1. bookVolume 114 (2017): Issue 1 (January 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Simple models for determination of the differences of ground and building foundation response spectra in LGC region

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 1 (January 2017)
Page range: 65 - 77
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper deals with the transmission of mine-induced vibrations in the LGC region from the ground to the foundations of typical buildings. The simple, easy-to-use models have been proposed for the determination of the differences (relations) between ground and foundation acceleration response spectra. Experimentally obtained acceleration response spectra from vibrations occurring simultaneously on the ground near the building and the building foundation were the basis for the verification of the accuracy of the proposed models.

Keywords

[1] Ciesielski R., Kuźniar K., Maciag E., Tatara T., Damping of vibration in precast buildings with bearing concrete walls, Arch. Civ. Eng., Vol. 41, 3, 1995, 329–341.Search in Google Scholar

[2] Czerwionka L., Tatara T., Wzorcowe spektra odpowiedzi z wybranych obszarów GZW (Standard response spectra from chosen mining regions at Upper Silesian Coalfield), (in Polish), Czasopismo Techniczne, Vol. 2-B/2007, 11–18.Search in Google Scholar

[3] FEMA 440, Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures, ATC-55 Project, 2005.Search in Google Scholar

[4] Kim S., Stewart J.P., Kinematic soil-structure interaction from strong motion recordings, Journal Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 129, 4, 2003, 323–335.10.1061/(ASCE)1090-0241(2003)129:4(323)Search in Google Scholar

[5] Kuźniar K., Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych (Analysis of vibrations of medium-height buildings with load bearing walls subjected to mining tremors using neural networks), (in Polish), Monografia 310, Inżynieria Lądowa, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2004.Search in Google Scholar

[6] Kuźniar K., Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu przekazywania drgań pochodzenia górniczego z gruntu na fundament budynku (Application of neural networks for the prediction of mine-induced vibrations transmission from the ground to building foundation), (in Polish), Inżynieria i Budownictwo, Vol. 1, 2014, 43–47.Search in Google Scholar

[7] Kuźniar K., Maciąg E., Tatara T., Acceleration response spectra from mining tremors, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES), Geneva 2006, Switzerland, Abstract Book, 466–467 (full paper on CD).Search in Google Scholar

[8] Kuźniar K., Tatara T., Przekazywanie drgań od wstrząsów górniczych z gruntu na fundamenty budynków różnego typu (Influence of building type on the transmission of mine-induced vibrations from the ground to building fundaments), (in Polish), Przegląd Górniczy, Vol. 6, 2014, 30–34.Search in Google Scholar

[9] Kuźniar K., Tatara T., Wpływ typu budynku na transmisję spektrów odpowiedzi od drgań górniczych z gruntu na fundamenty (The influence of building type on the transmission of response spectra of vibrations induced by mining tremors from the ground to building foundations), (in Polish), Przegląd Górniczy, Vol. 10, 2015, 31–36.Search in Google Scholar

[10] Kuźniar K., Tatara T., Zastosowanie przybliżonych modeli SSI w przypadku wstrząsów górniczych (Application of approximate SSI models in case of mining tremors), (in Polish), Przegląd Górniczy, Vol. 10, 2015, 25–30.Search in Google Scholar

[11] Maciąg E., Ocena szkodliwości drgań budynków od wstrząsów górniczych na podstawie drgań ich fundamentów czy drgań gruntu (Evaluation of harmfulness of mining tremors for buildings based on their foundations or free-field vibrations?), (in Polish), Inżynieria i Budownictwo, 12, 2005, 670-677.Search in Google Scholar

[12] Maciąg E., Interakcja układu budynek-podłoże gruntowe w świetle doświadczalnego badania drgań parasejsmicznych (Subsoil-building interaction due to the impact of paraseismic vibrations), (in Polish), Inżynieria Morska i Geotechnika, 4, 2006, 240–250.Search in Google Scholar

[13] Maciąg E., Kuźniar K., Tatara T., Spektra odpowiedzi drgań gruntu i fundamentów budynków od wstrząsów górniczych w LGOM Response spectra of ground and foundations of buildings vibrations caused by mining tremors in LGOM), (in Polish), [in:] K. Stypuła (ed.), Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle (Current problems of influence of seismic and paraseismic on buildings), Vol. II, Badania wstrząsów górniczych i drgań komunikacyjnych (The investigation of mining tremors and communication vibrations), Monografia 477/2, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo PK, Kraków 2015, 39-66.Search in Google Scholar

[14] Mikami, A., Stewart, J.P., Kamiyama, M., Effects of time series analysis protocols on transfer functions calculated from earthquake accelerograms, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 28, 9, 2008, 695–706.10.1016/j.soildyn.2007.10.018Search in Google Scholar

[15] Mylonakis G., Nikolaou S., Gazetas G., Footings under seismic loading: Analysis and design issues with emphasis on bridge foundations, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 48, 26, 2006, 824–853.10.1016/j.soildyn.2005.12.005Search in Google Scholar

[16] NIST GCR 12-917-21, Soil-Structure Interaction for Building Structures, prepared by NEHRP Consultants Joint Venture (a partnership of the Applied Technology Council and the Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering), 2012.Search in Google Scholar

[17] Tatara T., Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną (An influence of surface mining-related vibration on low-rise buildings), (in Polish), Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Inżynieria Lądowa, Vol. 74, Kraków 2002.Search in Google Scholar

[18] Tatara T., Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych (Dynamic resistance of buildings in mining tremors conditions), (in Polish), Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo