1. bookVolume 15 (2009): Issue 3-4 (December 2009)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Neotectonics induced by ice-sheet advances in NE Poland

Published Online: 24 Dec 2009
Volume & Issue: Volume 15 (2009) - Issue 3-4 (December 2009)
Page range: 199 - 217
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
First Published
24 Dec 2009
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Boulton, G. S. & Dobbie, K. E., 1993. Consolidation of sediments by glaciers: relation between sediment geotechnics, soft-bed glacier dynamics and subglacial ground-water flow. Journal of Glaciology 39, 26-44.10.1017/S0022143000015690Search in Google Scholar

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. PWN.Search in Google Scholar

Jarosiński, M., 1999. Badania współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych w Polsce metodą analizy struktur breakouts. Instrukcje i metody badań geologicznych 56, 1-147.Search in Google Scholar

Jaroszewski, W., 1991. Rozważania geologiczno-strukturalne nad genezą zaburzeń glacitektonicznych (Considerations on the origin of glaciotectonic structures). Annales Societatis Geologorum Poloniae 61, 153-206.Search in Google Scholar

Kenig, K., 1998. Petrogaficzne podstawy stratygrafii glin morenowych Polski północno-wschodniej (Petrographic foundations of till stratigraphy of northeastern Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geol.ogicznego 380, 1-99.Search in Google Scholar

Kotański, Z., 1977. Rozwój paleotektoniczny wyniesionej części starej platformy w Polsce w wałdaju i w kambrze (Palaeotectonic development of the uplifted part of the old (EastEuropean) platform in Poland, during the Valdaian and the Cambrian), Biuletyn Państwowego Instytutu Geol.ogicznego 303, 15-40.Search in Google Scholar

Książkiewicz, M., Oberc, J. & Pożaryski, W., 1974. Mapa tektoniczna Polski (Tectonic Map of Poland). Wydawnictwa Geologiczne.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2003. Reconstruction ofice-sheet movement from the orientation of linear glacial landforms and glaciotectonic deformations near Kronowo (western Mazury, Poland). Geological Quarterly 47, 339-356.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2004. Struktury glacitektoniczne południowej Warmii. (Glaciotectonic structures of the southern Warmia region-Poland), Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 181, 109-142.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2005a. Warmińska prowincja paleogeograficzna plejstocenu (południowo-wschodnia Polska) (The Warmia Palaeographic Province of the Pleistocene-NE Poland), Przegląd Geologiczny 53, 477-488.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2005b. Reconstruction of ice sheet movement from the orientation of glacial morpholineaments (crevasse landforms): an example from northeastern Poland. Geological Quarterly 49, 403-416.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009a. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Biskupiec (Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Biskupiec). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009b. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Dźwierzuty (Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Dźwierzuty). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009c. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Dźwierzuty (Explanations to Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, sheet Dźwierzuty). Polish Geological Institute.Search in Google Scholar

Morawski, W., 2009d. Differences in the regional stratigraphy of NE Poland caused by vertical movements due to glacioisostasy. Geologos 15, 235-250 (this issue).10.2478/v10118-009-0006-xSearch in Google Scholar

Morawski W., Jóźwiak, W., Krzywiec, P., Marks, L., Petecki, Z. & Twarogowski, J., 2004. Kompleksowe zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych na przykładzie południowej Warmii (Integrated geophysical study of the Cenozoic complex as exemplified from southern Warmia region-Poland). Prace Państwego Instytutu Geologicznego 181, 143-164.Search in Google Scholar

Piwocki, M., 2004. Paleogen i neogen południowej Warmii (Paleogene and Neogene of southern Warmia region-Poland). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 181, 73-80.Search in Google Scholar

Rotnicki, K., 1976. The theoretical basis for and a model of the origin of glaciotectonic deformations. Quaestiones Geographicae 3, 103-139.Search in Google Scholar

Słodkowska, B., 2009. Palynology of the Palaeogene and Neogene from the Warmia and Mazury areas (NE Poland). Geologos, 15, 219-234 (this issue).10.2478/v10118-009-0005-ySearch in Google Scholar

Tyski, S. [Ed.], 1969. Synekliza perybałtycka. 1. Budowa geologiczna. Prace geostrukturalne Instytutu Geologicznego. WarszawaSearch in Google Scholar

Tyski, S., 1974. Obszar wyniesiony platformy wschodnio europejskiej. [In:] W. Pożarski (Ed.)-Budowa geologiczna Polski Tektonika, cz. 1. Niż Polski. Wydawnictwa Geologiczne.Search in Google Scholar

Wiejacz, P., 2004. Preliminary investigation of the September 21 2004, earthquakes of Kaliningrad region, Russia. Acta Geophysica Polonica 52, 425-441.Search in Google Scholar

Wyrzykowski, T., 1985. Mapa prędkości współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Instytut Geodezji i Kartografii. Warszawa.Search in Google Scholar

Uścinowicz, S., 2003. Relative sea level changes, glacioisostatic rebound and shoreline displacement in the Southern Baltic. Polish Geological Institute Special Paper 10, 1-80.Search in Google Scholar

Zuchiewicz, W., Badura, J. & Jarosiński, M., 2007. Neotectonics of Poland: an overwiev of active faulting. Studia Quaternaria 24, 5-20.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo