Małopolsce, Czasopismo Techniczne, 15-A/2005, 9–10.Search in Google Scholar

[2] Bartkowicz B., Ewolucja poglądów od strefy ochrony do równoważenia rozwoju struktury miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla Tarnowa, Czasopismo Techniczne, 7-A/2007, 21–34.Search in Google Scholar

[3] Bartkowicz B., Problemy harmonizowania przestrzeni Polskich miast i obszarów w świetle wewnętrznych uwarunkowań oraz integracji z Unią Europejską, Czasopismo Techniczne 2-A/2005, 28–35.Search in Google Scholar

[4] Bartkowicz B., Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego w świetle zmieniających się przepisów prawa a oczekiwania odbiorców, [in:] Skuteczność planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby i możliwości, Kraków 2003.Search in Google Scholar

[5] Bierwiaczonek K., Nawrocki T., Centrum miasta czy mall? Kilka refleksji socjologów na marginesie badań przestrzeni publicznych miast śląskich, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa 2, 213–231.Search in Google Scholar

[6] Gasidło K., Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu, Publishing House of the Silesian University of Technology, Monograph, Vol. 269, Gliwice 2010.Search in Google Scholar

[7] Jałowiecki B., Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice 1980.Search in Google Scholar

[8] Jałowiecki B., Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii, Studia Regionalne i Lokalne, No. 3(21), 2005.Search in Google Scholar

[9] Jałowiecki B., Znaczenie przestrzeni, Studia Socjologiczne, No. ½, 1991.Search in Google Scholar

[10] Mumford L., Miasto, Polis, No. 6, 1996.Search in Google Scholar

[11] Nawrocki T., Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców, [in:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, ed. B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański, Scholar, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[12] Nawrocki T., Koszmarny sen. Centrum przemysłowych Katowic w oczach mieszkańców, Przegląd Socjologiczny, Vol. 57, No. 1, 2008, 249–269.Search in Google Scholar

[13] Sierakowski S., Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania, Drukarnia Akademicka, Vol. 1, Kraków 1812.Search in Google Scholar

[14] http://www.nlc.org/program-initiative/sustainable-cities-institute/topics/land-useand-planning/transit-oriented-development-(tod) (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

[15] https://www.citylab.com/transportation/2015/11/why-the-wealthy-have-been-returning-to-the-city-center/416397 (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

[16] http://www.mck.katowice.eu (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

[17] http://www.nospr.org.pl/pl/o-projekcie (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

[18] http://www.urbanity.pl/slaskie/katowice (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

[19] http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,13517913,7_03_2000_r__Centrum_Sosnowca__czyli_jeden_wielki.html (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

[20] http://www.nowiny.gliwice.pl/centrum-przesiadkowe-w-gliwicach-ma-powstac-zatrzy-lata (access: 31.01.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo