1. bookVolume 114 (2017): Issue 10 (October 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Contemporary development concepts for the escarp of the pomeranian dukes’ castle in szczecin

Published Online: 29 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 10 (October 2017)
Page range: 35 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Białecki T., Turek-Kwiatkowska L., Szczecin stary i nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 1991.Search in Google Scholar

[2] Dzieje Szczecina, Vol. 1, eds. W. Filipowiak, G. Labuda, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1983.Search in Google Scholar

[3] Dziurla H., Szczecin Zamek. Jego dzieje i odbudowa, Prezydium Rady Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1959.Search in Google Scholar

[4] Freino H., Usunięcie drzew z zamkowej skarpy to barbarzyństwo i głupota!, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19749208,freino-usuniecie-drzew-z-zamkowej-skarpyto-barbarzynstwo-i.html#ixzz4GpxnQqxC (access: 07.08.2016).Search in Google Scholar

[5] Gwiazdowska E., Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku, Szczecin 2001.Search in Google Scholar

[6] Interview with S. Nowaczyk, http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/szczecinkatastrofa-budowlana-na-zamku-znamy-wstepne-przyczyny,12072483/ (access: 17.05.2017).Search in Google Scholar

[7] Kochanowska J., Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2002.Search in Google Scholar

[8] Niedźwiecka-Filipiak I., Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowozachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[9] Pomorze Zachodnie poprzez wieki, ed. J.M. Piskorski, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 1999.Search in Google Scholar

[10] Raszeja E., Gałecka A., Zieleń jako element wizerunku Poznania – między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni, [in:] Tożsamość krajobrazu miasta, eds. H. Petryszyn, E. Sochacka-Sutkowska, Szczecin 2012, 143–151.Search in Google Scholar

[11] Rembas M., Śladami Lubinusa: przewodnik niezwykły, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2014.Search in Google Scholar

[12] Rzeszotarska-Pałka M., Kuliś L., Matuła M., Wieczorek E., Dendrological inventory of the northern escarpment of the Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin, manuscript, Szczecin 2012.Search in Google Scholar

[13] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

[14] Wojtasiuk P., Grochowska V., Dokumentacja geotechniczna planowanej inwestycji: Zagospodarowanie skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Geoprojekt Szczecin, manuscript, Szczecin 2010.Search in Google Scholar

[15] Zamek chce być na widoku, http://sedina.pl/wordpress/index.php/2006/10/12/zamek-chce-by-na-widoku/ (access: 15.05.2017).Search in Google Scholar

[16] Zamki i rezydencje na Pomorzu (Schlösser und Herrenhäuser in Pommern), ed. K. Kalita-Skwirzyńska, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2006.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD