1. bookVolume 3 (2010): Issue 2 (December 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Assessing the Change in Cover of Non-Indigenous Dwarf-Pine Using Aerial Photographs, a Case Study from the Hrubý Jeseník Mts., the Sudetes

Published Online: 08 Aug 2012
Volume & Issue: Volume 3 (2010) - Issue 2 (December 2010)
Page range: 90 - 104
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Beven, K. J., Kirkby, M. J. (1979). A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrological Sciences Bulletin, 24:43-69.Search in Google Scholar

Bureš, L., Burešová, Z. (1989). Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá kotlina. Manuskript, Správa CHKO Jeseníky, KSPPOP Ostrava.Search in Google Scholar

Businský, R. (1998). Agregát Pinus mugo v bývalém Československu: taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. Zprávy České Botanické Společnosti, 33: 29-52.Search in Google Scholar

Cairns, D. (2001). Patterns of winter desiccation in krummholz forms of Abies lasiocarpa at treeline sites in Glacier national park, Montana, USA. Geografiska Annaler, 83A: 157-168.Search in Google Scholar

Chevan, A., Sutherland, M. (1991). Hierarchical partitioning. American Statistician, 45: 90-96.Search in Google Scholar

Congalton, R. G., Green, K. (1999). Assessing the accuracy of remotely sensed data. Principles and Practices. Lewis Publ., Boca Raton, Florida.Search in Google Scholar

Definiens (2006). Definiens Professional 5 user guide. Definiens AG, Munich.Search in Google Scholar

Dullinger, S., Dirnböck, T. & Grabherr, G. (2003). Patterns of shrub invasion into high mountain grasslands of the northern calcareous Alps, Austria. Arctic, Alpine and Antarctic Research, 35: 434-441.Search in Google Scholar

Halounová, L. (2004). The automatic classification of b&w photos. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 34, Part 30.Search in Google Scholar

Hamerník, J., Musil, I. (2007). The Pinus mugo complex - its structuring and general overview of the used nomenclature. Journal of Forest Science, 53: 253-266.Search in Google Scholar

Hošek, E. (1964). Zalesňování horských holí na Králickém Sněžníku a Keprníku kolem r. 1900. Časopis Slezského Muzea (C), 3: 65-73.Search in Google Scholar

Hošek, E. (1973). Vývoj dosavadního hospodaření v nejvyšších polohách Jeseníků a jeho vliv na horní hranici lesa. Campanula, 4: 69-81.Search in Google Scholar

Jeník, J. (1961). Alpínská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Jeník, J., Lokvenc, T. (1962). Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge. Rozpr. Čs. Akad. věd, Praha, ser. Math. - natur., 72/1: 1-65.Search in Google Scholar

Kuras, T. (2007). Vliv kleče na entomofaunu. In: Hošek, J. (Ed.): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Závěrečná zpráva z projektu VaV SM/6/70/05. Ministerstvo životního prostředí, PrahaSearch in Google Scholar

Kuras, T., Helová, S. (2002). Relict occurrence of the leaf-roller Sparganothis rubicundana in Central Europe (Lepidoptera, Tortricidae). Časopis Slezského Muzea Opava (A), 51: 199-204.Search in Google Scholar

Kuras, T., Beneš, J. & Konvička, M. (2001). Behaviour and within-habitat distribution of adult Erebia sudetica sudetica, endemic of the Hruby Jesenik Mts., Czech Republic (Nymphalidae, Satyrinae).Nota Lepidopterologica, 24: 69-83.Search in Google Scholar

Kyncl, T. (2006). Hodnocení růstové rychlosti klečových porostů. In: Hošek, J. (Ed.): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva z projektu VaV SM/6/70/05. Ministerstvo životního prostředí, Praha.Search in Google Scholar

McCune, B., Keon, D. (2002). Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. Journal of Vegetation Science, 13: 603-606.Search in Google Scholar

Novák, J., Petr, L. & Treml, V. (2010). Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe. The Holocene, 20: 895-905.Search in Google Scholar

Sokol, F. (1965). Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik svahových sesuvů a dosavadní zkušenosti sjejich rekultivací v Hrubém Jeseníku. Disertační práce MZLU Brno.Search in Google Scholar

Souček, J., Lokvenc, T., Vacek, S. & Štursa, J. (2001). Site and stand conditions of dwarf pine stands. Opera Corcontica, 38: 43-61.Search in Google Scholar

Soukupová, L., Frantík, T. & Jeník, J. (2001). Grasslands versus krummholz in arctic-alpine tundra of the Giant Mountains. Opera Corcontica, 38: 63-76.Search in Google Scholar

Štursa, J. (1966). Pinus mugo ssp. Pumilio (Haenke) Franco ve východních Krkonoších. Opera Corcontica, 7-8: 157-178.Search in Google Scholar

Tranquillini, W. (1979). Physiological ecology of the alpine timberline. Tree existence at high altitudes with special reference to the European Alps. Ecological studies, 31: 131 pp.10.1007/978-3-642-67107-4Search in Google Scholar

Treml, V., Banaš, M. (2000). Alpine timberline in the High Sudetes. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 15: 83-99.Search in Google Scholar

Treml, V., Šenfelder, M. (2007). Generativní šíření borovice kleče na příkladu vybraných lokalit Hrubého Jeseníku (Keprník, Větrná louka). In: Hošek, J. (Ed.): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva z projektu VaV SM/6/70/05. Ministerstvo životního prostředí, Praha.Search in Google Scholar

Wild, J. (2006). Krummholz and grassland in the summit plateaux of the Krkonoše Mountains: their interactions and long-term dynamics. Disertační práce, Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Praha.Search in Google Scholar

Wild, J., Wildová, R. (2002). Interactions between dwarf pine shrubs and grassland vegetation under different management. Opera Corcontica, 39: 17-34.Search in Google Scholar

Wild, J., Winkler, E. (2008). Krummholz and grassland coexistence above the forest-line in the Krkonoše Mountains: Grid-based model of shrub dynamics. Ecological Modelling, 213: 293-307.Search in Google Scholar

Zeidler, M., Banaš, M. & Ženatá, M. (2009). Ecological conditions and the distribution of alpine juniper (Juniperus communis subsp. alpina) in the Hrubý Jeseník Mts. Biológia, 64: 687-693.Search in Google Scholar

Zeidler, M., Banaš, M. Duchoslav, M. & Lešková, M. (2010). Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, 29: 37-50.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD