1. bookVolume 114 (2017): Issue 10 (October 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Contemporary art in the historic landscape

Published Online: 29 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 10 (October 2017)
Page range: 15 - 22
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Furmanik B., Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych, Kurier Konserwatorski, iss. 7, 2010, 23–31.Search in Google Scholar

[2] Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[3] Międzynarodowa karta ogrodów IFLA-ICOMOS z dnia 15 grudnia 1981 (Karta Florencka, The Florence Charter) https://www.icomos.org/charters/gardens_e.pdf (access: 15.04.2017).Search in Google Scholar

[4] Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych z roku 1964 (Karta Wenencka, The Wenece Charter) https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf (access: 15.04.2017).Search in Google Scholar

[5] Mitkowska A., Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. I. Od starożytności do renesansu, Politechnika Krakowska, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[6] Mitkowska A., Łakomy K., Hodor K., Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. II. Od manieryzmu do końca XIX wieku, Politechnika Krakowska, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[7] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Warszawa 1997/1998.Search in Google Scholar

[8] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 (Historical Monument Protection and Care Act).Search in Google Scholar

[9] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, group work under the editorship of Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska – PKN ICOMOS, Lublin 2012.Search in Google Scholar

[10] Zalecenie w sprawie krajobrazu miejskiego (UNESCO recommendation regarding historical urban landscapes). http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/Zalecenie_w_sprawie_krajobrazu_miejskiego.pdf (access: 21.05.2017).Search in Google Scholar

[11] http://www.sothebys.com/en/news-video/blogs/all-blogs/sotheby-s-magazine--october-2016/2016/09/zaha-hadid-lilas-chatsworth-beyond-limits.html (access: 17.06.2017).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD