1. bookVolume 120 (2023): Issue 1 (January 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The market square in Katowice – a place which no longer exists – an evolution of the spatial structure

Published Online: 15 May 2023
Volume & Issue: Volume 120 (2023) - Issue 1 (January 2023)
Page range: -
Received: 07 Jan 2023
Accepted: 26 Apr 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Adress-Buch und Geschafts Handbuch der Stad Kattowitz. (1897). Kattowitz: Druck und Verlag von Gebrüder Böhm. Search in Google Scholar

Bahlcke J., Gawrecki D., Kaczmarek R. (2011). Historia Górnego Śląska. polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Search in Google Scholar

Borowik, A. (2019). Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980). Warszawa: Wyd. Neriton. Search in Google Scholar

Bulsa, M. (2018). Ulice i place Katowic. Katowice: Wyd. Prasa i Książka. Search in Google Scholar

Geoportal (online). Retrieved from: www.geoportal.orsip.pl (access: 23.12.2022). Search in Google Scholar

Hoffmann, G. (2003). Historia miasta Katowice. Katowice: Muzeum Śląskie. Search in Google Scholar

Kadłuczka, A. (2015). The idea of a historic city. Heritage and creation. Czasopismo Techniczne. Architektura, no. 12-A, 29-39. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.15.371.4990. Search in Google Scholar

Katowice. Nasze Miasto (online). Retrieved from: https://katowice.naszemiasto.pl (access: 23.12.2022). Search in Google Scholar

Katowice wyborcza.pl (online). Retrieved from: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/5,35063,26795391.html (access: 23.12.2022). Search in Google Scholar

Kozina, I. (2005). Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na Górnym Śląsku w latach 1763-1955. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Search in Google Scholar

Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: The MIT Press. Search in Google Scholar

Nakonieczny, R. (2005). Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Londynu i Katowic. Czasopismo Techniczne. Architektura, no. 9-A/2, 105-114. Search in Google Scholar

Rzewiczok, U. (2006). Zarys dziejów Katowic. 1299-1990. Katowice: Wyd. Muzeum Historii Katowic. Search in Google Scholar

Chojecka, E., Gorzelik, J., Kozina, I., Szczypka-Gwiazda, B. (2004). Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. Katowice: Muzeum Śląskie. Search in Google Scholar

Syska, A. (2020). Spodek w Zenicie. Przewodnik po architekturze lat 1945–1989 w województwie śląskim. Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Search in Google Scholar

Tołwiński, T. (1939). Budowa miast w przeszłości. Warszawa: Wyd. Zakładu Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Search in Google Scholar

Wikipedia (online). Rynek w Katowicach. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Katowicach (access: 23.12.2022). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD