1. bookVolume 61 (2012): Issue 3 (December 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Results of entomological survey of beetles (Coleoptera) from the Borek u Domašova Natural Reserve (Jeseníky Protected Landascape Area): implications for conservation biology

Published Online: 17 Apr 2013
Volume & Issue: Volume 61 (2012) - Issue 3 (December 2012)
Page range: 197 - 211
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Kr átký J., Schön K., Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. [Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae]. Klapalekiana Supplementum 46: 1-363.Search in Google Scholar

Balthasar V. (1956): Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl I. Pleurostici. Fauna ČSR 8. 288 pp., NČSAV, Praha.Search in Google Scholar

Boháč J. & Matěj íček J. (2004): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů [Beetle assamblages on the monitoring plots of the Boubín massive in the Bohemian Forest and perspectives of long term monitoring of biotopes state]. In Dvoř ák L. & Šus t r P. (eds.): Aktuality šumavského výzkumu II. Sborník z konference, pp. 212-217, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk.Search in Google Scholar

Boháč J., Matějíček J. & Rous R. (2007): Check-list of the staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 227-276.Search in Google Scholar

Burakowski B., Mroczkowski M. & Stefańska J. (1986): Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 12. Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 1. 266 pp., PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

− (1987): Kat. Fauny Pol. Część XXIII, Tom 14. Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 3. 309 pp., PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

− (2000): Katalog fauny Polski. Część XXIII, Tom 22. Chrząszcze Coleoptera, Uzupełnienia tomów 2-21. MiIZ PAN, Warszawa. 252 pp.Search in Google Scholar

Cuccodoro G. (2007): Lymexyloidea, pp. 362-363. In Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of palearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. 935 pp., Apollo Books, Stenstrup.Search in Google Scholar

Farkač J., Kr ál D. & Škorpík M. (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí (Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates). 760 pp., AOPK, Praha.Search in Google Scholar

Gabriel C. (1903): Das Häutchen am Halsschilde der Gattung Lathridius. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 28: 17-20.Search in Google Scholar

Gerhardt J. (1890): Fortsetzung des K. Letznerschen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. - Zeitschr. Entomol.Search in Google Scholar

Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 15: 285-348. Search in Google Scholar

- (1891): Fortsetzung und Schluss des K. Letznerschen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. - Zeitschr.Search in Google Scholar

Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 16: 349-433. Search in Google Scholar

- (1900a): Neue Fundorte seltenerer schlesiseher Käfer aus dem Jahre 1899 und Bemerkungen. - Zeitschr.Search in Google Scholar

Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 25: 1-9. Search in Google Scholar

- (1900b): Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1899. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 25: 15-18.Search in Google Scholar

- (1902): Neue Fundorte seltenerer schlesiseher Käfer aus dem Jahre 1901. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles.Search in Google Scholar

Insekt. (Breslau), 27: 9-19.Search in Google Scholar

- (1903): Neue Fundorte seltenerer sehlesischer Käfer aus dem Jahre 1902 nebst Bemerkungen. - Zeitschr.Search in Google Scholar

Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 28: 1-9. Search in Google Scholar

- (1906): Eine neue Homalotide Atheta silesiaca n. sp. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 31: 10-12. Search in Google Scholar

- (1910): Verzeichnis der Käfer Schlesiens. 431 pp., Verlag von Julius Springer, Berlin.Search in Google Scholar

Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky (Habitat Catalogue of the Czech Republic). 304 pp., AOPK, Praha.Search in Google Scholar

Jelínek J. (1993): Seznam československých brouků. Check-list of Czechoslovac Insects IV (Coleoptera). - Fol. Heyr. Supplementum, 1: 1-172.Search in Google Scholar

Jelínek J. (1996): Coleoptera: Tenebrionoidea 2 (Melandryidae, Rhipiphoridae, Pyrochroidae and Salpingidae), pp. 527-530. In Rozkošný R. & Vaňhar a J. (eds.): Terrestrial invertebrates of the Pálava Biospehere Reserve of UNESCO III. - Folia. Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 94: 409-630.Search in Google Scholar

Kašák J. & Gabr i š R. (2011): Nálezy ekofaunisticky významných druhů brouků (Coleoptera) na Jesenicku (severní Morava, Česká republika). - Acta. Muz. Beskid., 3: 187-192.Search in Google Scholar

Kelch A. (1846): Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Könglichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. Und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redactus den 20. April laben ergebent ein Director und Lehrer Collegium. 54 pp., Ratibor.Search in Google Scholar

Kolibáč J., Or szul ik K. & Stanovský J. (1983): Další nálezy Hylocoetus flabellicornis Schneid. z ČSSR (Lymexylonidae, Col.). - Entomol. zprav., Ostrava, 13: 41-42.Search in Google Scholar

Kopecký T. & Mikát M. (2012): Record of two boreal beetle species - Micrambe (Micrambe) longitarsis (Coleoptera: Cryptophagidae) and Elateroides flabellicornis (Coleoptera: Lymexylonidae) in th Giant Mts. - Opera Corcontica. 49: 215-218.Search in Google Scholar

Kubisz D., Ruta R., Jałoszyński P., Konwer ski S. & Król ik R. (2010): A faunistic revies of beetles families Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Poland. - Pol. Jour. of Ent., 79: 107-138.Search in Google Scholar

Laibner (2000): Elateridae of the Czech and Slovak Republics (in Czech and English). 292 pp., Kabourek, Zlín.Search in Google Scholar

Letzner K. - (1849-1852): Systematische Beschreibung der Laufkäfer Schlesiens. - Zeitschr. Entomol., 3(1849): 1-72, 4(1850): 73-112, 5(1851): 113-186, 6(1852): 187-292.Search in Google Scholar

- (1871): Verzeichniss der Käfer Schlesiens. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 2: 1-328..Search in Google Scholar

- (1885): Verzeichniss der Käfer Schlesiens. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 11: 69-148. - (1888-1889): Verzeichniss der Käfer Schlesiens. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 13(1888a): 181-236, 14 (1889): 237-284.Search in Google Scholar

Malec B. (1976): Tesaříkovití v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Cerambycidae, Coleoptera). - Zpr. Čs. Spol. Entomol., 12: 93-97.Search in Google Scholar

Mazalová M., Kašák J. & Kuras T. (2012): Annotated entomological bibliography of the Praděd National Nature Reserve (Hrubý Jeseník Mts.). - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 23-42.Search in Google Scholar

Mertlik J. (2011): Faunistic grid mapping of several saproxylic beetles on territory Czech republic and Slovakia. Permanent electronic publication available from: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=173Search in Google Scholar

Mroczkowski M. (1958): Otrupkowate - Byrrhidae, Nosodendridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część. 19. Chraszcze - Coleoptera. Zeszyt 50-51. 30 pp., PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Reitter E. (1870): Übersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. - Verhandl. Naturforsch. Ver. Brünn, 8 (2) (1869): i-vii + 1-195.Search in Google Scholar

Roger J. (1856): Verzeichniβ der bischer im Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. - Zeitschr. Entomol. Ver. Schles. Insekt. (Breslau), 10: 1-132.Search in Google Scholar

Roháček J. (1989): Pozoruhodné druhy členovců Severomoravského kraje, II. Část: střevlík Carabusvariolosus. - Vlastiv. listy sev.-mor. kraje, 15 (1): 36-38.Search in Google Scholar

Skoupý V. (2004): Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. 213 pp., Public history, Praha.Search in Google Scholar

Smetana A. (1958): Drabčíkovití - Staphylinidae I. Staphylininae. [The rove beetles - Staphylinidae I.Staphylininae]. Fauna ČSR 12. 437 pp., NČSAV, Praha.Search in Google Scholar

Stanovský J. & Pulpán J. (2006): Střevlíkovití brouci Slezska a severovýchodní Moravy. 159 pp., Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek. Search in Google Scholar

Uechtritz M. v. (1846): Verzeichniss der in Schlesien bis jetzt gefundene Käfer (Coleoptera). - Uebers. Arb. Verand. Schles. Veselo. Vater. Kult, (1847): 42-45.Search in Google Scholar

Vávra J. (2005): Lymexyloidea (lesani), pp. 484-485. In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí (Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates). 760 pp., AOPK, Praha. Search in Google Scholar

− (2003): Brouci (Coleoptera) NPR Praděd. Přehled dosavadních poznatků o fauně brouků (Coleoptera) NPR Praděd a nejbližšího okolí, 31 pp. (unpublished manuscript), Správa CHKO Jeseníky, Jeseník-Bukovice.Search in Google Scholar

Vavroušek J. (1980): Střevlíkovití v chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Coleoptera, Carabidae). - Entomol.Search in Google Scholar

Zprav. 10(2): 35-40. Search in Google Scholar

- (1983): Střevlíkovití a kovaříkovití v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Coleoptera - Carabidae, Elateridae). - Zpr. Čs. Spol. Entomol., 19(3): 95-104.Search in Google Scholar

Weissmannová H. et al. (2004): Olomoucko, pp. 310. In Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. 454 pp., AOPK a EkoCentrum Brno, Praha.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD