1. bookVolume 114 (2017): Issue 3 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Analysis of the technical condition of the sewage collector with the use of numerical simulation

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 3 (March 2017)
Page range: 139 - 151
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article presents a comprehensive analysis of the technical condition of the sewage collector located under Krakowska Avenue in Warsaw. The cross section of the collector is an extended ovoid with the dimensions of 1400 × 800 mm. Current operational problems as well as the reasons for specific faults and failures were discussed. The numerical models generated according to the collected data and the technical documentation were presented. Boundary and initial conditions taken into account in the analysis process and the assumed calculation scenarios were also described. The results obtained as well asthe considered modernization projects, along with selected optimal technical solutions, were discussed.

Keywords

[1] Bolt A., Burszta-Adamiak E., Gudelis-Taraszkiewicz K., Suligowski Z., Tuszyńska A., Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Seidel-Przywecki Ltd. Publishing, 2012.Search in Google Scholar

[2] Cała M., Tajduś A., Tajduś K., Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli, AGH University of Science and Technology Publishing, Cracow 2012.Search in Google Scholar

[3] Glinicki S., Budowle podziemne, University of Technology Publishing, Białystok 1994.Search in Google Scholar

[4] Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, Vol. I, III, Arkady, Warsaw 1984.Search in Google Scholar

[5] Kodura A. et al., Analiza stanu kolektora III klasy w Al. Krakowskiejna odcinku od Stacji Pomp Kanałowych OCHOTA do ul. Rękodzielniczej, Warsaw 2014.Search in Google Scholar

[6] Madryas C,. Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, University of Technology Printing House, Wrocław 2002.Search in Google Scholar

[7] Madryas C., Wysocki L., Badania stanu technicznego XIX-wiecznych ceglano-kamiennych kolektorów kanalizacyjnych – studium przypadków, Technical Transactions 2-B/2009, Cracow 2009.Search in Google Scholar

[8] Neville A.M., Właściwościbetonu, The Association of Concrete Producers, Cracow 2012.Search in Google Scholar

[9] Lambe William T., Whitman R.V., Mechanika Gruntów, Vol. I, II, Arkady.Search in Google Scholar

[10] ZSOIL.PC-Getting started.(2013). Elmepress International, Zace services Ltd.Search in Google Scholar

[11] Polish Standard PN-B-03002-1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.Search in Google Scholar

[12] Polish Standard PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.Search in Google Scholar

[13] The project documentation shared by WMWSSC (MPWiK).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo