1. bookVolume 8 (2008): Issue 2 (June 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
First Published
23 Sep 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Published Online: 17 Oct 2008
Volume & Issue: Volume 8 (2008) - Issue 2 (June 2008)
Page range: 12 - 19
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
First Published
23 Sep 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Flizikowski J. B.: Globalny algorytm innowacji maszyn. Wyd. BTN, tom 37, ss.40, Bydgoszcz, 2006.Search in Google Scholar

Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT 2003.Search in Google Scholar

A. Al.-Zubiedy J. Flizikowski: Inż. i Aparat. Chem. 42, nr 3, (34) 2003.Search in Google Scholar

Flizikowski J. B. i Zespół: Projekt implementacji inteligentnego systemu (programu) wspomagania konstrukcji młynów szczególnie wielotarczowych. Grant KBN ATRAGH, Bydgoszcz, Kraków 2003.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD