Open Access

The effect of a six-month training programme on the endurance and aerobic capacity parameters of adult women


Cite

Namen študije je bil ugotoviti vpliv kompleksnega polletnega rekreativnega programa na tekaško vzdržljivost žensk srednjih let z nizko telesno pripravljenostjo in ugotoviti, na katere parametre aerobne sposobnosti vpliva izbrana vadba.

V eksperiment je bilo vključenih 11 žensk povprečne starosti 48,7 ± 11,9 let. Njihova telesna višina je bila 165,5 ± 7,1 cm, telesna masa 74,1 ± 10,7 kg, delež maščobne mase pa 25,6 ± 5,6 %. Največja poraba kisika je znašala 33,7 ± 6,1 mlO2/kg/min.

Program je potekal 24 tednov 4-krat tedensko. Za razvoj vzdržljivosti so preiskovanke opravljale vadbo teka in hoje ter druge oblike aerobne vadbe. Pomembna vsebina programa pa je bila tudi vadba za razvoj mišične moči in gibljivosti.

Preiskovanke so pred končanim vadbenim programom in po njem opravile antropometrične meritve in meritve funkcionalnih ter biokemijskih parametrov z obremenilnim testom na tekoči preprogi.

Vsi izbrani parametri tekaške vzdržljivosti so se izboljšali za 10 do 19,7 % (P<0,01). Vrednost VO2max se je povečala za 360 ml/min oziroma 5,5 ml/kg/min, kar pomeni 14,1 ± 1,2-odstotni oziroma 16,9 ± 1,5 % napredek (P<0,001). K povečani aerobni sposobnosti preiskovank po končanem vadbenem protokolu so najpomembneje vplivali parametri srčne funkcije in dihalni kazalci. Utripni volumen srca se je povečal za 11,5 ± 3,1 %; z 80,2 ± 11,5 ml na 89,4 ± 7,6 ml; (P<0,05), največja minutna ventilacija pa za 13,7 ± 1,4 % (P<0,01).

Na osnovi rezultatov je mogoče ugotoviti, da je bil kompleksen tekaški program za izbran vzorec žensk srednjih let z nizko telesno pripravljenostjo učinkovit. Ni zagotovil le pozitivnega biološkega odziva in posredno zmanjšanega zdravstvenega tveganja, temveč je bil tudi pomemben dejavnik pri razvijanju zdravega, tj. aktivnega načina življenja odraslih žensk.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine