1. bookVolume 114 (2017): Issue 10 (October 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Contemporary development concepts for the escarp of the pomeranian dukes’ castle in szczecin

Published Online: 29 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 10 (October 2017)
Page range: 35 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin forms one of the most characteristic elements of Szczecin’s cityscape. That is why it is extremely important to expose its values properly, to stress the solid of the castle in the city panorama, according to its historical condition. Modern concepts for development of the northern castle escarp do not always meet the above expectations, both when it comes to composition and the very geotechnical safety of the escarp. The contemporary concepts for the development of northern escarp of the Castle Hill in Szczecin were presented in the paper, on the background of the complex historic, compositional and also technical conditions.

Keywords

[1] Białecki T., Turek-Kwiatkowska L., Szczecin stary i nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 1991.Search in Google Scholar

[2] Dzieje Szczecina, Vol. 1, eds. W. Filipowiak, G. Labuda, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1983.Search in Google Scholar

[3] Dziurla H., Szczecin Zamek. Jego dzieje i odbudowa, Prezydium Rady Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1959.Search in Google Scholar

[4] Freino H., Usunięcie drzew z zamkowej skarpy to barbarzyństwo i głupota!, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19749208,freino-usuniecie-drzew-z-zamkowej-skarpyto-barbarzynstwo-i.html#ixzz4GpxnQqxC (access: 07.08.2016).Search in Google Scholar

[5] Gwiazdowska E., Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku, Szczecin 2001.Search in Google Scholar

[6] Interview with S. Nowaczyk, http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/szczecinkatastrofa-budowlana-na-zamku-znamy-wstepne-przyczyny,12072483/ (access: 17.05.2017).Search in Google Scholar

[7] Kochanowska J., Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2002.Search in Google Scholar

[8] Niedźwiecka-Filipiak I., Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowozachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[9] Pomorze Zachodnie poprzez wieki, ed. J.M. Piskorski, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 1999.Search in Google Scholar

[10] Raszeja E., Gałecka A., Zieleń jako element wizerunku Poznania – między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni, [in:] Tożsamość krajobrazu miasta, eds. H. Petryszyn, E. Sochacka-Sutkowska, Szczecin 2012, 143–151.Search in Google Scholar

[11] Rembas M., Śladami Lubinusa: przewodnik niezwykły, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2014.Search in Google Scholar

[12] Rzeszotarska-Pałka M., Kuliś L., Matuła M., Wieczorek E., Dendrological inventory of the northern escarpment of the Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin, manuscript, Szczecin 2012.Search in Google Scholar

[13] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

[14] Wojtasiuk P., Grochowska V., Dokumentacja geotechniczna planowanej inwestycji: Zagospodarowanie skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Geoprojekt Szczecin, manuscript, Szczecin 2010.Search in Google Scholar

[15] Zamek chce być na widoku, http://sedina.pl/wordpress/index.php/2006/10/12/zamek-chce-by-na-widoku/ (access: 15.05.2017).Search in Google Scholar

[16] Zamki i rezydencje na Pomorzu (Schlösser und Herrenhäuser in Pommern), ed. K. Kalita-Skwirzyńska, Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2006.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo