1. bookVolume 61 (2012): Issue 3 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Breeding bird community of a block-building estate in the city of Wrocław, a comparison between 1996 and 2009

Published Online: 17 Apr 2013
Volume & Issue: Volume 61 (2012) - Issue 3 (December 2012)
Page range: 279 - 282
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Bibby C. J., Burgess N. D. & Hi l l D. A. (1992): Bird censuses techniques. London: Academic Press.Search in Google Scholar

Cisakowski R. (1992) : Zmiany w ugrupowaniu ptaków lęgowych w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w ciągu kilkunastu lat. − Ptaki Śląska 9: 16-25Search in Google Scholar

Dyrcz A. (1963) : Badania porównawcze nad awifauną środowisk: leśnego i parkowego. − Acta orn. 7: 337-385.Search in Google Scholar

Falkenberger M., Böhner J., Sal inger S., Schulz W., St rehlow H., Wi t t K. & Tigges U. (2004): Mauersegler (Apus apus) in Berlin: Lebensraumtypische Dichten und Bestand 2002. − Berl. ornithol. Ber. 14: 166-185.Search in Google Scholar

Hustings M. F. H., Kwak R. G. M., Opdam P. F. M. & Rei jnen M. J. S. M. (1989): Vogelinventarisatie: achtergronden, richtlijnen en verslaglegging. Pudoc, Wegeningen.Search in Google Scholar

Jakubiec Z., Bluj C. (1977): Ptaki ogródków działkowych. − Acta orn. 16: 179-211.Search in Google Scholar

Kopij G. (2004a): Zespół ptaków lęgowych dzielnicy willowej Sępolno we Wrocławiu. − Ptaki Śląska 15: 121-127. Search in Google Scholar

- (2004b): Ptaki lęgowe Wielkiej Wyspy Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu. − Zesz. nauk. Ar Wrocław, Zoot. 50: 187-204. Search in Google Scholar

- (2006): Zespół ptaków lęgowych centrum Wrocławia. − Acta Sci. Pol., Biologia 5: 3-12. Search in Google Scholar

- (2008a): Zespół ptaków lęgowych osiedla Biskupin we Wrocławiu. − Acta Sci. Pol., Biologia 8: 59-70. Search in Google Scholar

- (2008b): Zespół ptaków lęgowych dzielnicy willowej Zalesie we Wrocławiu. W : Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. [red.]: Fauna Miast: Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, Bydgoszcz, SAR „Pomorze”, pp. 519-523.Search in Google Scholar

Kopij G., Niżyńska-Bubel J. & Spurek P. (2009): Zur Verbreitung, den Bestanden und den Habitaten des Turmfalken Falco tinnunculus in Wrocław/Breslau in den Jahren 2005 bis 2007. − Ornithologische Mitteilungen 61(7): 233-237.Search in Google Scholar

Lontkowski J. (1989): Ptaki wróblowe (Passeriformes) północno-zachodniej części Wrocławia (z uwzględnieniem badań ilościowych metodą kartograficzną). − Ptaki Śląska 8: 40-81.Search in Google Scholar

Orłowski G., Martini K. & Martini M. (2006): Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia. − Ptaki Śląska 16: 17-70.Search in Google Scholar

Tomiałojć L. & Profus P. (1977) : Comparative analysis of breeding bird communities in two parks of Wrocław and in an adjacent Querco-Carpinetum forest. − Acta orn. 16: 117-177.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD