1. bookVolume 114 (2017): Issue 7 (July 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Dangerous Events Related to the use of Scaffolding

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 7 (July 2017)
Page range: 31 - 39
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The majority of construction works are carried out at height; these are works that carry a high risk of accident. This paper presents an analysis of dangerous events associated with scaffolding. Information about these events was obtained from online resources. The collected data not only allowed analysis of occupational accidents but also accidents involving third parties and near-miss events. The paper presents particular examples of these events.

Keywords

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)Search in Google Scholar

[2] Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy 2007–2015, Warszawa 2008–2016.Search in Google Scholar

[3] Hoła B., Sawicki M., Szóstak M., Błazik-Borowa E., Czarnocki K., Szer J., Badania rusztowań na placu budowy, „Builder” 2016(12), 80–83.Search in Google Scholar

[4] Elka.tv, http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=63&video_id=1061 (access: January 2017).Search in Google Scholar

[5] Onet.pl, http://bialystok.onet.pl/runelo-rusztowanie-przy-bloku-na-ul-gajowej/mtjh4 (access: January 2017).Search in Google Scholar

[6] Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl/pod-inspektorska-lupa/16978,-clle-zmontowane-rusztowanie-przy-budynku-mieszkalnym-w-biac-ymstoku-niewytrzymac-o-silniejszych-podmucha-w-wiatru-inspektorzy-pracy-stwierdzili-m-in--c-e-przy-stawianiu-konstrukcji-nie-przestrzegano-pochodzz-cej-od-producent-.html (access: January 2017).Search in Google Scholar

[7] Polskie Radio, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/410864,Rusztowanie-zrobotnikami-spadlo-do-Wisly (access: January 2017).Search in Google Scholar

[8] Polskie Radio, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/412797,Zmarl-robotnikktory-spadl-z-Mostu-Polnocnego (access: January 2017).Search in Google Scholar

[9] Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4371684.html (access: January 2017).Search in Google Scholar

[10] Naszemiasto.pl, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/na-piotrkowskiej-rusztowanieprzygniotlo-kobiete,659760,art,t,id,tm.html (access: January 2017)Search in Google Scholar

[11] Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673).Search in Google Scholar

[12] PN-N 18001:2004 Systemy zarzadzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Wymagania.Search in Google Scholar

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).Search in Google Scholar

[14] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).Search in Google Scholar

[15] Heinrich H. W., Industrial Accidents Prevention. McGraw-Hill Book Company, INC., New York, Toronto, London 1959.Search in Google Scholar

[16] Bird F., Management Guide to Loss Control, International Safety Academy, Houston, TX 1974.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo