1. bookVolume 114 (2017): Issue 8 (August 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Selection of a Cooperation Model in Investments Implemented in the System of Public-Private Partnership in Poland

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 8 (August 2017)
Page range: 53 - 60
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Public-private partnership is a form of investment implementation based on the distribution of tasks, responsibilities and the form of risk among the public and private parties. This division enables the most economically efficient means of investment implementation to be achieved. The paper presents an analysis of the selection of a cooperation model concerning the parties in public-private partnership, depending on the sector and specificity of the task.

Keywords

[1] Ćwik D., Modele współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, No. 5/2014.Search in Google Scholar

[2] Herbst I., Jadach-Sepioło A., Raport ze studiów przypadku PPP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

[3] Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym http://bip.walcz.pl/content.php?cms_id=2857%7C%7Cm=13 (access: 15.02.2017).Search in Google Scholar

[4] Ogłoszenie o zamówieniu http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/siwz/540/ogloszenie_PPP.pdf (access: 15.02.2017).Search in Google Scholar

[5] Ogłoszenie o zamówieniu http://bip.um.olawa.pl/Article/get/id,22282.html (access: 15.02.2017).Search in Google Scholar

[6] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia http://bip.ustka.ug.gov.pl/Article/get/id,18607.html (access: 15.02.2017).Search in Google Scholar

[7] Ogłoszenie o zamówieniu http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/krobia/2419.pdf (access: 15.02.2017).Search in Google Scholar

[8] Ogłoszenie o zamówieniu http://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ogloszenie_o_zamowieniu_PPP_do_BIP.pdf (access: 15.02.2017).Search in Google Scholar

[9] Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[10] Podpisanie umowy PPP i zamknięcie finansowe w projekcie pn. „Budowa budynku sądu rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” – pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule PPP. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 12.2015.Search in Google Scholar

[11] Ustawa z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 100 z późn. zm.).Search in Google Scholar

[12] Ustawa z dn. 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2016 poz. 1920).Search in Google Scholar

[13] Ustawa z dn. 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 101 z późn. zm.) – nieobowiązująca.Search in Google Scholar

[14] Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa puliczno–prywatnego, Komisja Europejska, styczeń 2013.Search in Google Scholar

[15] http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx (30.11.2016).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo