1. bookVolume 114 (2017): Issue 10 (October 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Empirical research of human-weapon system

Published Online: 29 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 10 (October 2017)
Page range: 131 - 139
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Rapid firing of the Skorpion vz.61 machine gun was registered at a police shooting range. The shooting was executed by a policeman from the secret service. The registration was done with the use of a fast digital camera Phantom v9.1 together with the necessary equipment. With the use of the specialised TEMA software, which serves to analyse the recorded image, the courses of the variation of kinematic quantities characterizing the weapon movement were obtained. On the basis of the courses of the variation of the displacement, velocity and acceleration over time, the behaviour of the machine gun in thirteen characteristic points of its operation was specified.

Keywords

[1] Białczak B., Podstawy budowy broni lufowej, Skrypt PŚ nr 155, Kielce 1988, 338.Search in Google Scholar

[2] Dziak A., Bóle krzyża, PZWL, Warszawa 1990, 395.Search in Google Scholar

[3] Dziopa Z., Florin-Dziopa I., Analiza komfortu użytkowania przeciwlotniczego zestawu rakiet umieszczonych na samochodzie z wykorzystaniem antropodynamicznego modelu operatora, Czasopismo Techniczne, z. 5/2004, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, 91–98.Search in Google Scholar

[4] Ejsmont J.A., Celność broni strzeleckiej, Praktyczny poradnik, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012, 294.Search in Google Scholar

[5] Ewertowski J., Analiza siły oddziaływania broni ramiennej na strzelca w czasie strzału, Biuletyn WAT, vol. LVI, nr 1, Warszawa 2007, 207–221.Search in Google Scholar

[6] Gacek J., Balistyka zewnętrzna, część I Modelowanie zjawisk balistyki zewnętrznej i dynamiki lotu, część II Analiza dynamicznych właściwości obiektów w locie, WAT, Warszawa 1997 i 1998.Search in Google Scholar

[7] Griffin M.J., Handbook of human vibration, Academic Press, London 1990.Search in Google Scholar

[8] Kozubski W., Liberski P.P., Choroby układu nerwowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 667.Search in Google Scholar

[9] Książek M., Analiza istniejących modeli biodynamicznych układu ręka-ramię pod kątem wibroizolacji człowieka-operatora od drgań emitowanych przez narzędzia ręczne, Czasopismo Techniczne 2-M/1996, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996, 87–113.Search in Google Scholar

[10] Suchocki C., Ewertowski J., Modeling and numerical simulation of semi-automatic pistol Dynamics, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 53, 1, 81–91, Warsaw 2015.10.15632/jtam-pl.53.1.81Search in Google Scholar

[11] de Silva C.W., Vibration Fundamentals and Practice, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York 2007.Search in Google Scholar

[12] Szapiro J., Balistyka zewnętrzna, Wydawnictwo MON, Warszawa 1956, 468.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo