1. bookVolume 8 (2008): Issue 2 (June 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
First Published
23 Sep 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Published Online: 17 Oct 2008
Volume & Issue: Volume 8 (2008) - Issue 2 (June 2008)
Page range: 103 - 109
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
First Published
23 Sep 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

ABAQUS Analysis User's Manual, Volume II, III, IV, V. Version 6.5. ABAQUS, Inc. 2004.Search in Google Scholar

Gounaris G. D., Papadopoulos C. A.: Crack Identification in Rotating Shafts by Coupled Response Measurements. Engineering Fracture Mechanics 69 (2002) 339-352.Search in Google Scholar

Żywica G.: Symulacyjne badanie wpływu pęknięcia konstrukcji podpierającej na stan dynamiczny łożyskowanego ślizgowo wirnika. Tribologia 1 (2007) 299-309.Search in Google Scholar

Żywica G.: Wpływ pęknięcia na własności dynamiczne konstrukcji podpierającej wirnik. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Uhl T. [ed.], AGH, Kraków (2006) 246-254.Search in Google Scholar

Kiciński J.: Rotor Dynamics. IFFM Publishers, Gdańsk, 2006.Search in Google Scholar

Kiciński J. [ed.]: Symulacja defektów i budowa relacji diagnostycznych modelu numerycznego. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.Search in Google Scholar

Kim J. T., Stubbs N.: Crack Detection in Beam-Type Structures Using Frequency Data. Journal of Sound and Vibration 259(1) (2003) 145-160.Search in Google Scholar

Lisowski W., Uhl T.: Komputerowe wspomaganie analizy korelacji eksperymentalnych modeli modalnych i modeli elementów skończonych. Konf. Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim. AGH, Kraków (1999) 669-674.Search in Google Scholar

Majkut L.: Symptomy drganiowe pęknięcia belki. Konf. WIBROTECH 2006, AGH, Kraków, 2006.Search in Google Scholar

Neimitz A.: Mechanika pękania. PWN, Warszawa, 1998.Search in Google Scholar

Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa, 1977.Search in Google Scholar

Plucińska A., Pluciński E.: Probabilistyka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne. WNT, Warszawa, 2006.Search in Google Scholar

Uhl T.: Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. WNT, Warszawa, 1997.Search in Google Scholar

Vanlanduit S. et al.: Combined damage detection techniques. Journal of Sound and Vibration 266 (2003) 815-831.10.1016/S0022-460X(02)01566-3Search in Google Scholar

Zienkiewicz O. C., Taylor R. L.: Finite Element Method. Vol. 1, 2. Butterworth-Heinemann Publishers, Oxford, 2000.Search in Google Scholar

Żywica G., Rybczyński J.: Identyfikacja modelu konstrukcji podpierającej maszyny wirnikowej. Diagnostyka 4(40) (2006) 71-76.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD