1. bookVolume 115 (2018): Issue 2 (February 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Load Restraint with Allsafe Products. Part Two: Choosing a Load Securing System – A Systematic Analysis

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 2 (February 2018)
Page range: 153 - 178
Received: 18 Jan 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This is the second part of an article concerning allsafe products (first is available in TT 1/2018, pp. 71–86) – it focuses on the planning role in the supply chain and the mechanisms that need to be taken into account during the process of the road transportation. Furthermore, the paper presents the results of an investigation that relates to the proper functioning of the supply chain in the distribution of 12,000 [kg] of strawberries. A weighted average method was used in reference to an analysis of load securing based on the products of three producers with the aim of indicating the safest and most modern way to secure the load in a semi-trailer. Rules of proper load placement and restraint inside the semi-trailer are also addressed, together with a loading plan associated with the analysis of the technical parameters of a semi-trailer and load securing systems.

Keywords

[1] Materiały techniczno-handlowe przedsiebiorstwa allsafe GmbH & Co.KG [Technical sales materials of allsafe GmbH & Co.KG].Search in Google Scholar

[2] Materiały techniczno-handlowe przedsiębiorstwa Loadlok [Technical sales materials of Loadlok].Search in Google Scholar

[3] Materiały techniczno-handlowe przedsiębiorstwa Schmitz [Technical sales materials of Szmitz].Search in Google Scholar

[4] Materiały techniczno-handlowe dystrybutora naczep chłodniczych Krone Cool Liner [Technical sales materials of Krone Cool Liner].Search in Google Scholar

[5] Materiały techniczno-handlowe naczep Schmitz Cargobull AG [Technical sales materials of Schmitz Cargobull AG trailers].Search in Google Scholar

[6] Materiały techniczno-handlowe naczep Wielton [Technical sales materials of Wielton trailers].Search in Google Scholar

[7] Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy Transport Krajowy i Międzynarodowy. Kompendium Wiedzy Praktycznej, Vol. V, Wydawnictwo Systherm D. Gaziń-ska sp. j., Poznań 2012.Search in Google Scholar

[8] Starkowski D., Zasady i metody doboru środka transportowego podczas planowania operacji transportowej przy pomocy analizy ważonej (wagowej) część 3, Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego No. 12/2015, XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu”, TransComp 2015, Zakopane 2015.Search in Google Scholar

[9] Starkowski D., Bezpieczeństwo ładunków w transporcie drogowym. Zasady i metody zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym, część 3 – Zasady doboru metod oraz systemów zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym, Monografia – Konferencja w ramach trzeciego kongresu Polskiej Izby Opakowań, Warszawa 2016, Poznań, 27.09.2016, Opakowania w łańcuchu dostaw.Search in Google Scholar

[10] Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej, Vol. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym, Wydawnictwo Systherm D. Gaziń-ska sp. j. Poznań 2010.Search in Google Scholar

[11] Starkowski D., Analiza procesu transportowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego podczas przewozu truskawek, część 4 – Praktyczne wykonanie operacji przewozowej z analizą logistyczną, Czasopismo Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe 6/2017, XIV konferencja naukowo-techniczna Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 24–27.04.2017.Search in Google Scholar

[12] Starkowski D., Jak przewozić żywność? Zabezpieczanie żywności w trakcie transportu drogowego (cz. 1). Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w transporcie, Czasopismo Transport i Spedycja 4/2016.Search in Google Scholar

[13] Starkowski D.. Jak prawidłowo rozmieścić ładunek na różnych typach naczep (cz. 2). Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w transporcie, Czasopismo Transport i Spedycja 1/2017.Search in Google Scholar

[14] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) wraz z „Międzynarodowymi wytycznymi odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym”. Międzynarodowa Komisja do spraw Technicznych IRU (CIT) IRU_CIT-2014 version 01. [Directive of the European Parliament and the Council 2014/47/UE of 4 April 2014 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union Directive 2000/30/EC (Text with EEA relevance) with “International regulations referring to safe cargo securing in road transport”.Search in Google Scholar

[15] Zwierzycki W., Bieńczak K., Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności, Wydawnictwo, Wydawnictwo Systherm D. Gazińska sp. j., Poznań 2006.Search in Google Scholar

[16] Kwaśniowski S., Pojazdy izotermiczne i chłodnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo