1. bookVolume 53 (2011): Issue 1 (December 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
First Published
31 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Lifestyle and Living Physical Activity as a Part of an Active Way of Life in the Czech Republic

Published Online: 25 Dec 2011
Volume & Issue: Volume 53 (2011) - Issue 1 (December 2011)
Page range: 48 - 64
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
First Published
31 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Derflerová-Brázdová, Z., Schwanhauser, K., Sekot, A., Hruška, D., Sebera, M. (2010). EURO-PREVOB: Dílčí zpráva o spolupráci Masarykovy univerzity jako zástupce České republiky na projektu 6. rámcového programu č. 044291. /Partial Report on Cooperation of Masaryk University as a Reprersentative of Czech Republic in Project no. 044291/. Zdraví, 1, 1-7.Search in Google Scholar

Flemr, L. (2007). Podmínky pro aktivní životní styl dětí perspektivou pedagogů tělesnévýchovy /Preconditions for active lifestyles of children via perspectives of phycical culture teachers/. Aktuální otázky sociologie sportu. Praha: Karlova univerzita.Search in Google Scholar

Formánková, S. (1998). Některé oblasti longitudinálního výzkumu zájmu žáků o pohybovou aktivitu. /Selected topics of long-term research on involvement of school pupils in sport activities/. Celostátní vědecká konference s mezinárodní úèastí v oboru kinantropologie. Olomouc: Hanex.Search in Google Scholar

Fořt, P. (2004). Stop dětské obezitě /Halt to children's obesity/. Praha: Ikar.Search in Google Scholar

Frömel, K. et al. (2004). Physical activity of men and women 18 to 55 years of age in Czech Republic. In F. Vaverka (Ed), Movement and Health (pp. 169-173). Olomouc: Univerzita Palackého.Search in Google Scholar

Frömel, K., Bauman, A. et al. (2006). Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69 leté populace České republiky /Intensity and volume of physical activity 15-69-year-old population of Czech Republic/. Česká kinantropologie, 10(1), 13-27.Search in Google Scholar

Hlúbik, P. et al. (2000). Prevalence of obesity in selected subpopulations in the Czech Republic. Sborník lékařský, 1, 59-65.Search in Google Scholar

Hobza, V., Cikl, R. (2007). Subvenční politiky ve sportu a tělovýchově v České republice /Subvenciolal policy in the field of sport and physical culture in Czech Republic/. Česká kinantrolologie, 2, 67-82.Search in Google Scholar

Kovář, R. (2002). Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví /Physical activity, physical fitness and health/. Česká kinantropologie, 6(1), 49-54.Search in Google Scholar

McElroy, M. (2002). A Social Analysis of Inactivity. Champaign, IL: Human Kinetics.Search in Google Scholar

Project no. 044291 Prevention of Obesity in Europe - Consortium of the prevention of obesity through effective nutrition and physical activity actions - EURO-PREVOB.Search in Google Scholar

Rychtecký, A. (2007). Active Lifestyles of Young People - Benefits and Outcomes. Obesity in Europe. Young People's Physical Activity and Sedentary Lifestyles (pp. 199-218). Berlin, Oxford: Peter Lang.Search in Google Scholar

Rýgl, P. (2006). Tvorba školních vzdělávacích programů pro oblast tělesné výchovy na základní škole. /Educational programs on physical culture for elementary schools/. Česká kinantropologie, 10(2), 29-45.Search in Google Scholar

Říhová, M., Skálová L., Komárek, L. (2007). Health Behaviour of Young People. School and Health 21 (pp. 125-139). Brno: Masarykova univerzita a Paido.Search in Google Scholar

Rzewnicky, R. (2003). Health Enhancing Physical activity. Measurement and determinant of daily activity at home, work, travel, and leisure. Leuven: KU Leuven.Search in Google Scholar

Sekot, A. (2006). Sociologie sportu /Sociology of sport/. Brno: Masarykova univerzita a Paido.Search in Google Scholar

Sekot, A. (2008). Physical Activity Versus Obesity. Educatio Artis Gymnasticale, 3(3), 51-72.Search in Google Scholar

Sekot, A., Brázdová, Z. (2008). Physical Activity and Nutrition as a Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva, 2(1), 112-125.Search in Google Scholar

Sekot, A. (2010). Determinanty nadváhy a obezity: Pohybová aktivita a materiální prostředí /Determinants of overweight and obesity: Physical activity and material enviroment/. Zdraví, 1, 24-32.Search in Google Scholar

Slepička, P., Slepičková, I. (2002). Sport z pohledu české společnosti /Sport from the perspective of Czech society/. Česká kinantropologie, 1, 7-23.Search in Google Scholar

Slepičková, I., Staněk, M. (2007). The impact of public administration reform on sport policy in Czech Republic. Local Sport in Europe. 4th EASS Conference Proceedings.Search in Google Scholar

Staněk, M., Flemr, L. (2007). The role of local authorities of Czech cities in support of sport: A case study of the capital city of Prague. Local Sport in Europe. 4th EASS Proceedings.Search in Google Scholar

Šeráková, H. (2007). Present views on obesity and overweight in common population of children and adults. School and Health. Brno: Masarykova univerzita a Paido.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo