1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Rzeszów as an example of a ‘new town’ tailored for the modern era

Published Online: 22 Apr 2021
Volume & Issue: Volume 118 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: -
Received: 30 Jul 2020
Accepted: 16 Apr 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The city life cycle is an issue that can be considered from many perspectives. Klaassen’s period cycle is the basic model of city life: urbanisation– suburbanisation–deurbanisation–reurbanisation. In each of these periods, cities develop by, building and transforming their structures. This article presents various approaches to shaping new urban spaces using the city of Rzeszów as an example. In the city’s history, three periods are distinguished during which structures referred to as the ‘new town’ were created in the 16th and 20th centuries and continue to be created now. After analysing the site-forming processes, the most important features of new-town urban systems are compared.

Keywords

Andrzejewska, E., Bazan-Krzywoszańska, A., Skiba, M., Stępkowska, E., (2018). Analiza powiązań strukturalnych dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze. Quarterly of Environmental Engineering and Design, 169(49), 49–61. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.217310.5604/01.3001.0012.2173 Search in Google Scholar

Areas within the city limits covered by the findings of the Study of Conditions and Directions of Spatial Development. (2020). Retrieved from bip.erzeszow.pl (date of access: 2020/06/01). Search in Google Scholar

Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Gernard, A. (2017). Tadeusz Ferenc do deweloperów: Do wyborów został rok. Budujcie jak najwięcej. Retrieved from https://rzeszow.wyborcza.pl/ (date of access: 2019/11/14). Search in Google Scholar

Gosztyła, M., Mikrut, A. (2017). Urbanistyka miasta Rzeszowa w aspektach historycznych. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, XXXIV(64), 79–90. https://doi.org/10.7862/rb.2017.15510.7862/rb.2017.155 Search in Google Scholar

Gyurkovich, J. (2007). Urban Urbanity. Czasopismo Techniczne, 2-A, 105–118. Search in Google Scholar

Henning, W. (2012). Rzeszowski alfabet miejsc często już zapomnianych i osób z nimi związanych. Rzeszów. Search in Google Scholar

Jastrząb, T. (2002). Place i rynki jako zagadnienie urbanistyczne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Search in Google Scholar

Kantarek, A.A. (2019). Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Search in Google Scholar

Kiryk, F. (Ed.). (1994). Dzieje Rzeszowa. Tom I: Rzeszów od najdawniejszych czasów do I rozbioru. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza. Search in Google Scholar

Kiryk, F. (Ed.) (1998). Dzieje Rzeszowa. Tom II: Rzeszów w czasach zaborów i niewoli (1772–1918). Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza. Search in Google Scholar

Klaassen, L.H. (1981). Theoretical issues in urban dynamics. In L.H. Klaassen, W.T.M. Molle, J.H.P. Paelinck (Eds.), Dynamics of urban development (pp. 8–30). Aldershot: Gower. Search in Google Scholar

Kotula, F. (1985). Tamten Rzeszów. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza. Search in Google Scholar

Le Corbusier. (2017). Karta Ateńska. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury. Search in Google Scholar

Malisz, B. (1981). Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. Warszawa: Wydawnictwo Arkady. Search in Google Scholar

Moskal, T. (2015). Geneza i ewolucja struktury przestrzennej osiedla mieszkaniowego Nowe Miasto w Rzeszowie. Housing Environment, 14, 158–167. Search in Google Scholar

Orthophotomap. (2020). Retrieved from mapy.geoportal.gov.pl (date of access: 2020/11/11). Search in Google Scholar

Pęckowski, J. (1913). Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku. Rzeszów. Search in Google Scholar

Sikora, A. (2008). Nowe przestrzenie publiczne jako element integracji funkcji śródmiejskich Rzeszowa. Czasopismo Techniczne, 4-A, 143–147. Search in Google Scholar

Sikora, A., Hrehorowicz-Gaber, H. (2017). Przekształcenia nowych terytoriów miejskich na przykładzie Rzeszowa. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, XXXIV(64), 315–322. https://doi.org/10.7862/rb.2017.21510.7862/rb.2017.215 Search in Google Scholar

Smagacz-Poziemska, M. (2015). Czy Miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Wojtkun, G. (2008). Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość. Szczecin: Politechnika Szczecińska. Search in Google Scholar

Wzorek, Z. (1953). Rzeszów – studia do planu śródmieścia. Miasto, 9(35), 21–25. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo