1. bookVolume 114 (2017): Issue 10 (October 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

On the creation of a social conceptual design of a public park – notes on a design employing the workshop method based on the case of reduta park in krakow

Published Online: 29 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 10 (October 2017)
Page range: 57 - 68
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper, in the form of a descriptive analysis, presents the method of designing a public park through the use of workshops. The structure of the entirety of the design, as well as important elements that a tutor – a specialist responsible for the animation of a group of members of the local community – should focus on, are presented in the work.

Keywords

[1] Arnstein S.R., A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, Iss. 4, July 1969, p. 216–224.10.1080/01944366908977225Search in Google Scholar

[2] Arnstein S.R., Drabina partycypacji, [in:] J. Erbel, Sadura P. (ed.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, p. 12–39.Search in Google Scholar

[3] Bartkowski J., Tradycje partycypacji w Polsce [in:] Partycypacja publiczna O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ed. Olech A., publ. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw 2011, p. 26–44.Search in Google Scholar

[4] Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, ed. Olech A., publ. Instytut Spraw Publicznych, vol. I, Warsaw 2012, p. 312.Search in Google Scholar

[5] Jeleński T., Warsztatowe metody programowania i projektowania przestrzeni publicznych w przestrzeni zamieszkania, Czasopismo Techniczne, vol. 2-A/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, p. 181–188.Search in Google Scholar

[6] Komunikacja i partycypacja społeczna Poradnik, ed. Hausner J., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Krakow 1999, p. 198.Search in Google Scholar

[7] Zanim wybuchnie konflikt Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, vol. A Dlaczego? ed. Pawłowska K., Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Krakow 2010, p. 146.Search in Google Scholar

[8] Zanim wybuchnie konflikt Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, vol. B Jak? ed. Pawłowska K., Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Krakow 2010, p. 180.Search in Google Scholar

[9] Zieliński M., Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski [in:] Przestrzeń i Forma, iss. 16, Wydawnictwo SFERA, Szczecin 2011, p. 535–547.Search in Google Scholar

[10] Zieliński M., Wykorzystanie badań społecznych w praktyce – przypadek Nowej Huty [in:] Przestrzeń i Forma, iss.18, Wydawnictwo SFERA, Szczecin 2012, p. 241–254.Search in Google Scholar

[11] Zieliński M., Aktywność społeczności lokalnych wobec chaosu przestrzennego w miastach, TEKA Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Vol. XLI, 2013, p. 183–195, PDF, website: www.teka.pk.edu.pl.Search in Google Scholar

[12] Zieliński M., Park miejski jako wyraz potrzeb społecznych – studium przypadku “Parku nad Balatonem” w Warszawie, Technical Transactions, vol. 1-A/2016, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, p. 199–216.Search in Google Scholar

[13] Zieliński M., Odrębność i tożsamość przestrzeni publicznej jako wartość dla lokalnej społeczności [in:] TOPIARIUS Studia krajobrazowe, Monograph edition Vol. 1, Krajobraz Polski. Cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu, Rzeszów 2016, p. 317–329.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo