1. bookVolume 114 (2017): Issue 4 (April 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 4 (April 2017)
Page range: 155 - 163
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The study presents results concerning changes of physicochemical properties and biogas production during the co-digestion process. The sample constituted a mixture of raw and excess sludge that was inoculated and fermented. The sample is the abovementioned mixture with an addition of excess sewage. In the assumed test, the conditions of technological parameters of sewage sludge fermentation and its mixtures with sewage sludge coke did not differ from each other by more than 25% Therefore, excess sewage sludge from treated coking wastewater can be neutralized in the process of fermentation along with municipal sewage sludge provided a constant quality-quantitative control of sewage sludge and procedural parameters.

Keywords

[1] Sadecka Z., Toksyczność w procesie beztlenowej stabilizacji komunalnych osadów ściekowych, Monografie nr 105, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Zielona Góra 2013.Search in Google Scholar

[2] Podedworna J., Umiejewska K., Technologia osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

[3] Bień J., Wystalska K., Osady Ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.Search in Google Scholar

[4] Sidełko R., Chmielińska-Bernacka A., Zastosowanie reaktora kompaktowego do fermentacji metanowej odpadów komunalnych, Annual Set The Environment Protection 15, 2013, 683–693.Search in Google Scholar

[5] Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[6] Montusiewicz A., Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska 98, Lublin 2012.Search in Google Scholar

[7] Myszograj S., Biochemical Methane Potential as Indicator of Biodegradability of Organic Matter in Anaerobic Digestion Process, Annual Set The Environment Protection 13, 2011, 1245–1260.Search in Google Scholar

[8] Kardos L., Juhasz A., Palko GY., Olah J., Barkacs K., Zaray GY., Comparing of mesophilic and thermophilic anaerobic fermented sewage sludge based on chemical and biochemical tests, Applied Ecology and Environmental Research, 9, 2011, 293–302.10.15666/aeer/0903_293302Search in Google Scholar

[9] Álvarez A.A., Otero L., Lema J.M., A methodology for optimising feed composition for anaerobic co-digestion of agro-industrial wastes, Bioresource Technology 101, 2010, 1153–1158.10.1016/j.biortech.2009.09.06119833510Search in Google Scholar

[10] Fukas-Płonka Ł., Janik M., Fermentacja osadów nadmiernych, EkoTechnika, 1, 2006, 52–56.Search in Google Scholar

[11] Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Rosińska A., Płoszaj J., Zakrzewska E., Zmiany ilościowo-jakościowe PCB, WWA i metali ciężkich w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.Search in Google Scholar

[12] Borowski S., Domański J., Ocena procesu kofermentacji mieszaniny pomiotu kurzego, organicznej biomasy roślinnej i osadów ściekowych, Ekologia i Technika, 4, 2009, 182-186.Search in Google Scholar

[13] Borowski S., Domański J., Kofermentacja pomiotu kurzego z osadami ściekowymi, Ekologia i Technika, 3, 2012, 192–196.Search in Google Scholar

[14] Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ocena możliwości unieszkodliwiania osadów koksowniczych w procesie kofermentacji, Annual Set The Environment Protection, 17, 2015, 1142–1161.Search in Google Scholar

[15] Bohdziewicz J., Kuglarz M., Kofermentacja bioodpadów komunalnych i osadów ściekowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 38, 2009, 36–43.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo