1. bookVolume 59 (2011): Issue 4 (September 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
28 Mar 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage

Journal Details
License
Format
Journal
First Published
28 Mar 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

In normal practice, during the estimation of reservoir storage uncertainties affecting the values of mean monthly discharge series are not normally considered, and usually no estimates of these are known. Therefore, the question arises as to whether the results of the estimation of the capacity of storage reservoirs may be affected by uncertainties in the discharge series. The aim of this article is the suggestion of a possible approach to estimating the level of uncertainties affecting the elements of mean monthly discharge series. These discharge series are subsequently integrated into water reservoir storage capacity calculations, and the significance of the proposed approach is explored.

Keywords

ČSN EN ISO 748-Hydrometrie-Měření průtoku kapalin v otevřených korytech-metody rychlostního pole. Český normalizační institut, 2001.Search in Google Scholar

Expression of the Uncertainty in Measurement in Calibration. (Metodika vyjadřování nejistot při kalibracích.) EA 4/02, 1997 (v ČR ALE-R2, 1997).Search in Google Scholar

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (Směrnice pro vyjadřování nejistoty při měření), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993.Search in Google Scholar

NPK EUROPE Mfg. s.r.o. UHŘÍNOV http://www.npke.cz/Search in Google Scholar

PALENČÁR R., VDOLEČEK F., HALAJ M., 2001: Nejistoty v měření I: vyjadřování nejistot. Automa, číslo 7-8, ročník 2001, dostupné na http://www.odbornecasopisy.cz/Search in Google Scholar

STARÝ M., 1991-2011: HYDROS, Aplikační software určený pro vyhodnocování hydrometrických měření, Brno, 1991-2011.Search in Google Scholar

STARÝ M., 2005: HYDROM, Aplikační software určený pro prokládání měrných křivek. Brno, 2005.Search in Google Scholar

STARÝ M., 2005: Hydrologie-Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. Brno, 2005.Search in Google Scholar

WECC doc. 19-1990: Western European Calibration Cooperation, 1990.Search in Google Scholar

STARÝ M., 1984: Zpráva o výsledcích řešení při spolupráci na normalizačním rozborovém úkolu HDP VH 83/6 RÚ. Brno, 1984.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo