1. bookVolume 115 (2018): Issue 1 (January 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Load Restraint with Allsafe Products. Part 1: Choosing a Semi-Trailer – A Systematic Analysis

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 1 (January 2018)
Page range: 71 - 85
Received: 28 Dec 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The appropriate selection of a semi-trailer in food transport is one of the most significant factors related to management in transport companies. Two parts of the paper present research and analytical issues concerning this subject matter (second part available in: TT 2/2018). The description of this logistics problem is initiated with the proper planning of the road transport process, from consignor to recipient. Furthermore, the choice of a modern vehicle and loading system is based on the transportation of fresh strawberries. The first part of the article discusses current legal provisions existing in the European Union and Poland that concern the transport of perishable products. Moreover, the paper presents community law that concerns load restraint, and the choice of a vehicle, which is done by means of weighted-average methodology.

Keywords

[1] Konwencja ATP – umowa międzynarodowa dotycząca przewozu szybko psujących się towarów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów [ATP – the agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage].Search in Google Scholar

[2] Instrukcja obsługi pojazdów Volvo Cars Group., 2017 [Operating manual of Volvo Cars Group Distributors].Search in Google Scholar

[3] Instrukcja obsługi naczep Schmitz Cargobull AG., 2017 [Operating manual of Schmitz Cargobull].Search in Google Scholar

[4] Instrukcja obsługi pojazdów Mercedes., 2017 [Operating manual of Mercedes].Search in Google Scholar

[5] Instrukcja obsługi naczep chłodniczych Krone Cool Liner., 2017 [Operating manual of Krone Cool Liner].Search in Google Scholar

[6] Materiały techniczno-handlowe przedsiębiorstwa allsafe., 2017 [Technical – sales material of allsafe].Search in Google Scholar

[7] Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy Transport Krajowy i Międzynarodowy. Kompendium Wiedzy Praktycznej, TOM 5, Poznań 2012.Search in Google Scholar

[8] Starkowski D., Zasady i metody doboru środka transportowego podczas planowania operacji transportowej przy pomocy analizy ważonej (wagowej) część 3, Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego, No. 12/2015.Search in Google Scholar

[9] Starkowski D., Bezpieczeństwo ładunków w transporcie drogowym. Zasady i metody zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym – charakterystyka przepisów prawnych. Monografia, Konferencja w ramach trzecie kongresu Polskiej Izby Opakowań, Warszawa-Poznań 2016.Search in Google Scholar

[10] Starkowski D,. Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według nowych rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009, Materiały konferencyjne z seminarium szkoleniowe dla Doradców DGSA nt. “Wszystko co ważne w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. ADR 2013 już wkrótce”, Kraków 27–28.10.2012.Search in Google Scholar

[11] Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej TOM 3. Środowisko Pracy kierowcy. Logistyka, Wydanie I, Poznań 2012.Search in Google Scholar

[12] Starkowski,.D, Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. TOM 1. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym, Poznań 2010.Search in Google Scholar

[13] Zwierzycki W., Bieńczak K., Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności, Poznań 2006.Search in Google Scholar

[14] Kwaśniowski S., Pojazdy izotermiczne i chłodnicze, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo