1. bookVolume 117 (2020): Issue 1 (January 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Acoustic tests of type KPF1 high-pressure external gear pumps

Published Online: 04 May 2020
Volume & Issue: Volume 117 (2020) - Issue 1 (January 2020)
Page range: -
Received: 09 May 2019
Accepted: 21 Apr 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article presents the results of testing the sound pressure level and sound power level of the experimental 3PW-KPF1-24-40-2-776 high-pressure gear pump. Acoustic tests were conducted in an reverberation chamber. The results of the acoustic power tests indicate good acoustic parameters of the tested high-pressure unit.

Keywords

Battarra, M., Mucchi, E. (2018). Incipient cavitation detection in external gear pumps by means of vibro-acoustic measurements. Measurement, 129, 51–61.10.1016/j.measurement.2018.07.013Search in Google Scholar

Kollek, W. (Ed.). (2011). Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

Kollek, W., Kudźma, Z., Rutański, J. (2005). Poziom hałasu elementów hydraulicznych zależny od czynników przepływowych. Hydraulika i Pneumatyka, 5, 17–21.Search in Google Scholar

Kollek, W., Osiński, P., Rutański, J. (2007). Badania akustyczne przekładni mechanicznej TRAMEC Desc.ORT.TC 90 B 63. Transport Przemysłowy, 1(27), 54–55.Search in Google Scholar

Miccoli, G., Pedrielli, F., Parise, G. (2016). Simplified methodology for pump acoustic field analysis: the effect of different excitation boundary conditions. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings. Hamburg.Search in Google Scholar

Mucchi, E., Rivola, A., Dalpiaz, G. (2014). Modelling dynamic behaviour and noise generation in gear pumps: Procedure and validation. Applied Acoustics, 77, 99–111.10.1016/j.apacoust.2013.10.007Search in Google Scholar

Osiński, P. (2013). Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

Osiński, P., Bury, P. (2018). Patent. Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym. PL230846. 31.12.2018.Search in Google Scholar

Osiński, P., Palczak, E., Rutański, J. (2013). Wpływ napływu i wypływu czynnika roboczego na właściwości akustyczne i hydrauliczne pompy zębatej. In Badania, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Konferencja CYLINDER 2013 (pp. 149–159). Gliwice: Instytut Techniki Górniczej Komag.Search in Google Scholar

Osiński, P., Różycki, R., Rutański, J. (2015). Analiza widmowa drgań korpusu pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym. Napęd i Sterowanie, 11, 34–38.Search in Google Scholar

Parise, G., Miccoli, G., Carletti, E. (2015). External gear pump noise field prediction by harmonic response and vibroacoustic analyses. In The 22nd International Congress on Sound and Vibration, 12–16 July 2015. Florence.Search in Google Scholar

Pavić, G., Chevillotte, F. (2010). Noise characterization of pulsating hydraulic sources. In Proceedings of ISMA 2010: International Conference on Noise and Vibration Engineering including USD2010. Leuven.Search in Google Scholar

PN–EN ISO 3743–2, Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych.Search in Google Scholar

Rodionov, L., Rekadze, P. (2017). Experimental Vibroacoustic Research of a Gear Pump Made of different Materials. Procedia Engineering, 176, 636–644.10.1016/j.proeng.2017.02.307Search in Google Scholar

Stryczek, J. et al. (2015). Visualisation research of the flow processes in the outlet chamber–outlet bridge–inlet chamber zone of the gear pumps. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 95–108.10.1016/j.acme.2014.02.010Search in Google Scholar

Svishchev, A.V., Aistov, I.P. (2015). The Theoretical and Experimental Studies Comparison of the Pressure Pulsation in the Discharge Chamber of the Gear Pump. Procedia Engineering, 113, 186–191.10.1016/j.proeng.2015.07.316Search in Google Scholar

Zardin, B., Natali, E., Borghi, M. (2019). Evaluation of the Hydro-Mechanical Efficiency of External Gear Pumps. Energies, 12(13), 2468.10.3390/en12132468Search in Google Scholar

Zhao, X., Vacca, A. (2018). Analysis of continuous-contact helical gear pumps through numerical modeling and experimental validation. Mechanical Systems and Signal Processing, 109, 352–378.10.1016/j.ymssp.2018.02.043Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo